Institut for Statskundskab

Curt Sørensen

Professor emeritus

Profile photoProfessor emeritus Curt Sørensen
Institut for Statskundskab
Email: curttruc@ps.au.dk eller privat curtsoerensen@profibermail.dk
Telefon: 22313852 og 86938084
Professor emeritus og dr.scient.pol.

Født 1938, student fra Sønderborg Statsskole 1957. Amanuensis ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 1965. Professor i Kultursociologi, Københavns Universitet, 1977-1978. Disputats, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 1992. Professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 1994. Professor emeritus ved instituttet siden 2006.

Academic visitor ved London School of economocs ans political Science, ved Freie Universität i Berlin og ved Stanford University i Californien, samt tilbagevendende forskningsophold i Amsterdam, Wien og Budapest. Fra 1993-2002 leder af en af Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd understøttet forskningsgruppe om Central- og Østeuropas udvikling samt koordinator af et internationalt forskernetværk til udforskning af demokratiudvikling i Østrig, Ungarn og Tjekko-slovakiet. Fra 1994-2005 professor i politisk teori ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Omfattende forskning og videnskabelig produktion inden for områderne politisk udvikling, massemobilisering, sociale bevægelser, demokratiudvikling, politiske regimeformer, europæisk arbejderbevægelse og socialisme samt fascisme.