Aarhus Universitets segl

Goswin Johann Heckrath

Lektor

Goswin Johann Heckrath
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Hovedinteresser

Jordkemi, jordfysik, jorderosion, fosfor i jord, jordkvalitet

Arbejdsområde

Mobilitet af fosfor i landskabet som følge af fosforophobning i landbrugsjorde. Derunder specielt kvalitet af husdyrgødningsfosfor, macropore transport, rumlig sammenspil af fosforfrigivelses- og transportprocesser (critical source areas for fosfortab), samt udvikling af redskab til risikovurdering af P tab.

Langvarig effekt af jordbearbejdnings- og vanderosion på jordkvalitet og udbyttepotential i intensivt dyrkede område. Modellering af den rumlige og tidslige forandring af jordegenskaber (fosfor- kulstof- og kvælstofindhold) ifølge jordtransport, samt sammenspil af vand- og jordbearbejdningserosion ved stoftransport på markerne.

Vis alle (245) »

Vis alle (6) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 2318