Juridisk Institut

Ellen Margrethe Basse

dr.jur., Professor emeritus

Curriculum Vitae

 

Født

26. november 1948

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2003Beskikkelse som advokat
2000Jur.dr. (h.c.) Uppsala Universitet
1987Dr. jur., Aarhus Universitet
1974Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2022-Professor emerita, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
1995-2021Professor i miljøret, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet (orlov 2002-2004 samt 2008-2010)
1992-1995Professor i procesret, Aarhus Universitet
1989-1991Docent i offentlig ret, Aarhus Universitet
1978-1989Lektor i offentlig ret, Aarhus Universitet
1974-1978Adjunkt i offentlig ret, Aarhus Universitet

 

Forskningsophold

2005-2015Visiting professor ved University of Georgia States University, Atlanta, USA 
1993-1998Visiting professor, University of Florida


Erhvervserfaring

2002-2004Advokatfuldmægtig, Kromann Reumert

 

Administrativ erfaring

2008-2010Leder af Klimasekretariatet, Aarhus Universitet
2006-2008Leder af uddannelsen Master i Miljø- og Energiret, Aarhus Universitet
1992-2002Leder af Center for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning (CeSaM)

 

Forskningsområder

 • Miljøret
 • Klimaret
 • Energiret
 • Arktisk ret

 

Undervisningsområder

På kandidatniveau:

 • Miljøret
 • Energiret
 • Klimaret
 • Arktisk ret

På ph.d.-niveau:

 • Teori- og metode m.v.

 

Priser, bevillinger m.m.

2004Ridder af Dannebrogsordenen
2004Medlem af Det Lærde Selskab
2000Æresdoktor ved Uppsala Universitet begrundet i forskningsindsats inden for miljøretten og udvikling af den nordiske forskeruddannelse inden for miljøretten
1996Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
1994Hæderspris fra Aarhus Universitets 50 års Jubilæumsfond som en anerkendelse af videnskabelig forskning inden for samfundsvidenskabelig miljøforskning

 

Diverse

 • Bestyrelsesmedlem i Aarhus Vand A/S
 • 1998-2001 Medlem af "European Council on Environmental Law"
 • 1996-2002 Medlem af Danmarks Forskningsråd
 • 1985-1992 Medlem af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (SSF)

 

Se mere på www.basse.dk

 

Publikationer

Hvordan gennemføres 2020-drikkevandsdirektivet? En koordineret vandplanlægning eller nye ændringer i vandforsyningsloven

Basse, E. M. & Rasmussen, A-M. R., dec. 2022, I: Tidsskrift for Miljø. 2022, 12, s. 471-499 28 s.

Vand lovgivning

Basse, E. M., 26 nov. 2022, København: Djøf Forlag. 529 s.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser: Kommentarer til afgørelser i medfør af miljøvurderingsloven, miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven

Basse, E. M., 1 sep. 2022, I: Kendelser om fast ejendom. 2021, 5, s. 783-888 105 s.

Kommissionens forslag til ændring af VE-direktivet og dets sammenhæng med politiske beslutninger om en kraftig udbygning af havvind

Basse, E. M., sep. 2022, I: Tidsskrift for Miljø. 2022, 9, s. 349-360 12 s.

Hans Chr. Bugge (red.): Klimarett. Internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030: en boganmeldelse

Basse, E. M., jun. 2022, I: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 135, 2-3, s. 356-370 15 s.

Digitaliseringsklar og agil erhvervsregulering med nye retlige virkemidler og EU-retlige forudsætninger vedrørende domstolsprøvelse

Basse, E. M., Risvig Hamer, C. (red.), Godsk Pedersen, H. V. (red.) & Clausen, N. J. (red.), mar. 2022, Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen. København: Djøf Forlag, s. 63-99

Vandrammedirektivet som gennemført ved vandplanlægningsloven - herunder om høringsudkastet til planlægningen for 2021-2027

Basse, E. M., mar. 2022, I: Tidsskrift for Miljø. 2022, 3, s. 99-132 33 s.

Den danske klimatilpasningslovgivning: En kaotisk og uhensigtsmæssig lovgivning, som de ansvarlige myndigheder heller ikke altid kan forstå

Basse, E. M., 9 feb. 2022, I: Tidsskrift for Miljø. 2022, 1, s. 3-21 18 s.

