Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Christian Friis Børsting

Ph.d., Seniorrådgiver

Profile photoChristian Friis Børsting
Seniorrådgiver
Institut for Husdyrvidenskab - Husdyrernæring og fysiologi
Blichers Allé 20
S20, 3313
8830 Tjele
Danmark
E-mail: christian.borsting@anis.au.dk
Mobil: +4551938665
Telefon: +4587157638
Web: http://pure.au.dk/portal/da/christian.borsting@anis.au.dk

Profil

Forskning

Mit forskningsområde dækker ernæring og fysiologi hos kvæg med fokus på produktion, næringsstofudnyttelse, udskillelse af næringsstoffer og effekten af husdyrproduktion på klima og miljø. Forskningsaktiviteterne omfatter:
• Ernærings- og fodringsstrategier, der understøtter en høj produktivitet og en lav miljøpåvirkning af malkekøer
• Fodringsstrategier til malkekøer med et lavt indhold af grovfoder
• Effekt af fodringen på methanemission

Et af mine hovedansvarsområder er at give forskningsbaseret rådgivning til myndighederne om virkningerne af husdyrproduktion på klima og miljø. Jeg underviser i dette emne i kurser for bachelor- og kandidatstuderende.

Igangværende projekter

Manure Standards: http://anis.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/udvikling-af-nyt-faelles-system-til-goedningsregnskab-til-oestersoelandene/

Tørkefodring – kan malkekøer undvære grovfoder: https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Foder/Sider/Kn-18-Kan_koeer_undvaere_grovfoder.aspx

Reduceret klimaaftryk på Ko-niveau og Bedrifts-niveau

Fodring og Fænotype af den klimaeffektive malkeKO (FF-KO)

FiberLoop. Forsøg med strøelse til malkekøer – anvendelse af bioforsuret gyllefiber og hygiejniseret gyllefiber som alternativ til sand eller frisk gyllefiber: https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/gudp-projekter/2017-projekter/bioforsuret-gyllefiberstroeelse-til-kvaegstalde-med-bakteriehaemning-og-ammoniakreduktion-fiberloop/

H-index

Web of Science: 11
Google Scholar: 10
Scopus: 11

Curriculum Vitae

Uddannelse:

1986:  M.Sc.agric. from the Royal Veterinarian and Agricultural University (RVAU), Copenhagen

1989:  Ph.D. from RVAU

 

Ansættelser

1986 - 1987: Forsker ved Statens Husdyrbrugsforsøg

1987 - 1989: Kandidat Stipendiate ved Den Kgl. Vet. og Landbohøjskole, København

1989 - 1994: Forsker ved Statens Husdyrbrugsforsøg 

1994 - 2002: Seniorforsker ved Danmarks Jordbrugsforskning, DJF

1997 - 1998: Koordinator mellem DJF og Dansk Pelsdyravlerforening

2002 - 2014: Centerleder ved Kvægbrugets Forsøgscenter, KFC

2014 - 2015: Seniorrådgiver ved AgroTech

2015 - 2018: Leder af kvægafdelingen hos LMO

2018 -        : Seniorrådgiver ved Afdeling for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet