Juridisk Institut

Dennis Ramsdahl Jensen

Professor

Curriculum Vitae

 

Født

24/09-1972

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2004Ph.d.-grad i momsret fra Handelshøjskolen i Århus (for afhandlingen "Merværdiafgiftspligten - en analyse af den afgiftspligtige transaktion")
1998Cand.merc.(jur.), Handelshøjskolen i Århus

 

Akademiske stillinger

2013-Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2011-2013Lektor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2006-2010Lektor, Handelshøjskolen i Århus
2004-2006Adjunkt, Handelshøjskolen i Århus
2003-2004Forskningsassistent, Handelshøjskolen i Århus
2001-2003Ph.d.-studerende, Handelshøjskolen i Århus

 

Erhvervserfaring

1998-2001Fuldmægtig ved Told- og Skatteregion Aarhus

 

Administrativ erfaring

 • Studieleder på Master i Skat
 • Medlem af Juridisk Studienævn, Aarhus BSS, Aarhus Universitet (fra 2018)

 

Akademiske hverv

 • Deltagelse i nationale og internationale bedømmelsesudvalg for ph.d.-, licentiat- og doktorafhandlinger
 • Medlem af VAT Expert Group under Kommissionen (2016-2019)
 • Medlem af Academic Committee European Academic Network of VAT (EANOVAT)

 

Forskningsområder

 • Skatteret med særligt forkus på indirekte skatter og afgifter i et nationalt og EU-retligt perspektiv.

 

Undervisningsområder

 • Momsret (master-, bachelor- og kandidatniveau)
 • Skatteret (kandidatniveau)
 • Juridisk metode (master, kandidat- og bachelorniveau)
 • Vejleder for ph.d.-studerende i emnet moms & afgifter

 

Diverse

 • National Correspondent på World Journal of VAT/GST Law udgivet af Hart Publishing, Oxford
 • Deltagelse i nationale og internationale peer review af faglige artikler
 • Konsulentopgaver for advokater og revisorer
 • Foredragsholder
 • Medlem af den skatteretlige forskningsgruppe
 • Medlem af Nordisk Skattenetværk
 • Medlem af Dansk Skattevidenskabelig Forening (Forretningsudvalget siden 2014)
 • Medlem af International Fiscal Association

 

Kompetenceudvikling

 • Udvikling af flere efter- og videreuddannelsestilbud
 • Udvikling og afholdelse af Ph.d.-kurser
 • Medansvarlig for flere skatteretskonferencer
 • Medudvikler af internetbaseret fagspecifikt værktøj (Momsportalen). 

 

Publikationer

Erstatninger, godtgørelser og bodsbetalinger m.v. i en momsretlig belysning

Jensen, D. R., maj 2021, I: Revision & Regnskabsvaesen. 5, 5, s. 1-7 7 s., RR.SM.2021.0005.

"Cost sharing" in head office/branch structures

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., dec. 2020, Vat grouping and cost-sharing: a critical and constructive perspective. Kim Egholm Elgaard, K., Ramsdahl Jensen, D., Mikelsen, A. & Papis-Almansa, M. (red.). København: Ex Tuto Publishing, s. 214-233

Ny større revision af momsloven

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., apr. 2020, I: Revision & Regnskabsvæsen. 2020, 5, 8 s., RR.SM.2020.5.

Conference on VAT Grouping and Cost-Sharing - a critical and Constructive Perspective

Jensen, D. R., Kim Egholm Elgaard, K., Papis-Almansa, M. & Mikelsen, A., 2020, VAT Grouping & Cost-sharing: - a critical and constructive perspective. Kim Egholm Elgaard, K., Ramsdahl Jensen, D., Mikelsen, A. & Papis-Almansa, M. (red.). København: Ex Tuto Publishing, s. 3-24 21 s.

Moms og fast ejendom

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 31 dec. 2019, Ejendomme 2: Skatter og afgifter. Edlund, H. H. & Mehl, R. (red.). København: Karnov Group, s. 161-230 69 s.

Momsfradragsret i filialstrukturer - én eller flere pro rata-satser? Kommentarer til udvalgte afgørelser

Jensen, D. R., apr. 2019, I: Revision & Regnskabsvaesen. 2019, 5, s. 63-70 8 s.

Anvendelsesområdet for cost sharing-bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 19

Jensen, D. R., 2 maj 2017, Karnov Group.

Kommentarer til udvalgte afgørelser Det momsretlige indgribensbegreb

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2017, I: Revision & Regnskabsvæsen. 6, RR.SM.2017.6.

Retskildeovervejelser på momsrettens område - er der knas i forholdet til EU-retten?

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2017, Momsloven 50 år: Festskrift i anledning af 50 år jubilæet for Danmarks første momslov . Elgaard, K. K. E., Jensen, D. R. & Stensgaard, H. (red.). København: Ex Tuto Publishing, s. 153-182 30 s.