Et dansk svar på Darpös spørgsmål: "Can Nature Get It Right? - baseret på konkrete specielle eksempler"

Basse, E. M., feb. 2022, Festskrift til Jan Darpö. Forsberg, M., Nielsson, A. & Zetterberg, C. (red.). Uppsala: Iustus förlag, s. 57-72

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser: Kommentarer til afgørelser truffet med hjemmel i vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven

Basse, E. M., 12 jan. 2022, I: Kendelser om fast ejendom. årgang 46, 7, s. 1091-1178 86 s.

Hvornår anvendes "nytteprincippet" som grundlag for dækning af omkostningerne fim. klimatilpasningsprojekter og hvornår dækkes omkostningerne på anden måde?

Basse, E. M., 7 jan. 2022, I: Tidsskrift for Miljø. 2021, 12, s. 465-486 21 s.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser: Kommentarer til afgørelser truffet med hjemmel i miljøvurderingsloven

Basse, E. M., 6 okt. 2021, I: Kendelser om fast ejendom. 46, 5, s. 875-984 109 s.

Beskyttelsen af bilag IV-arter på Amager Fælled ved de indbragte klagers opsættende virkning

Basse, E. M. & Pagh, P., sep. 2021, I: Tidsskrift for Miljø. 2021, 9, s. 343-363 21 s.

Kan de danske domstole pålægge regering og Folketing at vedtage en strengere klimapolitik?

Basse, E. M., aug. 2021, I: Tidsskrift for Miljø. 7, s. 255-269 15 s.

Achieving Blue Growth Post-Weser: a Study of Aquaculture Regulation in the Nordic Region

Kyrönviita, J., Langlet, D., Solininen, N., Belinskj, A., Kymenvaara, S., Basse, E. M. & Squintani, L. (red.), jul. 2021, I: Journal for European Environmental & Planning Law. 18, 3, s. 256-274 19 s.

Lovforslaget om anlæg af Lynetteholm

Basse, E. M., apr. 2021, I: Tidsskrift for Miljø. 2021, 4, s. 133-147 15 s.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser

Basse, E. M., nov. 2020, I: Kendelser om fast ejendom. 45/2019, 6, s. 813-926 113 s.

Regelforenkling og begrænsning af klager over kystbeskyttende anlæg - hvordan? og hvorfor?

Basse, E. M., nov. 2020, I: Tidsskrift for Miljø. 9, s. 279-299 20 s.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser

Basse, E. M., jul. 2020, I: Kendelser om fast ejendom. 45, 4, s. 591-670 79 s.

Den danske "integrerede energi- og klimaplan 2021-2030" og planens baggrund i EU-forpligtelser under "2030 Rammen for Klima- og Energipolitikken" og Parisaftalen (del 2)

Basse, E. M., apr. 2020, I: Tidsskrift for Miljø. 2020, 4, s. 111-125 14 s.

Den danske "integrerede energi- og klimaplan 2021-2030" og planens baggrund i EU-forpligtelser under "2030 Rammen for Klima- og Energipolitikken" og Parisaftalen (del 1)

Basse, E. M., mar. 2020, I: Tidsskrift for Miljø. 2020, 3, s. 73-85 12 s.

Er de klimamål, der indgår i den nye klimalov, juridisk bindende?

Basse, E. M., 2020, I: Tidsskrift for Miljø. 6, juni, s. 201-221 20 s.

The International Encyclopaedia of Environmental Law - Monograph Denmark

Basse, E. M. & Deketelaere, K. (red.), 2020, 3. udg. Leuven: Wolters Kluwer . 552 s. (International Encyclopaedia of Laws – Environmental Law, Bind suppl. 138).

Why Greenland is not for Sale

Basse, E. M., 2020, I: Journal of Comparative Urban Law and Policy. 4, 1, s. 324-349 25 s., 22.

Planklagenævnets afgørelser

Basse, E. M., 15 dec. 2019, I: Kendelser om fast ejendom. 44, 5, s. 584-614 30 s.

