Institut for Biologi

Aarhus Universitets segl

Franziska Petra Eller

Adjunkt

Franziska Petra Eller
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Forskningsområder:

  • Planters økofysiologi
  • Fænotypisk plasticitet
  • Planters respons på globale forandringer
  • Intraspecifik variation

Profil

Jeg er biolog med speciale i plantebiologi. Jeg forsker i planters samspil med miljøet, med særlig fokus på tilpasninger til klimaforandringer og vegetationens rolle for kulstofophobning i økosystemer.

Min forskning undersøger især planters intraspecifikke variation, altså forskelle indenfor den samme art, og deres betydning for tilpasninger til forskellige geografiske områder. Her er fænotypisk plasticitet et centralt begreb jeg arbejder med: et individs evne til at tilpasse sig biokemisk, morfologisk og fysiologisk til forskellige miljøbetingelser.

Nogle af de centrale spørgsmål, min forskning forsøger at svare på, er: Hvilke mekanismer skaber variation indenfor en art? Er disse mekanismer forskellige i endemiske eller kosmopolitiske plantearter? Hvilken rolle spiller fænotypisk plasticitet for planters tilpasningsevne til globale forandringer?

Jeg forsker desuden i, hvordan vegetationen i kystnære og ferske vådområder påvirker disse økosystemers funktioner. Jeg indgår i et omfattende internationalt samarbejde som undersøger vådområder over hele kloden. Blandt andet ser jeg på, om sumpplanters biomasse kan bruges som byggemateriale eller bioenergi.

Min forskning er et vigtigt link i vores forsøg at imødegå klimaforandringer, da intakte vådområder og vegetation med visse funktionelle egenskaber kan fungere som naturbaserede løsninger for at øge kulstofoptag fra atmosfæren.

Profil

Vis alle (73) »

Vis alle (18) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 1296105