Aarhus Universitets segl

Claus Krogh Madsen

Tenure Track adjunkt

Claus Krogh Madsen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

I mit arbejde bruger jeg en bred vifte af molekylære værktøjer til at forbedre eller undersøge korn (primært byg og hvede) og deres slægtninge. Mine vigtigste forskningsinteresser er:

    1)  Domesticeringsprocesser og anvendelse af vild genetisk diversitet til fremtidens afgrøder

Domesticering af vilde planter var en forudsætning for de landbrugssystemer, som gjorde det muligt for de første civilisationer at blomstre og som udviklede sig til at brødføde den moderne verden. Processen, som den udfoldede sig, blev imidlertid en genetisk flaskehals, som efterlod en stor del af den naturlige genetiske variation, herunder tilpasninger til forskellige abiotiske stressbelastninger såsom tørke, oversvømmelse og ekstreme temperaturer. Sådanne træk er essentielle nu hvor landbruget globalt skal tilpasse sig klimaændringerne og samtidig bruge gødning og plantebeskyttelse ansvarligt.

Jeg arbejder på at nyttigøre dette genetiske potentiale vha. forskellige strategier, herunder opdagelse og karakterisering af de konkrete gener, direkte introduktion 'cisgenese', genetisk rewilding (redigering af afgrødegener så de kommer til at ligne de tilsvarende gener i vilde slægtninge) og re-domesticering (domesticering af vilde slægtninge til afgrødeplanter ved redigering domesticeringsgener).

    2)  Ernæringsmæssig kvalitet af korn

Korn leverer ca. 2/3 af de kalorier, som menneskeheden indtager. Enten direkte eller via husdyr. Imidlertid forædles korn traditionelt primært for at øge udbyttet og afgrødesundheden, mens potentialet for at forbedre kernernes ernæringsværdi til sammenligning har fået mindre opmærksomhed.

Jeg har bidraget på dette felt ved at finde måder til at øge fytaseaktiviteten i kernerne for på den måde at modvirke de negative ernæringsmæssige virkninger af fytinsyre/fytat. Desuden har jeg arbejdet med enzymhæmmere, der modvirker fordøjelsen og med aminosyresammensætningen af ​​korn.

Vis alle (3) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 901669