Aarhus Universitets segl

Frederik Vejlin

Postdoc

Frederik Vejlin

Forskningsområder

Profil

Jeg er en antropolog med interesse i, hvordan videnskab og teknologi former de værktøjer og begreber vi bruger til at forstå os selv og forestille os de fremtidige samfund, vi ønsker at skabe (eller sommetider forsøger at forhindre). Jeg arbejder i krydsfeltet mellem antropologi og STS (Science and Technology Studies/Videnskabs- og teknologistudier) med et regionalt fokus på Japan. Jeg bruger primært etnografiske og kvalitative metoder til at studere teknovidenskabelige og eksperimentelle praksisser, men jeg er også begejstret for interdisciplinære forviklinger og 'mixed methods' tilgange.

I min Ph.D.-afhandling, Artificial Sociality: The Art and Science of Social Robotics in Japanese Laboratories, introducerer jeg den antropologiske forskning jeg har foretaget med sociale robotter og robotforskere i Japan siden 2017. Afhandlingen bygger empirisk på en kombination af etnografisk feltarbejde i robotlaboratorier, interviews med robotforskere i Japan, og analyser af deres publicerede videnskabelige arbejde samt dokumentarer og andre formidlingsformer, der udstiller deres forskning til offentligheden. Begrebsligt bidrager afhandlingen til igangværende diskussioner om socialitet og eksperimentering i antropologien og STS, gennem en udforskning af de design-, udviklings-, og eksperimenteringsprocesser, der producerer robotter, som teknologisk simulerer menneskelig socialitet. 

Vis alle (5) »

Vis alle (17) »

ID: 114788917