Adaptiv, digital dansk miljøforvaltning: nye eksperimenter og retlige udfordringer

Basse, E. M., 20 apr. 2019, Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen: vänbok till Gabriel Michanek. Uppsala, Sverige: Iustus förlag, s. 53-78 25 s.

Digitaliseringsklar og agil erhvervsrettet miljølovgivningen

Basse, E. M., 6 feb. 2019, I: Tidsskrift for Miljø. 2019, 1, s. 3-14 12 s.

Håndbog for psykiatribrugere og pårørende: Kend dine rettigheder

Basse, E. M. & Kristensen, K., 2019, 5. reviderede udg. Taastrup: SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed. 768 s.

Miljø- og Fødevareklagenævnets Afgørelser

Basse, E. M., 2019, I: Kendelser om fast ejendom. 3/2018, 44. årgang, s. 305-422 117 s.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser

Basse, E. M., 2019, I: Kendelser om fast ejendom. 44, 5, s. 549-583 34 s.

Miljø- og Fødevareklagenævnets og Planklagenævnets afgørelser

Basse, E. M. & Harbo, N. A., 2019, I: Kendelser om fast ejendom. 44, 4, s. 307-432 125 s.

Transnational ecosystem-based norms covering the Danish/Greenlandic Arctic marine area

Basse, E. M., 2019, Transnationalisation and Legal Actors: Legitimacy in Question. Lemann Kristiansen, B., Mitkidis, K., Munkholm, L., Neumann, L. & Pelaudeix, C. (red.). Routledge, s. 49-61 12 s. (Globalization law and policy).

Natur- og Fødevareklagenævnets afgørelser

Basse, E. M., 1 nov. 2018, I: Kendelser om fast ejendom. 43, 3, s. 309-436 128 s.

Beskyttelsen af grundvandet og vandindvindingsinteresser imod pesticidforurening

Basse, E. M., 20 sep. 2018, I: Tidsskrift for Miljø. 2018, 9, s. 315-327 13 s.

Miljøgodkendelse af dambrug og havbrug: komplekse regler under ændring som led i udmøntning af Landbrugspakken (del II)

Basse, E. M., 30 jun. 2018, I: Tidsskrift for Miljø. 2018, 6, s. 199-213 15 s.

Miljøgodkendelse af dambrug og havbrug: komplekse regler under ændring som led i udmøntningen af Landbrugspakken (del I)

Basse, E. M., 18 jun. 2018, I: Tidsskrift for Miljø. 2018, 5, s. 161-183 13 s.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

Basse, E. M. (red.), 10 maj 2018, I: Kendelser om fast ejendom. 42, 5, s. 497-576 79 s.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

Basse, E. M. (red.), 15 mar. 2018, I: Kendelser om fast ejendom. 42, 3, s. 263-399 136 s.

Natur- og Miljøklagenævnets Afgørelser 2015: Kendelser om Fast Ejendom, Bind 2015

Basse, E. M. (red.), 25 aug. 2017, I: Kendelser om fast ejendom. 2015, 3, s. 119-204 96 s.

Natur- og Miljøklagenævnets Afgørelser 2015

Basse, E. M. (red.), 25 aug. 2017, I: Kendelser om fast ejendom. 2015, 4, s. 205-285 81 s.

Digitalisering af sagsbehandlingen på miljøområdet

Basse, E. M., 2017, I: Tidsskrift for Miljø. 2017, 6, s. 191-205 15 s.

Erhvervsmiljøretten: Miljøgodkendelsesordninger, miljøkvalitetskrav og proces- og digitaliseringskrav

Basse, E. M., 2017, København: Djøf Forlag. 1010 s.

Governance of Arctic Offshore Oil and Gas

Pelaudeix, C. (red.) & Basse, E. M. (red.), 2017, Routledge. 300 s. (Global Governance).

Governance of offshore oil and gas in the Arctic: Between diversity and coexistence

Pelaudeix, C. & Basse, E. M., 2017, Governance of Arctic Offshore Oil and Gas. Pelaudeix, C. & Basse, E. M. (red.). London og New York: Routledge, s. 1-15 15 s. (Global Governance).

Openness, transparency and public participation in the governance of uranium mining in Greenland: A legal and political track record

Pelaudeix, C., Basse, E. M. & Loukacheva, N., 2017, I: Polar Record. 53, 6, s. 603-616 13 s.

