DPU

Charlotte Mathiassen

Lektor

Charlotte Mathiassen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Forskningsprofil

Forsker i fangers læring og aflæring af livskompetencer under afsoning (habilitering, rehabilitering og de-habilitering). Herunder sociale relationer interne mellem fanger og relationer mellem fanger og betjente. Med afsæt i en kontekstuel og tværkontekstuel forståelse af fanger og deres oplevede mulighedsrum har jeg været særligt optaget af, hvordan de tidligere, de aktuelle og de potentielle livsrum og muligheder samt begrænsning bliver medproducerende for, hvordan fanger kan leve, udvikle og til tider afvikle kompetencer i tilværelsen. Gennemgående i forskningen er at forstå fangerne handlinger og grunde hertil som intimt forbundet med tilværelsen i øvrigt. I de senere år har jeg været engageret i at introducere et kønsperspektiv  i den danske fængselsforskning med udgangspunkt i udforskningen af kvindelige fanger som en minoritet i danske fængsler. Aktuelt (2019 -) følger jeg processen med at oprette det første danske kvindefængsel i nyere tid.

Jeg har i forsket i voksnes erindringer om barndommens mobning og hvordan mobning i barndommen kan få betydning i voksenlivet. Her står ligeledes  – i bred forstand – kulturpsykologisk, kontekstuel og tværkontekstuel forståelse af mennesker, deres erindringer og deres måde at håndtere fortid, nutid og fremtid på, centralt. Det er her bundet op i temaet mobning, og er udforsket i en større kvalitativ undersøgelse af voksne som beretter om barndommens erfaringer (jf. www.wxbus.dk).

Forskningsområder:

Kvinders afsoningsforhold.

Spor af barndommens mobning i voksenlivet/Voksnes erindringer om barndommens mobning.

Mandlige fangers tilværelse i fængslet og tilværelsen herefter.

Relationer mellem fanger og betjente.

Vejledning i fængsler.

Udforskning af samarbejdskultur i fængsler.

Uddannelse for indsatte i danske fængsler.

Spor af barndommens mobning i voksenlivet/Voksnes erindringer om barndommens mobning

Undervisning og vejledning

Jeg varetager undervisning og vejledledning på KA i pædagogisk psykologi og phd.niveau.

 

Vis alle (37) »

Vis alle (53) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 32133878