Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erik Baatrup

Lektor

Curriculum Vitae

UDDANNELSE

Cand. Scient (Biologi) maj 1980 ved Institut for Zoologi og Zoofysiologi, Aarhus. Licentiatgraden (Ph.D.) ved samme institut konfereret 11. februar 1985.

 

ANSÆTTELSER

1980 Adjunkt/lektorvikar ved Inst. Zool. og Zoofys., AU.

1981 Undervisningsassistent ved Anatomisk Inst., LF, AU

1982 Lærer ved laborantskolen, Aarhus

1982 Kandidatstip./Licentiatstud. ved Inst. Zool. og Zoofys., AU.

1985 Fondslønnet videnskabelig medarbejder ved Anatomisk. Inst., LF, AU.

1985 Seniorstipendiat ved Inst. Zool. og Zoofys., AU.

1987 Fondslønnet videnskabelig medarbejder ved Anat. Inst., LF, AU.

1987 Adjunkt (forskerrekrut) i toksikologi ved Anatomisk. Inst., AU.

1988 Adjunkt (forskerrekrut) i økotoksikologi ved Inst. Zool. og Zoo­fys., AU.

1992 Lektor ved Biologisk Institut, AU.

 

ADMINISTRATIVE HVERV

1987 Aarhus Universitets repræsentant i Forskerparkens forbe­redel­sesgruppe til Mil­jø­sam­ar­bej­det i Aar­hus.

1987 Ansvarlig leder for anvendelsen af radionucleider ved Institut for Neurobiologi, AU.

1988 Stedfortrædende institutbestyrer ved Neurobiologisk Insti­tut, AU.

1989-1991 Medlem af Miljøstyrelsens Styringsgruppe for Jordfaunapro­jek­ter.

1989-1991 Medlem af Folkeuniversitetets Programudvalg..

1991Århus Universitets repræsentant i forberedelsesgruppen til dannelse af Dansk Økotok­sikologisk Center.

1992 Medlem af Fagudvalg A (Fare og effektvurdering af pesticider), nedsat af Landbrugsmini­steriet og Miljøministeriet Rådgivende forskningsudvalg vedrørende forslag til ud­arbejdelse af strategi for faglig koordenering af pesticidforsk­ningen i Danmark.

1992-1996 Medlem af bestyrelsen for Dansk Center for Økotoksikologisk Forskning under SMP

1993-1995Medlem af Biologisk Studienævn, Århus Universitet.

1995 Medlem af Europakommisionens ekspertudvalg til bedømmelse af ansøgninger til Miljø og Klima, Bruxelles.

1996 Medlem af Europakommisionens ekspertudvalg til bedømmelse af indkomne ansøgninger til forskerkurser og forskningsstipendier, Bruxelles.

1996-1999 Medlem af bestyrelsen for Forskningscenter for østrogenlignende stoffer under SMP

1998-2001 Afdelingsleder og stedfortrædende institutbestyrer.

2001 Institutbestyrer

2005 Medlem af bestyrelsen for den internationale forskerskole GESS

2008-2011 Work-package leader i FP7 projekt

2008-2011 Afdelingsleder

  

Referent for 12 internationale videnskabelige tidsskrifter samt naturvidenskabelige forskningsråd i Østrig, Tyskland, Israel og Norge.

 

UNDERVISNING

Økotoksikologi og Toksikologi på alle niveauer; Invertebrat Zoologi, Chordatzoologi

 

INTERNATIONALE RELATIONER

Samarbejdspartnere i USA, England, Norge, Sverige, Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien og Spanien

Specialestuderende

Jens Tikær Andersen (1987), Histochemical demonstration and quantitative determination of mercury in experimentally and naturally exposed shrimps, Crangon crangon.

Peter Kårup Jensen (1988) , Histochemical demonstration and quantitative determination of mercury in experimentally and naturally exposed Nereis sp.

Jakob Brande Sørensen (1988), Autometallographic demonstration of mercury in the flounder, Platichthys flesus.

Jens Peter Schytte (1989) , Absorption and transportation of mercury in the intestine of trout, Salmo trutta.

Christine Skak (1991), Accumulation of mercury in the inner ear of the brown trout (Salmo trutta) following treatments with dietary CH3HgCl and dissolved HgCl2 . A histochemical and quantitative study.

Mark Bayley (1991), Reversible and irreversible effects of xenobiotics on small invertebrates - studied by stereology and computer-aided analyses of locomotor behaviour.

Lene Kristensen (1993), accumulation and histochemical localization of mercury and copper in the lateral line organ of trout.

Anne Kamp (1994), Histochemical localization and electrophysiological effects of cadmium in the olfactory organs of salmon, Salmo salar.

Terkel Olsen (1994) Air pollution in urban and rural areas. Evaluation of the effects of carcinogenic compounds on human health using the 32P-postlabelling assay.

Freddy F. Sørensen (1995), Changes in locomotor behaviour and energetics as measures of toxic stress in terrestrial invertebrates.

Lone Garsdal (1996), Locomotor behaviour as a biomarker of toxic stress - quantitative studies on the beetle Pterostichus cupreus.

Charlotte Jensen (1996), Locomotor behaviour as a biomarker of toxic stress - quantitative studies on the beetle Pterostichus cupreus.

Gitte Lindhart (1996), Deposition of Cadmium in mice from a polluted site in Poland.

