DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Charlotte Mathiassen

Lektor

Profil

Lektor, afdelingen for pædagogisk psykologi.

Fra 2013 - 2017: Uddannelsesleder ved uddannelsen i pædagogisk psykologi, Institut for uddannelse og pædagogik.  

Fra 2013 -         : Medlem af Studienævnet ved DPU og Uddannelsesnævnet ved KA i pædagogisk psykologi

Fra 2017 -         : Medlem af forretningsudvalget under Studienævnet ved DPU.  

Autoriseret klinisk psykolog efter ansættelse i amtslig børne- og familierådgivning samt det lukkede behandlingsfængsel ’Anstalten ved Herstedvester’. Ph. D graden er erhvervet på Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Før ansættelse som adjunkt ansat som forsker og projektleder under justitsministeriet i Oslo.

Deltagelse i forskningsarbejde

2018 -       : Kvinders tilblivelse i det kommende kvindefængsel

2013 - 2016: Samarbejdskultur i fængsler

2007-2012 (inkl. Barsel):
eXbus: Projekt 3: Voksens erindringer om barndommens mobning. Og dens betydning i voksenlivet.

2007-2011(inkl. Barsel):
Danske kvinder i danske fængsler, der udmøntes i bogen: Perspektiver på Kvinders dagligdag i danske fængsler, Aarhus Universitet, DPU.

2004-2006:
Projektleder på tværfagligt forskningsprojekt ’Kriminalitetens Årsaker’ der udmøntes i bogen: Velferdsstatens velsignelser og farer. Oslo: KRUS

Projekt leder på tværfagligt forskningsprojekt og ’Relationer mellem betjenter og fanger i historisk perspektiv’ der udmøntes i bogen: Før og Nå.Om konsekvensene av organisatoriske endringer for samhandling mellom fanger og betjenter i et utvalg av lukkede fengsler. Oslo: KRUS


Andet:

2017 -  : Medlem af det Kriminalpræventive Råd 

2016 - : Medlem af forskningsprogrammet Reform, nu 'Motivation. pædagogik og ledelse'.

2006 - :
Medlem af forskningsenheden: Diversitet og Læring (tidligere: Subjektivering, køn og diversitet), DPU, Institut for Læring (Tidligere Institut for Pædagogisk psykologi).

2006 - :
Medlem af centret PPUK, Københavns Universitet. PPUK står for: Person, Praksis, Udvikling, Kultur og er rettet mod udforskning af karakteristika ved forskellige aldersgruppers og personers sociale situation og mod at skabe udviklingsmuligheder gennem social innovation i institutionelle praksissammenhænge (http://ppuk.psy.ku.dk/ppukbeskrivelse.htm).

2006- :
Medlem af Scandinavian Studies of Confinement research network

1999 - :
Medlem af Dansk Kriminalist Forening

1999 - :
Deltager i netværket ifm. Nordisk samarbejdsråd for kriminologi (Nsfk).

1997 - 2006:
Ansvarshavende redaktør af tidsskriftet Psykologisk Set, udg. Dansk Psykologisk Forlag (nu udgiver Frydenlund Grafisk tidsskriftet Psykologisk Set)..

1997 - 1998:
Uddannet som Supervisor (professionel vejleder) for faggrupper, der arbejder professionelt med vanskelige børnesager. Fungerede som supervisor.

1997-1998:
Leder af evalueringen af supervisionsprojekt ’Vestamt Modellen’ og udfærdigelse af rapport.

1994 – 1997:
Redaktør af tidsskriftet Psykologisk Set, udg. Dansk Psykologisk Forlag (nu udgiver Frydenlund Grafisk tidsskriftet Psykologisk Set).

2003- 2004:
Medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab

2003:
Deltager i Norges forskningsråds forskningskonference om Vold, 11.-12. juni, Voksenåsen, Norge.

2000 - :
Medlem af Dansk Forskningsmetodologisk Selskab

2001 - 2003:
Medlem af Ph.d. studienævn ved Det Humanistiske Fakultet - Københavns Universitet

1999 - 2004:
Medlem af bestyrelsen i Dansk Retspsykologisk Selskab

1998 -1999:
Medlem af kontaktudvalg for de amtslige børne- og ungerådgivninger i Danmark.

1998- 1999:
Medarrangør af temadage for ansatte i kommunerne under Vestsjællandsamt.

1997 - :
Hvert år deltagelse i nordisk seminar om kulturhistorisk og virksomhedsteoretisk teori og forskning. Derudover deltagelse i det tilsvarende internationale netværk.