Aarhus Universitets segl

Else Roesdahl

Professor Emerita

Curriculum Vitae

1942 født i Sønderborg.

1969 kandidat (cand. art.) fra Københavns Universitet med hovedfag i Historie og bifag i Nordisk Arkæologi.

1995 æresdoktor (Litt. D.) ved University of Dublin, Trinity College.

2009 æresdoktor (D.Univ.) ved University of York.

 

Ansættelsesforhold

1969 videnskabelig assistent på Nationalmuseet.

1970-75 senior- og kandidatstipendiat ved Aarhus Universitet (fra 1971 ved det nyoprettede fag Middelalder-arkæologi).

1975-80 ekstern lektor smst. og tidvis stipendiat ved Statens humanistiske Forskningsråd.

1981 lektor i Middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet, fra 1989 docent.

1989-93 delvis frikøbt af Nordisk Ministerråd: projektleder for international udstilling om nordisk vikingetid-tidlig middelalder og forbindelserne med Europa, samt redaktør af kataloget på fire sprog (se nedenfor: organisatoriske poster samt publikationslisten).

1989-97 og 2000-03 Special Professor in Viking Studies, University of Nottingham.

1996 professor i Middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet.

2005, sept.-aug. 2006 forskningsfrikøb fra Carlsbergfondet.

2012, professor emerita.

 

Organisatoriske poster m.v. uden for instituttet

1984-92 medlem af Fortidsminderådet (Miljøministeriet).

1988-90 og 2000-01 medlem af Det Arkæologiske Nævn (Kulturministeriet).

1985-2002 i styringsgruppen for undersøgelsen af høvdingesædet Borg på Lofoten.

1989-92 projektleder for Nordisk Ministerråds og Europarådets udstilling: Viking og Hvidekrist. Norden og Europa 800-1200 (vist i Paris, Berlin og København 1992-3).

1996-98 første formand for Center for Vikingetids- og Middelalderstudier, Aarhus Universitet; medlem af bestyrelsen til 2006.

2001-06 medlem af Kaupang Excavation Project Council (Oslo).

2005-07 i bestyrelsen for Øm Kloster Museum.

I organisationsgruppen for årlige tværfaglige vikingesymposier 1983-2012.

I organisationsgruppen for the Viking Congresses 1985-2012.

I styret for Jysk Arkæologisk Selskab 1995-2012.

I bestyrelsen for Dansk Arkæologisk Forskerskole 2002-2010.

I præsidiet for Det Lærde Selskab, Aarhus Universitet 2006-2014. Præsident 2011-2013.

Member of JONA board fra 2010.

 

Akademiske medlemsskaber (bl.a.)

1990 Fellow of the Society of Antiquaries of London.

1996 Korresp. Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts.

1997 Fellow of the Royal Historical Society.

1997 Honorary Research Fellow, University of Nottingham.

 

Priser

1966 Tessin-prisen af Fonden for Dansk Bygningskultur.

1978 Rothenborg-prisen af Det kongelige Nordiske Oldskriftselskab.

1988 Søren Gyldendal Prisen.

1992 Ridder af Dannebrogordenen; 2007 Ridder af 1. grad.

1992 Pris fra Ole Haslunds Kunstnerfond.

1993 Aarhus Universitets 50-års Jubilæumsfonds Pris.

1998 Aarhus Stiftstidendes Pris.

2005 Portrætrelief på Vikingeborgen Fyrkat af Gerda Thune Andersen.

2012 Pris fra Kungl. Gustav Adolfs Akademien, Uppsala.

 

Andet

Leder af Afdeling for Middelalderarkæologi (fra 2005 Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi) og medlem af institutbestyrelsen 1980-2005, med få års undtagelse.

Gæsteforelæsninger på danske og mange udenlandske universiteter.

Forelæsninger på mange kongresser/symposier i Danmark og udlandet.

Gennem årene medlem af mange faglige bedømmelsesudvalg/evalueringsudvalg, især i Danmark, Norge, Sverige, England, Irland.

Initiativtager til og formand forAdvisory Group for fælleseuropæisk bogprojekt: 'The Archaeology of Medieval Europe, Eighth to Sixteenth Centuries AD', vol. 1-2.( Vol. 1 udkommet 2007, Vol 2 i 2011).