Erling Bjerregaard Pedersen

Klinisk Professor Dr. Med., Professor emeritus

Curriculum Vitae

Kliniske kvalifikationer

Lægevidenskabelig embedseksamen, Aarhus Universitet 1973

 

Specialist i intern medicin 1982

 

Specialist i nyresygdomme 1984

 

Overlæge siden 1987

 

Videnskabelige kvalifikationer

 

Doktordisputats, Aarhus Universitet 1979

 

Lektor i intern medicin, Aarhus Universitet 1988

 

Professor i nyremedicin, Aarhus Universitet siden 1990

 

Mere end 340 originale peer reviewede videnskabelige artikler inden for forskningsfelterne nyresygdomme, blodtryksforhøjelse og væske og elektrolytforstyrrelser. Dertil kommer mange oversigtsartikler, proceedings, læserbreve etc.

 

Gæsteforelæsninger, præsentation af videnskabelige meddelelser, og mødeledelse ved mange internationale kongresser

 

Initiativtager til og vejleder for mere end 32 afsluttede doktordisputatser / Ph D programmer, samt medvejleder for 3 igangværende Ph D programmer

 

Medlem af redaktionen for videnskabelige tidsskrifter. Referee for mange videnskabelige tidsskrifter

 

Principal Investigator eller National Koordinator i mange klinisk kontrollerede undersøgeler

 

Undervisning

Megen erfaring i undervisning af medicinske studenter, læger og speciallæger. Erfaring med international undervisning og med tilrettelæggelse af internationale kurser

 

Ledelse

 

Erfaring som forskningsleder, som leder af forskningslaboratorier, som leder af kliniske afdelinger og som undervisningsleder

 

Medlem af, eller formand for, udvalg vedrørende bedømmelse af kvalifikationer til professorater ved danske og udenlandske universiteter.

 

Medlem af, eller formand for, for udvalg vedrørende bedømmelse /ansættelse af ledende medarbejdere ved hospitaler i Danmark