Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Christian Friis Børsting

Ph.d., Seniorrådgiver

Christian Friis Børsting

Profil

Forskning

Mit forskningsområde dækker ernæring og fysiologi hos kvæg med fokus på næringsstofudnyttelse, udskillelse af næringsstoffer og produktionsegenskaber. Forskningsaktiviteterne omfatter:
• Ernærings- og fodringsstrategier, der understøtter en høj produktivitet og en lav miljøpåvirkning af malkekøer
• Fodringsstrategier til malkekøer med et lavt indhold af grovfoder
• Effekt af fodringen på methanemission

Jeg giver forskningsbaseret rådgivning til myndighederne om virkningerne af husdyrproduktion på klima og miljø. Jeg underviser også i dette emne i et kursus for kandidatstuderende.

Igangværende projekter

Manure Standards: http://anis.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/udvikling-af-nyt-faelles-system-til-goedningsregnskab-til-oestersoelandene/

Tørkefodring – kan malkekøer undvære grovfoder: https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Foder/Sider/Kn-18-Kan_koeer_undvaere_grovfoder.aspx

Vis alle (8) »

ID: 52011627