Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Claus Aage Grøn Sørensen

Professor

Uddannelse

2015
Course: Leading the Virtual Company Pasteur Program, Harvard Business School

2003
Ph.D.-kursus: Introduction to Autonomous Robots. Danmarks Tekniske Universitet

1999
Ph.D., Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby

1998
Kursus i Risk Management in Agriculture, Principles and Applications. Universitetet i Wageningen, Holland

1997
Studieophold af 6 måneders varighed ved universitetet i Wageningen, Holland.

1986
Cand.agro., Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, København


Erhvervserfaring

2000 -
Seniorforsker ved Danmarks Jordbrugsforskning, Afd. for Jordbrugsteknik, Forskningscenter Bygholm

1994 - 2000
Videnskabelig medarbejder ved Danmarks Jordbrugsforskning, Afd. for Jordbrugsteknik, Forskningscenter Bygholm

Internationale relationer

Medlem af videnskabelig komite til forberedelse af XXXII CIOSTRA-CIGR V kongres: Advances in labour and machinery management for a profitable agriculture and foresty. Afholdt i Slovakiet 2007

Medlem af videnskabelig komite til forberedelse af international konference: Automation Technology for Off-Road Equipment 2006. Afholdt i Tyskland 2006

Koordinator og medlem af videnskabelig komite til forberedelse af området 'Systems Engineering and Management' til CIGR verdenskongres: Agricultural Engineering for a better World. Afholdt i Tyskland 2006.

Medlem af videnskabelig komite til forberedelse af XXXI CIOSTRA-CIGR V kongres: Increasing Work Efficiency in Agriculture. Afholdt i Tyskland 2005

Medlem af videnskabelig komite til forberedelse af XXIX CIOSTRA-CIGR V kongres: Farm work science facing the callenges of the WWI century. Afholdt i Polen 2001

Medlem af videnskabelig komite og formand for organisationskomiteen til forberedelse af XXVIII CIOSTRA-CIGR V kongres: Work sciences in sustainable agriculture. Afholdt i Danmark 1999

1996 -
Deltagelse i arbejdsgruppe vedr. opbygning af international database for driftstekniske data og modeller (CIGR-Working Group: Models, Methods and Databases for Labour and Machinery in Agriculture)

1993 - 1999
Deltagelse i arbejdsgruppe vedr. driftstekniske modeller for kvægbedrifter (CIGR arbejdsgruppe-Working Group: Labour and Technology in Milk Production)


Specialer

Udvikling af driftstekniske metoder og modeller til arbejds- og maskinindsats i plante- og husdyrproduktionen. Opbygning af beslutningsstøttesystemer for planlægning og styring af arbejds- og maskinressourcer.


Netværk

2007-
Medlem af den stående komite for ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers), området 'Agricultural and Environmental Technology Management'

2006-
Viceformand i bestyrelsen for CIGR (International Commission of Agricultural Engineering) sektion V: Management, Ergonomics and Systems Engineering)

2005-
Medlem af rådet for EurAgEng (European Society of Agricultural Engineers)

2005-
Medlem af ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers)

2002 - 2006
Sekretær for Sektion V (Management, Ergonomics and Systems Engineering) i CIGR (International Commission of Agricultural Engineering)

2001 - 2002
Medlem af styret i Sektion V (Management, Ergonomics and Systems Engineering) i CIGR (International Commission of Agricultural Engineering)

2000-
Medlem af bestyrelsen for CIGR sektion V: Management, Ergonomics and Systems Engineering

1996
Medlem af Dansk Selskab for Informatik i Jordbruget, som er affilieret med EFITA ( European Federation for Information Technology in Agriculture)

1994-
Medlem af bestyrelsen for den danske afdeling af EurAgEng

1993 -
Sekretær for Dansk JordbrugsTeknisk Forening, som er affilieret med EurAgEng (European Society of Agricultural Engineers)

1991 - 1999
Medlem af styret for Sektion VII I Nordiske Jordbrugsforskeres Forening