Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Flemming Skov

Viceinstitutleder

Curriculum Vitae

Education 
1990  Ph.D. i systematisk botanik ved Botanisk Institut, Århus Universitet.
1986  Cand. Scient. i biologi med speciale i systematisk botanik ved Botanisk Institut, Århus Universitet.
Employments 
2011 ..Viceinstitutleder ved Institut for Bioscience, Kalø 
2007 .. 2011Forskningschef ved DMU, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet 

1999 ·· 2007  

Seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Landskabsøkologi.
1991 ·· 1999  Forsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Flora- og Faunaøkologi, senere Afd. for Landskabsøkologi.
1989 ·· 1991  Forsker ved Statens Planteavlsforsøg, Forsøgscenter Foulum.