Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Finn Pilgaard Vinther

Akademisk medarbejder

Finn Pilgaard Vinther
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Jeg har arbejdet med forskellige aspekter inden for mikrobiel økologi i dyrket jord. Forskningsområderne har primært været fokuseret omkring de mikrobielle processer, hvor der sker en kvælstof-udveksling mellem jord og atmosfære. Det drejer sig bl.a. om undersøgelser af N-fiksering i bælgplanter med særlig fokus på kløvergræs under forskellige dyrknings- og driftsforhold, samt forskning i hvorledes forskellige faktorer påvirker tabet af kvælstof via denitrifikation. I den forbindelse har jeg udviklet den simple empiriske model SIMDEN  til kvantificering af N2O-emission og denitrifikation.

Som temakoordinator for ”Miljø og bioenergi” bidrager jeg til den forskningsbaserede myndighedsrådgivning overfor ministerier og myndigheder. Dvs., koordinerer og bidrager til besvarelse af henvendelser fra myndighederne vedrørende problemstillinger omkring jordbrugets påvirkning af miljøet.

 

Vis alle (323) »

Vis alle (16) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 31863432