Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Esben Bøgh Sørensen

Ph.d.-studerende

Esben Bøgh Sørensen

Forskningsområder

Profil

I mit projekt undersøger jeg, hvilken rolle ideologi, ideer og tanker spillede i kapitalismens tidlige opkomst og udvikling. Konkret fokuserer jeg på England i 1500- og 1600-tallet. Jeg undersøger her, hvordan en række forfattere til landbrugsbøger og manualer intervenerede i de sociale kampe og konflikter omkring kapitalismens opkomst. Det gjorde de ved at udforme nye ideer, idealer, værdier og normer, der fremmede netop de ejendomsforhold, arbejdsprocesser og videnstyper, der skabte kapitalismen. Ved indgangen til 1700-tallet var Engelsk landbrug kendetegnet ved kapitalistiske forhold og en tilsvarende såkaldt 'improvement' kultur og ideologi. Min tese er at improvement ideologien ikke blot var en reflektion af - men rent faktisk med til at skabe kapitalismen i England fra dens begyndelse i midten af 1500-tallet til at den var fremherskende i slutningen af 1600-tallet.

I min forskning beskæftiger jeg mig også mere generelt med nye debatter om kapitalismens historie, tidligt moderne Engelsk social og kulturhistorie og forestillinger om arbejde og arbejdere gennem historien. Jeg er særligt interesseret i udformningen af sociale, økonomiske og politiske ideer på de tre områder.

Mine interesseområder inkluderer følgende:

- Arbejdets historie og forestillinger om arbejde og arbejdere fra antikken til idag
- Kapitalismens og markedets historie
- Den politiske og økonomiske tænknings historie
- Tidlig moderne intellektuel- og socialhistorie
- Politisk økonomi og kritikken af den politiske økonomi
- Marx, marxisme og arbejderhistorie
- Nyere diskussioner om arbejde, arbejdsmarked, teknologi og arbejdets fremtid


Træffetid: pr. mail

Tlf.: 25883012

Vis alle (14) »

Vis alle (10) »

ID: 96149952