Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erik Fløjgaard Kristensen

Akademisk medarbejder

Uddannelse

1991
Merkonom, Driftsledelse

1980
Teknikum ingeniør, agroteknisk linie, Ingeniørhøjskolen Horsens

Videreuddannelse

27/2 - 1/3 2013
The 2013 Annual Meeting of the OECD Tractor Codes. OECD Headquarters, 2 rue Andre Pascal, 75016

Erhvervserfaring

1997-
Videnskabelig assistent, Afdeling for Jordbrugsteknik, Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Bygholm, Horsens. 2011: Institut for Ingeniørvidenskab, Århus Universitet

1994-97
Videnskabelig assistent, Afdeling for Jordbrugsteknik og Produktionssystemer, Statens Husdyrbrugsforsøg, Forskningscenter Bygholm, Horsens

1993-94
Videnskabelig assistent, Afdeling for Maskinteknik, Statens Jordbrugstekniske Forsøg, Horsens.

1986-93
Videnskabelig assistent, Afdeling for Jordbrugsmaskiner, Statens Jordbrugstekniske Forsøg, Horsens.

1980-86
Videnskabelig assistent, Afdeling for Indengårdsmekanisering, Statens Jordbrugstekniske Forsøg, Horsens.

Specialer

Arbejdsområdet er primært teknik til tørring og behandling af korn og frøafgrøder samt teknik til høst og anvendelse af energi- og non-food afgrøder. Området omfatter både konventionelt landbrug og teknologiske løsninger i økologisk landbrug.

Indsatsen vedrørende tørringsteknologi omfatter forskning og udvikling indenfor eksisterende og nye teknikker. Forskningsprojekterne omfatter primært tekniske muligheder for sikring af specifikke kvalitetskrav i færdigvaren, samt udvikling af energioptimale tørringsteknikker. Der forskes således bl.a. i højtemperaturtørring i form af tromletørring, hvor der fokuseres på mulighederne for at uskadeliggøre eller reducere forekomst af patogen og andre skadelige svampe på kornoverfladen samtidig med at produktets øvrige kvalitetsegenskaber - eksempelvis spireevnen - ikke forringes. Endvidere gennemføres prøvningsopgaver af tørringsanlæg.

Indenfor energiafgrødeområdet arbejdes med udvikling af høstteknikker og -metoder samt lagringsystemer. Der gennemføres typeprøvninger af halmkedler og tekniske undersøgelser ved fyring med biobrændsler i gårdfyringsanlæg. Hidtidige undersøgelser har bl.a. omfattet afgrøderne kornhelsæd og elefantgræs (Miscanthus).