Momsfradragsret i forbindelse med aktietransaktioner i et nordisk komparativt perspektiv

Stensgaard, H. & Jensen, D. R., 1 nov. 2016, Festskrift til Björn Westberg. Kristoffersson, E., Olsson, S. & Rendahl, P. (red.). Uppsala: Iustus förlag, s. 59-96 38 s.

Kommissionens Action Plan for VAT - Et nyt forsøg på at reformere et forældet momssystem

Jensen, D. R., 27 apr. 2016

Momsfradragsret i forbindelse med erhvervelse, besiddelse og salg af aktier - nærmer føljetonen sig sin afslutning?

Stensgaard, H. & Jensen, D. R., 2016, I: Skat Udland. 1, s. 9-24 16 s., SU 2016, 2.

Sondringen mellem byggegrunde og bebygget fast ejendom i momsretten

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2016, I: Revision & Regnskabsvæsen. 5, s. 99-106 8 s., RR.SM.2016.99.

Kan der være fuld momsfradragsret for udgifter relateret til et holdingselskabs erhvervelse og besiddelse af aktier i datterselskaber mv.?

Jensen, D. R., 27 maj 2015

Misbrugsprincippet: Djævlen i skyggerne

Jensen, D. R., 2015, Den Evige Udfordring: Omgåelse og misbrug i skatteretten. Bundgaard, J., Jensen, D. R. & Winther-Sørensen, N. (red.). København: Ex Tuto Publishing, s. 53-79 27 s.

Afklaring af det grundlæggende princip for efterfølgende opgørelse af afgiftsgrundlaget i henhold til Momslovens § 27, stk. 1 - en kort kommentar til EU-Domstolens dom i de forenede sager C-249/12, Corina-Hrisi Tulica og C-250/12, Calin Ion Plavosin

Jensen, D. R., 2014

Anmeldelse af Karin Schwarz Revsbeck Rasmussen: Momsfritagelsen af transaktioner inden for sundhedsområdet: i et EU-retligt og nationalt perspektiv

Jensen, D. R., 2014, I: Ugeskrift for Retsvæsen. s. 41-21 2 s., U.1214B.41.

Anmeldelse af Mette Juul: Moms på tværs - Momsret i et bredere perspektiv

Jensen, D. R., 2014, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 1 s., U.2014B.247/1.

Kommentar til EU-domstolens afgørelse i sag C-7/13, Skandia

Jensen, D. R., 2014

Sondringen mellem direkte omkostninger og generalomkostninger i momsretten

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2014, I: Revision & Regnskabsvaesen. 3, s. 81-87 7 s., RR.3.2014.79.

Subjektafgrænsning i det fælleseuropæiske momssystem: En trist rejse fra FCE Bank til Crédit Lyonnais

Jensen, D. R., 2014, I: Nordic Tax Journal. 1, s. 102-122 20 s.

The direct and immediate link test regarding deduction of input VAT: a consumption-based test versus an economic-based test?

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2014, I: World Journal of V A T / G S T Law. 3, 2, s. 71-87 17 s.

Afvaskning af momspligt ved salg af fast ejendom som følge af forudgående momsfritaget udlejning: Kommentarer til udvalgte afgørelser

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2013, I: Revision & Regnskabsvaesen. SM.2013.39, s. 38-41 4 s.

Critical comment regarding the application of the stand-still clause

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2013, I: World Journal of V A T / G S T Law. 2, 1, s. 56-58 3 s.

Overhead Cost and VAT Deductibility (re PE)

Jensen, D. R., 2013, I: Skat Udland. 7, s. 475-478 4 s., 209.

Björn Forssén, Skattskyldighet för mervärdessskatt - en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (ak. avh. lic.)

Jensen, D. R., 2012, I: Juridisk Tidskrift. 2011/12, 4, s. 945-951 7 s.

Det momsretlige sektoropdelingsinstitut

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2012, I: Tidsskrift for Skatter og Afgifter. TfS 2012, 150, 9, s. 1026-1038 13 s.

Moms og Omstruktureringer: Det danske perspektiv

Jensen, D. R., 2012, I: Skattenytt. 2012, 7-8, s. 527-534 8 s.

Partial Deduction of Input VAT in the Common VAT System in Europe

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2012, The Future of Indirect Taxation: Recent Trends in VAT and GST Systems Around the World. Ecker, T., Lang, M. & Lejeune, I. (red.). Wolters Kluwer , s. 671-683 13 s.

The Distinction between Direct and General Costs with Regard to the Deduction of Input VAT - The Case of Acquisition, Holding and Sale of Shares

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2012, I: World Tax Journal. 4, 1, s. 3-32 30 s.

Realitets- og Misbrugsbetragtninger i EU-skatteretten

Jensen, D. R., 2011, Festskrift til Jan Pedersen. Kerzel, M. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 171-191 21 s.

Transfer pricing principles in VAT Law

Jensen, D. R., 2011, Yearbook for Nordic Tax Research 2011: Taxation on Intangible Assets. Bolander, J. (red.). Cph.: Djøf Forlag, s. 209-229 21 s.