The EU's role as a facilitator in the development of maritime environmental law in the Arctic: with focus on offshore hydrocarbon activities

Basse, E. M., 2017, Governance of Arctic Offshore Oil and Gas. Pelaudeix, C. & Basse, E. M. (red.). London - New York: Routledge, s. 47-71 25 s. (Global Governance).

The European Union's Role in the Development of Global Environmental Law

Basse, E. M., 2017, Globalization: Strategies and Effects. Christensen, B. J. & Kowalczyk, C. (red.). Berlin: Springer, s. 397-430 33 s.

Grønlands lovgivning

Basse, E. M., 9 maj 2016, I: Dagens Grønland. 2 s.

Vandsektorlov uden vandsektorforligets grønne vækstambitioner

Basse, E. M., 8 jan. 2016

En sammenligning af de retlige forhold vedrørende naturressourcer og miljø på Grønland og Svalbard

Basse, E. M., 2016, Lov, Liv og Lære: Festskrift til Inge Lorange Backer. Bugge, H. C., Indreberg, H., Syse, A. & Tverberg, A. (red.). Oslo: Universitetsforlaget, s. 09-32 23 s.

Forureneren betaler princippets betydning for forureningsansvaret i Danmark

Basse, E. M., 2016, Betil Bengtsson 90 år. Blomstrand, S., Carlsson, M., Mattsson, D., Skarhed, A. & Unger, S. (red.). Stockholm: Jure, s. 47-61 15 s.

Svage interesser i den digitaliserede social- og miljøforvaltning

Basse, E. M. & Kristiansen, B. L., 2016, Ikke kun Retsfilosofi : Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. Clausen, N. J., Dalberg-Larsen, J., Gram Mortensen, B. O. & Pedersen, H. V. G. (red.). København: Djøf Forlag, s. 37-56 19 s.

Vandsektorforliget og det opfølgende lovforslag

Basse, E. M., 2016, I: Tidsskrift for Miljø. 2, s. 53-69 17 s.

Environmental law in Denmark

Basse, E. M., 15 dec. 2015, 2. udg. Kbh.: Djøf Forlag. 496 s. (International Encyclopaedia of Laws – Environmental Law, Bind supplement 107 ).

Værn. Sådan undgår vi miljøkatastrofer i Arktis: Danmark bør spille en større rolle for at sikre havmiljøet i Arktis

Basse, E. M. & Rysgaard, S., 13 nov. 2015, I: Politiken. s. 8-8 1 s.

Klimaloven uden betydning for de danske klimamål

Basse, E. M., 3 nov. 2015

Den første anvendelse af miljøerstatningsloven i 20 år

Basse, E. M., 30 sep. 2015, I: Tidsskrift for Miljø. 9, s. 259-267 8 s.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 2014

Basse, E. M., 1 jul. 2015, I: Kendelser om fast ejendom. 6/2014, s. 545-691 146 s.

Evalueringen af vandselskabernes rammebetingelser

Basse, E. M., 30 jan. 2015, I: Tidsskrift for Miljø. 2015, 1, s. 3-19 16 s.

Environmental law of Denmark

Basse, E. M., 2015, Comparative environmental law and regulation. Lye, L-H., Burleson, E. & Robinson, N. A. (red.). Thomson Reuters, 30 s.

Lovforslaget til gennemførelse af Offshore-sikkerhedsdirektivet følger ikke direktivets intentioner

Basse, E. M., 2 dec. 2014, I: Altinget.

Ny lovgivning skaber forvirring: En kritik af lovforslag om ændring af offshoresikkerhedsloven, havmiljøloven og miljøskadeloven

Basse, E. M., 21 okt. 2014, I: Altinget.

Lovgivning begrænser vandselskabers muligheder for at være energismarte

Basse, E. M., 2 sep. 2014, I: Altinget.

Hvilken lovteknik er den bedste i en klimalov?

Basse, E. M., 2 jun. 2014

Energismarte vandselskaber - de lovgivningsmæssige rammebetingelser

Basse, E. M., 2014, 133 s.. Nr. ForskEl 10738 ESWA, feb. 09, 2014.

