Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Christian Friis Børsting

Ph.d., Seniorrådgiver

Christian Friis Børsting

Profil

Forskning

Mit forskningsområde dækker ernæring og fysiologi hos kvæg med fokus på produktion, næringsstofudnyttelse, udskillelse af næringsstoffer og effekten af husdyrproduktion på klima og miljø. Forskningsaktiviteterne omfatter:
• Ernærings- og fodringsstrategier, der understøtter en høj produktivitet og en lav miljøpåvirkning af malkekøer
• Fodringsstrategier til malkekøer med et lavt indhold af grovfoder
• Effekt af fodringen på methanemission

Et af mine hovedansvarsområder er at give forskningsbaseret rådgivning til myndighederne om virkningerne af husdyrproduktion på klima og miljø. Jeg underviser i dette emne i kurser for bachelor- og kandidatstuderende.

Igangværende projekter

Manure Standards: http://anis.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/udvikling-af-nyt-faelles-system-til-goedningsregnskab-til-oestersoelandene/

Tørkefodring – kan malkekøer undvære grovfoder: https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Foder/Sider/Kn-18-Kan_koeer_undvaere_grovfoder.aspx

Reduceret klimaaftryk på Ko-niveau og Bedrifts-niveau

Fodring og Fænotype af den klimaeffektive malkeKO (FF-KO)

FiberLoop. Forsøg med strøelse til malkekøer – anvendelse af bioforsuret gyllefiber og hygiejniseret gyllefiber som alternativ til sand eller frisk gyllefiber: https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/gudp-projekter/2017-projekter/bioforsuret-gyllefiberstroeelse-til-kvaegstalde-med-bakteriehaemning-og-ammoniakreduktion-fiberloop/

Vis alle (20) »

ID: 52011627