Aarhus Universitets segl

Christian Aalkjær

Professor

Curriculum Vitae

Navn                Christian Aalkjær

Født                 9. august 1954

Uddannelse     1970 - 1973 Aarhus Statsgymnasium

                      1973 - 1981 Aarhus Universitet (Medicinske Fakultet), Cand. med. 1981

Akademisk grad Dr. med., september 1989 ved Aarhus Universitet

Priser              

1.         3-årigt forskningsstipendium fra Knud Abildgaard, Løvens Kemiske Fabriks forskningsf­ond, marts 1984.

2.         The 1988 Demuth Award (5000 S.Fr) uddelt af the International Society of Hypertensio­n og overrakt af præsidenten for the Society, Kyoto maj 1988.

3.         Dansk Hypertensionsselskabs ICI legat (25.000 kr) København november 1989.

4.         Bagermester August H Jensen og hustrus legat (25.000 kr), uddelt af Jydsk Medicinsk Selskab, oktober 1993.

5.         Novo Nordisk Prisen (1.000.000 kr) sammen med professor dr. med. MJ Mulvany, København, marts 1998.

6.        Årets Underviser 2002, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet (25.000 kr), september 2002.

7.        Årets Underviser 2008, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet (25.000 kr), september 2008.

  Ansættelser     Postgraduat

            Juli 1981 - maj 1985, Forsknings-stipendiat ved Biofysisk Institut, AU

            December 1985 - november 1988, adjunkt (forskerrekrut) ved Biofysisk Institut, AU.

            November 1988 - november 1989, adjunkt ved Farmakolo­gisk Institut, AU.

            November 1989 - november 1997, lektor ved Farmakologisk Institut, AU.

            December 1997 - nu, professor ved Fysiologisk Institut, AU

 Vurderinger     Opponent ved 9 disputatser, 13 Ph.D.-afhandlinger, editorial board medlem på 4 internationale tidsskrifter, ad hoc referent på ca. 35 manuskripter om året.

Publikationer   Publiceret ca. 150 peer reviewed artikler indenfor områderne glat muskelcelle fysiologi og farmakologi og betydningen af modstandskar ved hypertension, samt transport af klorid, brint og bikarbonat i kontrollen af intracellulær pH.

Foredrag       Givet ca. 90 foredrag ved internationale møder

-- page break --

Vejleder        Været vejleder for 30 ph.d. studerende, 17 diplom/forskningsår studerende og 7 speciale studerende.