Psykologisk Institut

Dion Sommer

Professor

Curriculum Vitae

Uddannelse

1970:     Læreruddannet fra VIA University, Silkeborg

1981:     Cand.psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

1991:     Seniorforsker (= 3-årig PhD studium), Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

 

Ansættelser:

1970-1980:     Professionel musiker (under psykologistudiet)

1980-1985:  Underviser i psykologi og pædagogik, VIA University College, Aarhus

1984-1989: Forsker og projektleder på forskellige forskningsstøttede internationale projekter (USA/Danmark, nordiske og nationale projekter)

1992:           Adjunkt i udviklingspsykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

1994:           Lektor i udviklingspsykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

2003-:          Professor i udviklingspsykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

 

Forskning: Igangværende projekter/studier:

  • Det tredje paradigmeskifte: Fra udviklingspsykologi til udviklingsvidenskab
  • Udvikling i tid og rum
  • Developmental Pathways from Infancy to Adolescence – A Representational Cohort of 6.000 Children Followed during 5 months, 3.5 Years, 11 Years till 15 Years (with Tea Trillingsgaard).
  • Kvalificering til fremtidens samfund – Hinsides PISA: Kritik og visioner (med Jacob Klitmøller)
  • Care, Socialization and Play in Ancient Attica: A Developmental Childhood Archaeological Approach (DCA). (with classical archaeologist Maria Sommer).
  • Family and Fatherhood in transition
  • Cross Cultural Belief Systems: Comparisons of Guatemala Mayan and Swedish/Danish Parents (with Monica Gonzales, Guatamala & Ingrid Pramling Samuelsson, Sweden).

 

Anden relevant erfaring – 1981-2016

Udlandsophold:

1981:           NICHD-Washington DC, USA

1989:           Rom Universitet, Italien

1995-1996: University of California, San Diego, Michael Cole’s Cultural Cognition Lab

 

Ledelsesmæssige og administrative opgaver

1999-2001: Institutleder, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

2002-2012: Medlem af Akademisk Råd, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet; Medlem af studienævnet

2004-2009: Leder af Den nationale PhD-forskerskole for psykologi

 

Opponent PhD-forsvar ved internationale akademiske institutioner.

Adskillige hundrede invited speeches, chairmanships, forelæsninger, seminarer, papers og posters ifm internationale og nationale konferencer.

Peer reviewer for forskellige internationale tidsskrifter

Medlem af forskellige politiske kommissioner vedrørende børns velfærd

 

Undervisning:

Udviklingspsykologi (seminarer), vejledning ifm bacheloropgave og specialer.

 

Udnævnelser:

 

2014: Ridder af Dannebrog

 

Udvalgte projektrelevante publikationer 2010-2017 (blandt 150+ publikationer):

 

2017:

Associations between Older Maternal Age, Use of Sanctions, and Children’s Socio-Emotional Development through 7, 11, and 15 years. / Trillingsgaard, Tea; Sommer, Dion. European Journal of Developmental Psychology [Peer-review].

UDVIKLING - fra Udviklingspsykologi til udviklingsvidenskab. DEVELOPMENT – From Developmental Psychology to Developmental Science] Sommer, Dion. København: Samfundslitteratur [Peer-review].

Archaeology and Developmental Psychology – A Brief Survey of Ancient Athenian Toys. / Sommer, Maria; Sommer, Dion. American Journal of Play. No 1, Spring. [Peer-review].

Fadertilknytning i det udforskende rum - en korrektion af tilknytningsteorien. (Father attachment in the explorative field. / Schrøder, Nana; Sommer, Dion. Psyke & Logos, Vol. 38, Nr. 1. [Peer-review].

 

2016:

Children's Rights to Participation in Two Cultures: Guatemala Mayan and Scandinavian Parent Views of Young Children. / Pramling Samuelsson, Ingrid; Sommer, Dion. In: Diversity: Intercultural Learning and Teaching in the Early Years. Eds. / Ann Farell; Ingrid Pramling Samuelsson. Oxford, UK: Oxford University Press. Chapter 8. [Peer-review].

Turboladet globalisering og den fremtidsparate skole - en vision. / Klitmøller, Jacob; Sommer, Dion. Nordisk tidsskrift for Pedagogikk og Kritikk, Vol. 2, Nr. 3. [Peer-review].

 

2015:

Care, Socialization and Play in Ancient Attica: A Developmental Childhood Archaeological Approach. / Sommer, Maria; Sommer, Dion. Aarhus: Aarhus University Press. [Peer-review].

Læring, dannelse og udvikling: Kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole [Learning, Education and Development: Future Qualification in Day Care and School]. / Klitmøller, Jacob (Redaktør); Sommer, Dion (Redaktør). København: Hans Reitzel. (+ three separate chapters written by DS).

Resiliens i fremtiden: Integrative metateoretiske bidrag (Resilience in the Future: Integrative Meta-Theoretical Contributions). / Christiansen, Ida Bering; Sommer, Dion. Psyke & Logos, Vol. 36, Nr. 2. [Peer-review].

 

2014:

Adult Attachment and the Perceived Cost of Housework and Child Care. / Trillingsgaard, Tea; Sommer, Dion; Mathias, Lasgaard; Elklit, Ask. Journal of Reproductive and Infant Psychology, Vol. 32, Nr. 5. [Peer-review].

Barndomspsykologi: Små barn i en ny tid. / Sommer, Dion. Bergen: Fagbokforlaget.

 

2013:

Early Childhood Care and Education - A Child Perspective Paradigm. / Sommer, Dion; Samuelsson, Ingrid Pramling; Hundeide, Karsten. European Early Childhood Education Research Journal, Vol. 21, Nr. 4. [Peer-review].

 

2012:

A Childhood Psychology: Young Children in Changing Times. / Sommer, Dion. Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan. (Also published in Swedish and Danish). [Peer-review].

 

2011:

Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik. / Sommer, Dion; Samuelsson, Ingrid Pramling; Hundeide, Karsten. Stockholm: Liber AB.

Resiliens - Forskning - Begreber – Modeller. (Resilience – Research – Concepts – Models). / Sommer, Dion. Psyke og Logos, Vol. 32, Nr. 2. [Peer-review].

 

2010:

Børn i senmoderniteten: Barndomspsykologiske perspektiver [Children in Late Modernity: Childhood Psychological Perspectives]. / Sommer, Dion. København: Hans Reitzel.

Child Perspectives and Children's Perspectives in Theory and Practice. In: Eds./ Sommer, Dion ; Pramling-Samuelsson, Ingrid.; Hundeide, Karsten. Dordrecht and New York: Springer Science & Business Media B.V. (Series: International Perspectives on Early Childhood Education and Development, Vol. 2). [Peer-review].

Child perspectives and children's perspectives - the Scandinavian context. / Sommer, Dion; Pramling-Samuelsson, I. In: Child Perspectives and Children's Perspectives in Theory and Practice. Eds. / Dion Sommer; Ingrid Pramling Samuelsson; Karsten Hundeide. New York: Springer Science+Business Media B.V. [Peer-review]. Chapter 1.

In search of child perspectives and children's perspectives in childhood sociology and developmental psychology. / Sommer, Dion. . In: Child Perspectives and Children's Perspectives in Theory and Practice. Eds. / Dion Sommer; Ingrid Pramling Samuelsson; Karsten Hundeide. New York: Springer Science+Business Media B.V. [Peer-review]. Part I.

 

Curriculum Vitae

Udviklingspsykologi i dynamisk systemperspektiv

Resiliens

Læring og udvikling i familie daginstitution og skole

Care, socialization and play in ancient times