Aarhus Universitets segl

Claudia Welz

ph.d., dr. habil., Professor

Claudia Welz

Profil

CV:

Efter en sundhedsfaglig uddannelse studerede Claudia Welz teologi og filosofi i Tübingen, Jerusalem, Heidelberg og München. Fra 2003 til 2006 var hun ph.d.-studerende på Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie, Universitet Zürich, hvor hun i 2010 også blev dr.theol. med en disputats om tillid, tro og tvivl.

Fra 2006-2010 var hun ansat på Center for Subjectivity Research og fra 2010-2018 arbejdede hun som professor (mso) på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, hvor hun grundlagde CJMC: Center for the Study of Jewish Thought in Modern Culture ved hjælp af EliteForsk-prisen, som hun modtog i 2013. I 2019-2020 var hun senior research fellow ved Forschungskolleg Humanwissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt i Bad Homburg, i sommer 2020 gæsteprofessor ved Universitet Duisburg-Essen, og i 2020-21 har hun været tilknyttet Universitet Hamburg som senior research fellow ved Maimonides Centre for Advanced Studies.

Siden september 2020 er hun professor i etik og religionsfilosofi ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

 

Forskningsområder:

Etik beskæftiger sig med muligheder, betingelser og grænser for menneskelig handling, eksempelvis i forbindelse med samvittighedsspørgsmål. Religionsfilosofi kan bidrage med en (selv-)kritisk diskussion af religiøse grundoverbevisninger, som bærer (eller strider imod) et pluralistisk, demokratisk samfund. Faget ’Etik og Religionsfilosofi’ i sin helhed hører til ’Systematisk Teologi’, der tilbyder en problemorienteret redegørelse for bibelske og teologihistoriske traditioner og deres betydning i dag. Claudia Welz har en komparativ tilgang til faget, idet hun reformulerer teologiske emner i et inter-religiøst perspektiv og sammenligner især jødedom og kristendom samt religiøse og ikke-religiøse måder at forstå mennesket og verden på.

 

De forskningsområder, hun ønsker at fremme, er for det første eksistenstænkning i en tværfaglig kontekst, dvs. en læsning af klassikere som Kierkegaard under inddragelse af fænomenologi og hermeneutik (især Lévinas og Ricœur, der viser alternativer til Heideggers ontologi), dialogfilosofi (især Rosenzweig og Buber) og post-Holocaust-tænkning, der bl.a. rummer Hannah Arendts politiske filosofi samt erindrings- og traumeforskning, men også philosophy of psychology, f.eks. med henblik på at undersøge komplekse emotioner og selvbedrag. For det andet er hun ved at udvikle en inter-religiøs epistemologi, der fokuserer på erkendelsesteoretiske spørgsmål, ikke mindst om gudserkendelse og sandhedskriterier. Hvordan er det muligt at tale om forholdet mellem det, der indgår i, og det, der overstiger menneskelig erfaring? For det tredje beskæftiger hun sig med miljø- og klimaetiske spørgsmål og forsøger at udvikle en gæstfrihedens etik med henblik på (u)frivillig migration.

 

Claudia Welz er optaget af problemer, der ligger i de traditionelle forsøg på at give et svar på ældgamle, fascinerende, men også foruroligende eksistentielle spørgsmål, som mennesker har stillet sig til alle tider i alle kulturer, f.eks.: ’Hvorfor er der ondskab og lidelse i denne verden?’ Når jødiske, kristne og muslimske traditioner prøver at finde svar på disse spørgsmål ved at definere mennesket i forhold til en usynlig Gud, er disse spørgsmål netop ikke besvaret, men tværtimod åbnet op på ny – fordi mennesket, som i sig selv er et mysterium, så skal mødes med et andet, måske endnu større mysterium. I den sammenhæng interesserer hun sig for normative forestillinger om frihed, ansvar og det gode liv, som skal leves ansigt til ansigt med alvorlig sygdom og død.

 

I sin forskning kombinerer Claudia Welz en idéhistorisk belysning med aktuelle diskussioner og tager ikke kun hensyn til andre videnskaber, men også til kunstneriske udtryksformer som skønlitteratur, maleri og film.

 

Bogpublikationer:

Hun har skrevet følgende bøger: SinnSang: Theologie und Poesie. Aphorismen – Essays – Briefe (Wuppertal: NordPark-Verlag 2019, om værket af den israelske forfatter Elazar Benyoëtz; en brevudveksling mellem de to er inkluderet); Humanity in God’s Image: An Interdisciplinary Exploration (Oxford/New York:Oxford University Press 2016); Vertrauen und Versuchung  (Tübingen: Mohr Siebeck 2010) og Love’s Transcendence and the Problem of Theodicy  (Tübingen: Mohr Siebeck 2008).

 

Forskningsmanagement:

Claudia Welz leder p.t. det kollektive forskningsprojekt “Epistemological Aspects of ‘Dialogue’: Exploring the Potential of the Second-Person Perspective” (2021-2023, finansieret ved et Starting Grant fra Aarhus Universitets Forskningsfond). 

Desuden er hun medgrundlægger af den nye Forskningsenhed for Kierkegaardstudier på Aarhus Universitet (2021-), se https://cas.au.dk/forskningsenhed-for-kierkegaardstudier

Se CV her 

En komplet publikationsliste findes her: https://claudiawelz.com/publications/

 

Internationalt samarbejde:

Siden juli 2021 er Claudia Welz adjungeret professor ved Universitet Bern.

I foråret 2022 er hun inviteret til at undervise og forske ved Chicago University som Joyce Z. Greenberg Visiting Professor; men pga. pandemien mv. må opholdet i USA udskydes.

ID: 191004327