Et eventuelt bortskaffelses- og betalingsansvar efter dansk og grønlandsk ret begrundet i efterladte anlæg, bygninger, forureninger m.v. i det åbne land

Basse, E. M., 2014, 109 s..

Juridisk responsum om den gældende grønlandske lovgivning vurderet i lyset af Århuskonventionen: et bidrag til Grønlands Selvstyres overvejelser om at forbeholdet i den danske ratificering af konventionen ophæves

Basse, E. M., 2014, 201 s.. jun. 22, 2014.

Natur- og Miljøklagenævnets Afgørelser 2013

Basse, E. M., 2014, I: Kendelser om fast ejendom. 6/2013, s. 545-723

Støjregulering af Metroselskabets arbejde med etablering af Cityringen: Del I: Myndigheds- og ejerinteresser, støjregler og afgørelser vedrørende anlæg i Frederiksberg Kommune

Basse, E. M., 2014, I: Tidsskrift for Miljø. 11, s. 347-360 14 s., TfM 2014, 140.

Støjregulering af Metroselskabets arbejde med etablering af Cityringen - Del II: Afgørelserne vedrørende anlæg i Københavns Kommune og ændringen af Cityringloven

Basse, E. M., 2014, I: Tidsskrift for Miljø. 12, s. 387-401 24 s., TfM 2014, 154.

The Conditions for Future Energy-smart Water Utilities under EU and Danish Law and Policy

Basse, E. M., 2014, Environmental Law. Wahlgren, P. (red.). Stockholm, Sverige: Stockholm University, Stockholm Institute for Scandinavian Law, Law Faculty, Bind 59. s. 19-78 60 s. (Scandinavian Studies in Law).

The Existing Regulatory Conditions for 'Energy Smart Water Utilities': Promotion of Sustainable Energy Transition

Basse, E. M., 2014, Sustainable Energy United in Diversity : Challenges and Approaches in Energy Transition in the EU. Squintani, L. & Vedder, H. (red.). Leiden: European Environmental Law Forum, s. 111-136 25 s. (European Environmental Law Forum Book Series, Bind 1).

Common Concern for retsudviklingen i Grønland

Basse, E. M. & Sommer, T., 2013, Protecting the Rights of Others: Festskrift til Jens Vedsted Hansen. Gammeltoft-Hansen, T., Koch, I. E., Kristiansen, B. L. & Schaumburg-Müller, S. (red.). København: Djøf Forlag, s. 407-441 34 s.

Håndbog for psykiatribrugere og pårørende: Kend dine rettigheder

Basse, E. M. & Kristensen, K., 2013, 4. reviderede udg. Vanløse: Landsforeningen Sind. 747 s.

Natur- og Miljøklagenævnets Afgørelser 2012

Basse, E. M., 2013, I: Kendelser om fast ejendom. 6/2012, s. 533-667

Reguleringen af anvendelsen af biomasse og affald til energiformål

Basse, E. M., 2013, Miljörättsliga Perspektiv och Tankevändor: Vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek. Gipperth, L. & Zetterberg, C. (red.). Uppsala: Iustus förlag, s. 51-76 17 s.

The Legal Conditions for Water Utilities Eco-Innovation as Energy Smart Water Utilities

Basse, E. M., 2013, I: Journal of Earth Science and Engineering. 3, 9, s. 644-654 11 s.

The Legal Design of Sustainability Criteria on Biofuels Used by the European Union

Basse, E. M., 2013, I: Environmental Practice: Journal of the National Association of Environmental Professionals. 15, 1, s. 50-61 12 s.

Bæredygtighedskonceptet som bestemmende for reguleringsdesign - med EU's regulering af vedvarende energi (VE) som eksempel

Basse, E. M., 2012, Pro Natura: festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2. mars 2012. Fauchald, O. K., Backer, I. L. & Voigt, C. (red.). Oslo: Universitetsforlaget, s. 79-95 17 s.

Denmark: International Encyclopaedia for Environmental Law, National monographs

Basse, E. M., 2012, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 436 s.

Lovgivning om råstof- og olieindvindinger, miljø, jagt og fiskeri i Grønland

Basse, E. M., 2012, I: Tidsskrift for Miljø. 12, s. 422-434 12 s.

Lovgivning på vej mod det biomassebaserede samfund - eller?

