Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erik Baatrup

Lektor

Specialestuderende

 • Jens Tikær Andersen (1987) Histokemisk påvisning og kvantitativ bestemmelse af kviksølv i eksperimentelt og naturligt belastede hesterejer, Crangon crangon .
 • Peter Kårup Jensen. (1988) Histokemisk påvisning af kviksølv i eksperimentielt og naturligt belastede børsteorm, Nereis sp .
 • Jakob Brande Sørensen (1988) Autometallografisk påvisning af kviksølv hos skrubbe, Platichthys flesus .
 • Jens Peter Schytte (1989) Transporten af organisk og uorganisk kviksølv over tarmen hos fisk.
 • Christine Skak (1991) Histokemisk påvisning af kviksølv i ligevægtsorganet hos ørred.
 • Mark Bayley (1991) Quantitative analysis of locomotor activity as a biomarker of toxic stress in terrestrial invertebrates
 • Lene Lind Kristensen (1993) Akkumulering af kviksølv og kobber i sidelinjeorganet hos ørred.
 • Anne Kamp Nielsen (1994) Kadmium i lugteorganet hos laks. Histologisk fordeling og elektrofysiologiske effekter.
 • Terkel Olsen (1994) Air pollution in urban and rural areas. Evaluation of the effects of carcinogenic compounds on human health using the 32P-postlabelling assay.
 • Freddy Fisher Sørensen (1995) Kvantitative målinger af bevægelsesadfærd som indikator for toksisk stress hos collembolen Folsomia candida (Isotomidae).
 • Charlotte S. Jensen (1996) Bevægelsesadfærd som biomarkør for toksisk stress - kvantitative undersøgelser af løbebillen Pterostichus cupreus .
 • Lone Garsdal (1996) Bevægelsesadfærd som biomarkør for toksisk stress - kvantitative undersøgelser af løbebillen Pterostichus cupreus
 • Gitte Lindhard (1996) Akkumulering af cadmium i organer hos markmus ( Microtus agrestis ).
 • Finn Christoffersen (1996) Porcellio scaber - en populationgenetisk bioindikator for tungmetalforurening. Projekt ved Afd. for Terrestrisk Økologi, DMU Silkeborg
 • Gunnar Toft (1998) Undersøgelse af østrogen og østrogenlignende stoffers effekter på sexualadfærd og reproduktion hos guppy ( Poecilia reticulata ).
 • Helle Sørensen (1999) Ændringer i vækst og bevægelsesadfærd hos bænkebider ( Oniscus assellus ) efter langtidseksponering med tungmetaller.
 • Jacob R. Nielsen (1996) Østrogenlignende stoffers effekter på adfærden hos guppy ( Poecilia reticulata ).
 • Henrik Thue Pedersen (1999) En analyse af sammenhængen mellem energetisk status og bevægelsesadfærd hos bænkebideren Oniscus asellus og billen Zophobas morio under toksisk stress.
 • Rikke Dencher Aargaard (1998) En undersøgelse af nonylphenols indflydelse på tørketolerancen hos springhalen Folsomia candida . Projekt ved Afd. for Terrestrisk Økologi, DMU Silkeborg
 • Ida Binow Poulsen. Odense Universitet (ekstern vejleder) (1999) Effekter af tributyltin (TBT) på dyndsneglen Hydrobia ventrosa .
 • Mette Junge (2000) Forandringer i kønskarakterer og seksualadfærden hos guppy ( Poecilia reticulata ) som biomarkører for antiandrogene effekter.
 • Steen Bossen (2001) Effekten af kombineret kulde- og kobbereksponering på overlevelsen af Protaphorura armata (Collembola). Projekt ved Afd. for Terrestrisk Økologi, DMU Silkeborg
 • Ulf Toke (2001) Bisfenol-A og pthalaters effekter på non-invasive biomarkører hos guppy ( Poecilia reticulata ).
 • Larissa P. Mariager (2001) Effects of environmental endocrine disruptors on a freshwater and a marine crustacean.
 • Hanne Hillingsøe (2002) Tørketolerance hos arthropoder med fokus på collembolen Folsomia candida .Projekt ved Afd. for Terrestrisk Økologi, DMU Silkeborg.
 • Johanna Olsen (2003), Indholdet af zink og kobber i sedimenter og bundfauna på opdrætslokaliteter på Færøerne.
 • Lilja Nielsen (2004). Quantitative studies on the effects of antiandrogens on the guppy testicles ( Poecilia reticulata ).
 • Lotte Buch Hansen (2004). The effects of waste water on sexual characteristics of the guppy ( Poecilia reticulata )
 • Rune Høgh (2004). Effects of dibutylphthalate on the sexual characteristics of the guppy ( Poecilia reticulata ).
 • Mia Gina Gruwier Larsen (2006). The effects of ethinylestradiol on the reproductive behaviour and other sexual characteristics in zebrafish ( Danio rerio ).
 • Katrine Bilberg Hansen (2006). The effects of ethinylestradiol on the reproductive behaviour and other sexual characteristics in zebrafish ( Danio rerio ).
 • Susanne Andrup Kristensen (2007). 17 alpha-ethinyløstradiol - de reproduktive konsekvenser hos fisk
 • Ditte Nedergaard (2008). Inducerer sølvnanopartikler reaktive oxygen arter ?
 • Mette H. Rasmussen (2008). ISG12 varianter i cervix celler og perifere blod leucocytter hos kvinder med præmagline ændringer i det cervicale epitel samt hos raske kvinder
 • Henrik Venzel Pedersen (2008). Effekterne af nanosølv på Eisenia fetida
 • Sarah B.S. Jensen (2009). Mekanismer bag resistensudvikling i rotter mod coumarinafledte rodenticider