Finn Christoffersen (1996), Porcellio scaber - A population genetically bioindicator of metal pollution.Project at the National Environmental Research Institute, Silkeborg.

Jacob R. Nielsen (1996), Effects of estrogenic substances on the reproductive behaviour in the guppy, Poecilia reticulata.

Gunnar Toft (1998), Effects of estrogen and estrogenic compounds on the sexual behaviour and reproduction in the guppy (Poecilia reticulata).

Rikke Dencher Aargaard (1998), Analyses of the influence of nonylphenol on the draft tolerance in the springtail Folsomia candida. Project at the National Environmental Research Institute, Silkeborg.

Ida Binow Poulsen (1999), Effects of tributyltin (TBT) on Hydrobia ventrosa. Project at Odense University.

Helle Sørensen (1999), Changes in growth and locomotor behaviour in the wood louse Oniscus assellus after chronic exposure.

Mette Junge (2000), Changes in sexual characteristics and courtship behaviour in the guppy Poecilia reticulata as biomarkers of antiandrogenic effects.

Steen Bossen (2001), The effect of combined cold and copper exposures on the survival of Protaphorura armata (Collembola). Project at the National Environmental Research Institute, Silkeborg.

Ulf Toke (2001), Effects of Bisphenol-A and pthalates on non-invasibe biomarkers in the guppy Poecilia reticulata.

Larissa Mariager (2001), Effects of environmental endocrine disruptors on a freshwater and a marine crustacean.

Hanne Hilligsøe (2002), Draft tolerance in arthropods with focus on the collembola Folsomia candida. Project at the National Environmental Research Institute, Silkeborg.

Johanna Olsen, Zinc and copper in sediments and selected animals in connection with aqua farming on the Faroe islands.

Lilja Nielsen (2003), Quantitative studies on the effects of antiandrogens on the guppy testicles (Poecilia reticulata).

Lotte Buch Hansen (2004). The effects of waste water on sexual characteristics of the guppy (Poecilia reticulata)

Rune Høgh (2004). Effects of dibutylphthalate on the sexual characteristics of the guppy (Poecilia reticulata).

Mia G. Larsen (2006). The effects of ethinylestradiol on the reproductive behaviour and other sexual characteristics in zebrafish (Danio rerio).

Katrine B. Hansen (2006). The effects of ethinylestradiol on the reproductive behaviour and other sexual characteristics in zebrafish (Danio rerio).

Susanne Andrup Kristensen (2007). 17 alpha-ethinyløstradiol - de reproduktive konsekvenser hos fisk

Ditte Nedergaard (2008). Inducerer sølvnanopartikler reaktive oxygen arter ?

Mette H. Rasmussen (2008). ISG12 varianter i cervix celler og perifere blod leucocytter hos kvinder med præmagline ændringer i det cervicale epitel samt hos raske kvinder

Henrik Venzel Pedersen (2008). Effekterne af nanosølv på Eisenia fetida

Sarah B.S. Jensen (2009). Mekanismer bag resistensudvikling i rotter mod coumarinafledte rodenticider

Anita Reffstrup Uddal Nielsen (2009). Biodistribution of nanoparticles and their influence on the cardiovascular system in mice

Niels Skaaning (2009). The influence of colloidal antigen formulations on the human immune response in autoimmune diseases and vaccination.

Allan Lau (2010). Økotoksikologiske implikationer ved tilstedeværelse af nanopartikler som nano-sølv, fullerener og metaloxider i det akvatiske miljø.

Hanne Louise Dyreby Lystern (2011). Hormonforstyrrende stoffers effekter på tre vivipare fisk.

Lene Møller Nielsen (2011). Eco-toxicology of silver-based nanomaterials (SNMs) and emergence of antibiotic-resistance in pathogenic bacteria.

Maja Lagoni Magnussen (2011). Fastlæggelse af varigheden af det teratogene vindue hos Ålekvabber.

PhD studerende

Mark Bayley (1991-1994), Quantitative analysis of locomotor activity as a biomarker of toxic stress in terrestrial invertebrates.

Freddy Fisker Sørensen (1995-1998), Mechanistic relationships between effects of environmental contaminants on locomotor behaviour, physiological responses, and fitness of terrestrial invertebrates.

Thomas Plesner (1997-1999), Effects of estrogenic compounds on sex differentiation and vitellogenin production in the European eel (Anguilla anguilla).

Gunnar Toft (1998-2002) Effects of endocrine disrupting compounds on sexual characteristics of poeciliid fishes.

Thomas Kielsgaard Kristensen (2002-2006). The use of genetic markers to identify population level effects of endocrine disrupting chemicals in fish.

Katrine Bilberg Hansen (2007-2010). Ecotoxicological effects of nanoparticles on fish and terrestrial test organisms.

Mia G. Larsen (2007-2010). Estrogenic and androgenic effects on the mating behaviour and reproduction in zebrafish (Danio rerio).

Thea Bechshøft (2008-2010). A temporal study of industrial pollution and climate change biomarkers in Greenland and Svalbard polar bears (Ursus maritimus).

Jes J Rasmussen (2008-2010). Ecological impacts of pesticides and chlorinated hydrocarbons on macroinvertebrate species and communities in Danish streams

Nina Kerting Iversen (2009-2011). Distribution and cardiovascular responses of biofunctionalized nanoparticles in mice.