DPU

Aarhus Universitets segl

Frederik Pio

Lektor

 

1988  Musik-sproglig student fra BirkerødGymnasium

1992-1994  Musiklærer ved Arbejdernes Oplysnings Forbund (AOF) vestegnen

1993  2. præmie som solist i Berlingske Tidendes musikkonkurrence

1992-2001  Musiklærer ved Sierts Aftenskole (specialpædagogiskmusikundervisning)

1998  Dimmiterer som cand. mag. i musikvidenskabog humanistisk videnskabsteori fra Københavns Universitet

1999  Paneldeltager i forbindelse meduddannelsesevalueringen af det musikvidenskabelige studium på Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet

1999-2000  Timelærer ved Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet

2001–2004  Ph.d.-stipendiat ved Det Jyske Musikkonservatorium samt ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU)

2002  Arbejder i sekretariatet under Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning som organisator af netværkets aktiviteter.

2004  Antagelse af min afhandling Musikalitetens fødsel til forsvar for ph.d.-graden.Afhandlingen forsvares d. 5. november, 2004.

2004  Ansat som forskningsassistent ved Institut for Curriculumforskning, DPU

2005  Ultimo marts: bogudgivelse af min ph.d.-afhandling Musikalitetens fødsel på Danmarks Pædagogiske UniversitetsForlag

2006   Ansat pr. 1/1 som adjunkt ved Institut for Curriculumforskning

2006   Medlem af forskningsprogrammet i Socialanalytisk Samtidsdiagnose

2006   Vetting Comitee Member i International Society for Philosophy of Music Education (ISPME) 

2007 Adjunkt pædagogikum.

2007    Program Chair for ISPME samt ExecutiveComitee member 2007-2009

2008-    Reviewer for Nordic Research in Music Education

2009    Ansat som lektor ved DPU.

2013   Medlem af styregruppen for NNMPF (Nordisk netværk for musikpædagogisk forskning)

2013  Udgiver bogen Introduktion af Heidegger til de pædagogiske fag

2015  Tiltræder 3-årig stilling ved DPU som Uddannelseskoordinator for kandidatstudiet i Generel Pædagogik.

2015  Editor med Ø. Varkøy på antologien Philosophy of music education challenged: Heideggerian Inspirations. Springer Verlag. 

2017  Bogen Heidegger og det uhørte under udgivelse ved Aalborg Universitetsforlag.

2017/18  Chief editor for Nordic research in music education. Yearbook.