Psykologisk Institut

Dorthe Høj Jensen

Ekstern lektor

Profile photo

Dorthe Høj Jensen

Ekstern lektor

  • Psykologisk Institut
Postaddresse:
Bartholins Allé 11
8000
Aarhus C
Danmark

E-mail: dhjensen@post9.tele.dk

Kontaktes på Email: dhjensen@zenhuset.dk

2018 -Censor i Psykologi ved Universiteterne i Danmark

2018 - Ekstern Lektor, Psykologi, Aarhus Universitet

2017 - Selvstændig praktiserende Autoriseret psykolog og forsker, Zenhuset, Aarhus,

2015 - 2017 Psykolog, praksiskandidat, Zenhuset og Psykologhuset, Sdr. Palæ, Aarhus,

Psykologbehandling af sygesikrings henvisningsklienter, samt i privat regi.

April 2014 - August 2013 2014 - Occupational Trainee (Ph.d. Level), University of Queensland, Brisbane, Australia, School of Psychology & Social Sciences, Social Psychology.

Deltagelse i Networkgruppen (SIGN; Social Identity and groups) v. Prof. Alex Haslam
Deltagelse i forskergruppe (CRISP, Centre for research in Social Psychology) v. Prof. Jolanda Jetten.
Indsamlet komplementerende data til projeket
Samarbejde om artikelskrivning.

April 2013 - August 2013 2013 - Occupational Trainee (Ph.d. Level), University of Queensland, Brisbane, Australia, School of Psychology & Social Sciences, Social Psychology.

Sept. 2009 -sept. 2014 Aarhus Universitet, Psykologisk institut, Ph.d.-studerende 4+4

Teoretisk fordybelse herunder dannelse af modeller og metodiske overvejelser og afklaringer.
Review af forskningen på feltet
Udarbejdelser af interveiwguide.
Pilotundersøgelse med afprøvning af interviewguide
Dataindsamling
Analysearbejde og kodning
Afholdelse af holdundervisning på bachelorniveau inden for emnerne i social og personlighedspsykologi, kognitiv psykologi og kvalitativ metode.
Deltagelse i ph.d.-kurser: Academic writing, Metode III, Kvalitative forskningsmetoder, Nvivo kursus, Academic writing in English, Analysestrategier, casestudies, og conference participation.
Seminarundervisning bachelor: Theme: Personal recognition, self-concept, Identity and learning.
Supervision på Bachelor projekter.
Bedømmer på eksaminsopgaver ved Psychology and Behavioral Sciences.


Sept. 2009 - aug. 2012 Aarhus Universitet, Psykologisk Institut, Kandidatuddannelse, Psykologi

Aug. 09 – feb. 10 Forskningspraktik. Pilotprojekt med interviews og fokusgruppe undersøgelse af anerkendelse i studiemiljøet.

Sept. 2004 - sept. 2009 Aarhus Universitet, Psykologisk Institut, Bacheloruddannelse, Psykologi

Febr. 09 – juni 09 Bachelorafhandling, teoretisk bearbejdning af anerkendelsesfænomenet.
Sept. 08 – dec. 08 Projektseminar, spørgeskema undersøgelse af anerkendelse i studiemiljøet.