Basse, E. M., 2012, I: Tidsskrift for Miljø. 9, s. 286-303 27 s.

Marie Odgaard: Afgifter og affaldsregulering. Miljøafgifter på affaldsforbrændingsområdet

Basse, E. M., 2012, I: Ugeskrift for Retsvaesen. U.2012B.154, s. 154

Miljøansvarsreglerne om fastlæggelse af de ansvarlige og ansvarsgrundlaget

Basse, E. M., 2012, Festskrift til Erik Werlauff. Fenger, N., Andersen, M. B., Langsted, L. B. & Petersen, L. L. (red.). København: Djøf Forlag, s. 65-92 27 s.

Miljøretlige udfordringer i Grønland

Basse, E. M., 2012, Grønlands fascinationskraft. Fortællinger om polarforskningen: Et festskrift til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved 40-års-regeringsjubilæet 2012. Nielsen, M. A. (red.). København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, s. 163-173 10 s.

Vi skal forvalte vore ressourcer bedre

Basse, E. M., 2012, 40 år for grøn velfærd?. Bendtsen, A. & Jensen, U. J. (red.). Kbh.: Miljøministeriet, s. 120-121 2 s.

Er der brug for sladrehanke i den danske forskningsverden?

Basse, E. M., 2011, I: CAMPUS. 5

Knud Waaben 6. juni 1921 - 18. november 2008

Basse, E. M., 2011, I: Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Oversigt over Selskabets Virksomhed. 2009-2010, s. 219-225 7 s.

Miljøklagenævnets afgørelser

Basse, E. M. (red.), 2011, I: Kendelser om fast ejendom. s. 425-603 178 s.

Vedvarende energi: de lovgivningsmæssige rammebetingelser

Basse, E. M., 2011, Kbh.: Djøf Forlag. 388 s.

Uklogt at satse på biomasse

Basse, E. M., 12 nov. 2010, I: Berlingske Tidende.

Barrierer. Dansk solenergi står fortsat i stampe

Basse, E. M., 28 sep. 2010, I: Politiken, debatsektionen.

Beyond Kyoto: Addressing the Challenges of Climate Change. Science meets Industry, Policy and Public

Basse, E. M., Svenning, J-C. & Olesen, J. E., 2010, I: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 8, 2 s.

Climate Change and Smart Growth

Basse, E. M., 2010.

Common but differentiated Responsibilities and Respective Capabilities as Part of the Post-2012 Climate Regime

Basse, E. M. & Gaines, S. E., 2010, I: Nordisk Miljörättslig Tidskrift/Nordic Environmental Law Journal. 2, s. 189-203 14 s.

European Growth Management

Basse, E. M., 2010.

Fremmer eller begrænser lovgivningen anvendelsen af solenergi i Danmark?

Basse, E. M., 2010, I: Tidsskrift for Miljø. 2010, 10, s. 430-445 16 s.

Global solutions and social responsibility based on the Copenhagen Accord

Basse, E. M., 2010.

Klimatilpasset lovgivning

Basse, E. M., 2010, Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning - KFT.

Lovgivning på tværs, tak

Basse, E. M., 2010, I: Vedvarende Energi & Miljø. 2010, 6, s. 12-13 2 s.

Miljøklagenævnet

Basse, E. M., 2010, I: Kendelser om fast ejendom. 2009, 6, s. 499 784 s.

Miljøret - samspillet mellem lovgivning og aftalte ordninger

Basse, E. M., 2010, Greens Jura A/S.

Regulatory approaches related to renewable energy technologies in the EU and Denmark with solar energy technologies as examples

Basse, E. M., 2010, I: Environmental Liability. 5, s. 180-196 17 s.

To reguleringstraditioner - Om sondringen mellem offentlig ret og privatret: Antologi (red. og forfatter af artikler i), GadJura

Basse, E. M. & Zahle, H., 2010

Trade Law Aspects in Relation to use of Environmental Agreements

Basse, E. M. & Glasbergen, P. (red.), 2010, Co-oporative Environmental Governance. Public-Private Agreements as a Policy Strategy. London: Kluwer Academic Publishers, s. 179-199

Urbanization and growth management in Europe

Basse, E. M., 2010, I: Urban Lawyer. 42/43, 4/1, s. 385-406