Charlotte Rasmussen

Laboratorieleder

Udvalg, Institut for Geoscience

2021-? Bæredygtighedsudvalg

2008-? IT-udvalg (formand fra 2019)

2006-? Lokalt arbejdsmiljøudvalg (formand 2015-2018 og igen fra 2020)

Diverse ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg.

Øvrige aktiviteter

2021-2022: Udpeget medlem af fakultetets APV-følgegruppe (Natural Sciences, Aarhus Universitet).

2021-2024: Udpeget medlem af fakultetets arbejdsmiljøudvalg, FAMU (Natural Sciences, Aarhus Universitet).

2020-?: Daglig arbejdsmiljøleder (Institut for Geoscience, Aarhus Universitet).

2019-2021: Medlem af APV-følgegruppe (Institut for Geoscience, Aarhus Universitet).

2012-2019: Laboratorie- & værkstedsudvalg.

2019-?: Redaktør af Facebook side Aarhus Geoscience, Aarhus Universitet (https://www.facebook.com/GeoAarhus), Arbejdsmiljø sektionen ved Institut for Geoscience (https://geo.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/) og Laboratorie sektionen ved Institut for Geoscience (http://geo.au.dk/forskning/faciliteter/laboratorier/).

2018-2021: Udpeget medlem af fakultetets arbejdsmiljøudvalg, FAMU (Science and Technology, Aarhus Universitet).

2018-2021: Udpeget medlem af fakultetets APV-følgegruppe (Science and Technology, Aarhus Universitet).

2017-?: Frivillig i Dansk Geologisk Forening (DGF), Aarhus.

2014-2017: Daglig arbejdsmiljøleder (Institut for Geoscience, Aarhus Universitet).

2012-2015: Udpeget medlem af fakultetets arbejdsmiljøudvalg, FAMU (Science and Technology, Aarhus Universitet).

2009-2012: Formand for APV-følgegruppe (Institut for Geoscience, Aarhus Universitet).

1998-2000: Bachelor-uddannelsen i geologi, 65 ECTS (Institut for Geoscience, Aarhus Universitet).

Analyse ansvar

Qicpic: Bestemmelse af partikelstørrelse og partikelform parametre

Sedimentation (Stokes Lov) til bestemmelse af fint ler eller ler-separation til røntgendiffraktion (<0,002mm)

Ler- og bulk-mineralogi ved røntgendiffraktion

Sigtning <16mm

Laserdiffraktion (partikelstørrelse <2mm)

Fingrus petrologi med stereomikroskop (2-4mm)