Aarhus Universitets segl

Frederikke Skaaning Knage

Postdoc

Frederikke Skaaning Knage

Profil

I mit ph.d.-projekt er jeg interesseret i at forstå, hvordan et fænomen som "skolevægring" opstår.

I projektet fokuserer jeg især på børnenes/de unges egne gode grunde til ikke at ville i skole, og på den måde er ambitionen at forstå skolevægring som en meningsfuld handling snarere end et symptom på underliggende psykopatologi.

I den forbindelse er jeg optaget af at rette opmærksomheden mod helheden i elevernes liv. Dette kommer i projektet til udtryk ved, at jeg analytisk udforsker elevernes liv som en kompleks tilblivelsesproces i og på tværs af både skole, fritid, familie, (u-)venner, opvækstvilkår, følelser, forventninger, normer, virtuelle platforme og evt. diagnoser – dvs. et større apparat af kontekster og faktorer, som alle kan virke sammen på måder, der for nogle elever fører til, at de ikke vil i skole.

Projektet har udgangspunkt i poststrukturalistiske og posthumanistiske forståelser af subjektet, og metodisk benytter jeg semistrukturerede interviews med børn/unge med langvarigt skolefravær, undervejs suppleret af også forældre- og lærer/pædagog-interviews, samt statistisk data om fravær og trivsel.

Projektet er en del af forskningsprogrammet "Engage - (Dis)Engaging Children and Young People".

Vis alle (19) »

Vis alle (3) »

ID: 118621019