Flemming Cornelius

Lektor emeritus

Curriculum Vitae

født 4. januar 1947, København

Uddannelse

1966       Matematisk-naturfaglig studentereksamen, Sø­borg Gym­na­sium

1974       Naturvidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet

              Biologi m. matematik, fysik, kemi

              Hovedfag: zoologi

              Speciale: almen fysiologi, August Krogh Institut

1980       Lic. med. Biofysisk Institut, Århus Universitet

1991       Dr. scient. Biofysisk Institut, Århus Universitet

Kurser

1971       Kursus i isotopteknik, Københavns Universitet

              Kursus i Fortran III, Danmarks Tekniske Højskole

1972       Kursus i membrantransport, Københavns Universitet

              Kursus i litteratursøgning og læseteknik, Københavns Universitet

1989       Medicinsk Grafik vha. PC, Postgraduate kurser v. Århus Universitet

1992       FEBS Advanced Course on Liposomes, University of Groningen

 

Ansættelser

1971-1974             Instruktor, øvelser i zoofysiologi, August Krogh Institut, Københavns Universitet

1975-1976             Adjunktvikar, Biofysisk Institut, Århus Universitet

1976-1980             Adjunkt, Biofysisk Institut, Århus Universitet

1980-                    Lektor, Biofysisk Institut, Århus Universitet

Akademisk arbejde

 • Undervist og eksamineret i Medicinsk Biofysik samt Fysiologi/Biofysik for medicinstuderende, Aarhus Universitet.
 • Lærer og koordinator ved postgraduate kurser i biomembraners struktur og funktion, Aarhus Universitet.
 • Hovedvejleder for phd-studerende og specialestuderende
 • Redaktør og medforfatter af lærebog i Medicinsk Biofysik
 • Foredrag om biofysik i forbindelse med efteruddannelse for gymnasielærere i fysik
 • Inviteret foredragsholder og chairman ved flere internationale konferencer og afdelingsmøder i USA, Japan, Australien og Europa.
 • Medarrangør af internationale konferencer.
 • Reviewer ved adskillige internationale tidsskrifter indenfor biologi og medicin.
 • Rådgiver for National Science Foundation, Netherlands Foundation for Chemical Research, United States-Isreal Binational Science Foundation.
 • Medlem af editorial board: Neurobiology of Lipids
 • Medlem af Biophysical Society, American Society for Biochemistry and Molecular Biology