Excise Duties on Goods Crossing a Border within the EU

Jensen, D. R., 2010, Yearbook For Nordic Tax Research 2010: Taxation of individuals and goods in the Nordic countries upon cross-border mobility. Bolander, J. (red.). Copenhagen: Djøf Forlag, s. 227-236 10 s.

Moms og grænsehandelskoncepter i lyset af den seneste praksis

Jensen, D. R., 2010, I: Skat Udland. 7, s. 515-522 8 s.

Partial deduction of input VAT in the common VAT system in Europe

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2010. 26 s.

Aktiviteter

Örebro Universitet (Ekstern organisation)

Dennis Ramsdahl Jensen (Medlem)

20 sep. 2011

eanovat conference - VAT policy in the European Union

Dennis Ramsdahl Jensen (Foredragsholder)

6 sep. 2018

World Journal of V A T / G S T Law (Tidsskrift)

Dennis Ramsdahl Jensen (Fagfællebedømmer)

2012 → …

VAT Grouping and Cost-Sharing

Dennis Ramsdahl Jensen (Arrangør)

7 maj 2019

Universitetet i Uppsala (Ekstern organisation)

Dennis Ramsdahl Jensen (Medlem)

6 mar. 2010

Tidsskrift for Skatter og Afgifter (Tidsskrift)

Dennis Ramsdahl Jensen (Redaktør)

1 jan. 2010

Research Seminar State Aid and Tax Measures

Dennis Ramsdahl Jensen (Arrangør)

27 jan. 2011

Redeaktør på Momsportalen - Internetbaseret artikel database

Dennis Ramsdahl Jensen (Deltager)

1 apr. 2010 → …

Overhead Costs and VAT Deductibility

Dennis Ramsdahl Jensen (Foredragsholder)

26 jun. 2014

Momssubjektet: Udvalgte emner

Dennis Ramsdahl Jensen (Foredragsholder)

22 maj 2015

Momskommentaren (Tidsskrift)

Dennis Ramsdahl Jensen (Redaktør)

1 jun. 2007 → …

Moms och omstruktureringar

Dennis Ramsdahl Jensen (Arrangør)

30 mar. 20111 apr. 2011

Masterclass

Dennis Ramsdahl Jensen (Arrangør)

7 okt. 2015

Konference om offentlige virksomheders momsforhold

Dennis Ramsdahl Jensen (Paneldeltager)

7 nov. 2019

Konference om den generelle omgåelsesklausul

Dennis Ramsdahl Jensen (Arrangør)

27 maj 2019

Konference om den generelle omgåelsesklausul

Dennis Ramsdahl Jensen (Paneldeltager)

27 maj 2019

Jubilæumskonference i Dansk Skattevidenskabelig Forening

Dennis Ramsdahl Jensen (Arrangør)

26 maj 2015

Handelshøjskolen, Aarhus (Ekstern organisation)

Dennis Ramsdahl Jensen (Formand)

30 jan. 2009

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (Ekstern organisation)

Dennis Ramsdahl Jensen (Medlem)

22 sep. 2014

Handelshögskolan i Jönköping (Ekstern organisation)

Dennis Ramsdahl Jensen (Medlem)

8 okt. 2012

Foredrag i Föreningen för forskning om mervärdesskatt och andra indirekta skatter

Dennis Ramsdahl Jensen (Foredragsholder)

30 nov. 2018

European Fiscal Studies Top Level seminar

Dennis Ramsdahl Jensen (Foredragsholder)

26 sep. 2019

Dansk Skattevidenskabelig Forenings Jubilæumskonference: Omgåelse af skatte- og afgiftsregler

Dennis Ramsdahl Jensen (Foredragsholder)

26 maj 2015

Dansk Skattevidenskabelig Forening (Ekstern organisation)

Dennis Ramsdahl Jensen (Medlem)

1 mar. 2011

Can (EU) VAT Contribute to a Fairer Society?

Dennis Ramsdahl Jensen (Arrangør)

7 sep. 2019

Can (EU) VAT Contribute to a Fairer Society?

Dennis Ramsdahl Jensen (Paneldeltager)

6 sep. 2019

Can (EU) VAT Contribute to a Fairer Society?

Dennis Ramsdahl Jensen (Arrangør)

6 sep. 20197 sep. 2019

Ben Terra’s European Tax Law: Value Added Tax and beyond

Dennis Ramsdahl Jensen (Arrangør)

10 sep. 202111 sep. 2021

Ben Terra’s European Tax Law: Value Added Tax and beyond

Dennis Ramsdahl Jensen (Taler)

10 sep. 2021

Arbejdstager eller selvstændig Arbejde via digitale platforme

Dennis Ramsdahl Jensen (Foredragsholder)

9 dec. 2019

Aarhus Universitet (Ekstern organisation)

Dennis Ramsdahl Jensen (Formand)

1 apr. 2013

67th Congress of the International Fiscal Association

Dennis Ramsdahl Jensen (Taler)

29 aug. 2013