 • Anita Reffstrup Uddal Nielsen (2009). Biodistribution of nanoparticles and their influence on the cardiovascular system in mice
 • Niels Skaaning (2009). The influence of colloidal antigen formulations on the human immune response in autoimmune diseases and vaccination.

 • Allan Lau (2010). Økotoksikologiske implikationer ved tilstedeværelse af nanopartikler som nano-sølv, fullerener og metaloxider i det akvatiske miljø.

 • Hanne Louise Dyreby Lystern (2011). Hormonforstyrrende stoffers effekter på tre vivipare fisk.

 • Lene Møller Nielsen (2011). Eco-toxicology of silver-based nanomaterials (SNMs) and emergence of antibiotic-resistance in pathogenic bacteria.

 • Maja Lagoni Magnussen (2011). Fastlæggelse af varigheden af det teratogene vindue hos Ålekvabber.

 • Lars Hede Hansen (2014). The effects of silver nanoparticles on frog skin respiration and ion transport.

 • Mathias L. Graversen (2015). Changes in zebrafish reproductive behavior following short-term exposure to 17α-ethinylestradiol.

  Morten Swayne Storgaard (2015). Toxicity of Chemical Warfare Agent (CWA) Metabolites found in the Baltic Sea

   

PH.D. STUDERENDE

 • Mark Bayley (1991-1994) Quantitative analysis of locomotor activity as a biomarker of toxic stress in terrestrial invertebrates.
 • Freddy Fisker Sørensen (1995-1998) Forandringer i adfærd og energetik som mål for toksisk stress hos terrestriske arthropoder.
 • Thomas Plesner (1997-1999) Østrogenvirkende stoffers effekt på kønsdifferentieringen og vitellogeninproduktion hos europæisk ål ( Anguilla anguilla ).
 • Gunnar Toft (1998-2002) Effects of endocrine disrupting compounds on sexual characteristics of poeciliid fishes.
 • Thomas Kielsgaard Kristensen (2002-2006). The use of genetic markers to identify population-level effects of endocrine disrupting chemicals in fish.
 • Mia Gina Gruwier Larsen (2007). Endocrine disruption of courtship behaviour and reproduction in Zebrafish ( Danio rerio ).
 • Katrine Bilberg Hansen (2007). Ecotoxicological effects of nanoparticles on fish and terrestrial test organisms.
 • Thea Bechshøft (2008-2012). A temporal study of industrial pollution and climate change biomarkers in Greenland and Svalbard polar bears ( Ursus maritimus ).
 • Jes J Rasmussen (2008-2012). Ecological impacts of pesticides and chlorinated hydrocarbons on macroinvertebrate species and communities in Danish streams
 • Nina Kerting Iversen (2009-2012). Distribution and cardiovascular responses of biofunctionalized nanoparticles in mice.