Gitte Nielsen

cand.mag., Sekretariatsmedarbejder

Gitte Nielsen
Se relationer på Aarhus Universitet

Arbejdsopgaver

PURE-kontaktperson

Webredaktør

Ph.d.-kursusadministration (kursusbudgetter, vederlag for undervisere, rejseafregninger)

Ph.d.-forsvar og -receptioner (logistik)

Administrative opgaver for FP-PH

Gennemlæsning af forskningsansøgninger (formalia)

Behandling af fakturaer

Mødefacilitering

Rejsebestilling og -afregning

Programmer

Microsoft-pakken

IndFak, PhD Planner, PURE, ReAp, RejsUd, Typo3.

ID: 226129