Aarhus Universitets segl

Claus Heilmann-Clausen

Lektor emeritus

Curriculum Vitae

Uddannelse

Lic.scient. grad fra Aarhus Universitet 1984.

 

Beskæftigelse

Siden 1992 ansat som lektor ved Geologisk Institut, Aarhus Universitet.

 

Forskningsadministration

1992-94: Leder af samarbejdsprojekt mellem Geologisk Institut, AU og Danmarks Geologiske Undersøgelse (Energiforskningsprojekt-92: Tertiær bassinudvikling i Central Truget med særlig vægt på mulige reservoirforekomster. 13 medarbejdere, heraf to Ph.D. studier under projektet).

2003-2004: Forskningsrådsbevilling (udenlandske post doc.s til Danmark): Klimaudvikling i Paleogen: åbning og lukning af marine forbindelser fra det Vestsibiriske Bassin og Tethys Oceanet til det Arktiske Ocean og Nordsøbassinet.

 

Anden administration

1998-2003: Afdelingsleder for Maringeologisk Afdeling ved Geologisk Institut, AU.

 

Komissionsarbejde

Medlem af internationale arbejdsgrupper vedr. Paleocæn epoken og Lutetien etagen og tidligere arbejdsgruppe vedr. Paleocæn/Eocæn grænsen. Arbejdsgrupperne sorterer under International Commission on Stratigraphy (UNESCO).

 

Undervisningområder

Stratigrafi, dinoflagellat-palæontologi, almen palæontologi, ichnologi, sedimentologi, feltgeologi.

 

Forskning

Den aktuelle forskning er primært baseret på sammenlignende analyser af dinoflagellater i aflejringer fra Paleogen, især Paleocæn og Eocæn, i Vest- og Centraleuropa, Østgrønland, Rusland og Kazakhstan. Målene for undersøgelserne er bestemmelse af aflejringers alder og miljø, samt bassinudvikling og biogeografi. Forskningen sker især som led i internationale samarbejdsprojekter.

Formidling

Bidrag til Danmarks Nationalleksikon, medforfatter til Naturen i Danmark (bogserie under udarbejdelse, Gyldendal), artikler i tidskriftet Varv.