Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Charlotte Madsen

Ph.d.-studerende, Ph.d.-stipendiat

Charlotte Madsen

Profil

Telefon +45 29874373

 

I mit ph.d.-projekt har jeg på forskellige skoler fulgt nogle elever, som ofte beskrives som "elever med stort læringspotentiale" eller "elever med særlige forudsætninger".

Fra et elevperspektiv undersøger jeg, hvad der har betydning for eleverens faglige engagement og deltagelsesmuligheder i klassernes faglige og sociale fællesskaber. Jeg arbejder med en praksisforskningstilgang og har igennem et skoleår fulgt forskellige klasser og elever, hvor jeg, på tværs af fag, aktiviteter og pauser, har observeret og deltaget i hverdagslivet i skolen.

Med ph.d.-projektet ønsker jeg at skabe viden om, hvordan de elever, jeg har fulgt, forsøger at håndtere deres betingelser samt de modsætninger og dilemmaer, de oplever i skolens hverdag. Nogle af eleverne er tidligere WISC-testede og er beskrevet som elever, der har "særlige forudsætninger" eller er ”højtbegavede”. Andre bliver af lærerne beskrevet som dygtige eller hurtige - som nogle, der forstår, analyserer og problemløser hurtigere eller på et højere niveau end de andre elever i klassen. Der er også mange elever, der på forskellige måder oplever at have det vanskeligt i skolen, og det er derfor ikke alle, der fremstår som dygtige eller velfungerende i undervisningen.

Nogle elever fortæller om, hvordan de i skolen kan føle sig anderledes, forkerte eller udenfor klassens fællesskaber, andre oplever dilemmaer, som kan være svære at takle. Jeg undersøger betingelser, muligheder og barrierer for deltagelse i skolens fællesskaber, og jeg er nysgerrig på, hvordan klassernes sociale dynamikker opleves og får betydning for den enkelte elevs faglige engagement, selvforståelse og deltagelsesmuligheder i skolen.

ID: 118400015