Emil Hornung-Nissen

Forretningscontroller

Emil Hornung-Nissen

Tillidsrepræsentant for ansatte på AC-overenskomst i afdelingerne, HE Økonomi og HE HR.

Suppleant er Nanna Elsøe Pedersen, HE Økonomi.

ID: 44238636