Billede af Charlotte Dyreborg Madsen
 • Tuborgvej 164

  2400 København NV

  Danmark

20142024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Profil

Jeg er ekstern lektor på DPU, Aarhus Universitet og lektor på efter- og videreuddannelsen på Professionshøjskolen UCN. Oprindeligt er jeg uddannet lærer og har tidligere været lærer på forskellige skoler; både i det almene- og i det specialpædagogiske felt. Sideløbende tog jeg kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi, og senest har jeg lavet ph.d. på DPU.

Igennem årene har jeg bl.a. beskæftiget mig med flg tematikker: elevers oplevelser af skolevanskeligheder - marginaliserings- og udskillelsesprocesser - undervisningsudvikling, læring og didaktik - vejledningspraksis - specialpædagogik, test og screeninger - gentænkning og organisering af specialpædaogiske tilgange og metoder - PPRs vejledning og sparring - udvikling af fællesskabende praksis i skolen - samarbejde mellem PPR, skole og hjem

I min forskning arbejder jeg med en praksisforskningstilgang, hvor jeg samarbejder med forskellige kommuner, skoler, lærere, vejledere, forældre, elever og PPR om at udforske skolevanskeligheder og udskillelsesprocesser i skolen. Jeg har bl.a. fokus på nogle af de undervisningssituationer, der ser ud til at skabe vanskelige betingelser for eleverne, hvor jeg udforsker nogle af de udfordringer og dilemmaer, som eleverne oplever. Jeg undersøger desuden, hvordan man i skolen kan samarbejde om at udvikle en fællesskabende praksis med aktiviteter og undervisningsforløb, der tilbyder forskellige deltagelsesmuligheder, så alle elever får mulighed for at deltage og bidrage. Samtidig har jeg fokus på betydningen af, hvordan specialpædagogiske indsatser forstås og organiseres - og de muligheder udviklingen af samarbejdet mellem PPR, skole og hjem kan skabe.

Præsentation af nogle af mine andre forskningsprojekter kan ses på UCNs side:

https://www.ucviden.dk/da/persons/charlotte-dyreborg-madsen/projects/

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for pædagogisk psykologi

Dimissionsdato: 14 mar. 2023

Kandidat i pædagogisk psykologi, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Dimissionsdato: 27 jan. 2012

Psykologi, Pædagogisk Diplom, University College Nordjylland

20072008

Dimissionsdato: 1 jan. 2008

Lærer, Aalborg Seminarium

Dimissionsdato: 22 jun. 2001

IKT: Projektledelse i skoleudvikling, Mastermodul, Aalborg Universitet (AAU)

… → 2013

Eksterne ansættelser

Lektor, University College Nordjylland

1 apr. 2016 → …

Adjunkt, University College Nordjylland

20122016

Ekstern inklusionskonsulent, Aalborg kommune

20112012

Ekstern underviser, Professionshøjskolen Act2Lean UCN

20112012

Adjunkt, Dansk Gymnasium/HF/VUC

20102011

Lærer, Aalborg kommune

20052010

Lærer, Dansk folkeskole/Privatskole/Friskole

20012005

Underviser, Musikskolen, Jammerbugt Kommune

19942005

Fagområder

 • Social praksisteori
 • Kritisk psykologi
 • Praksisforskning
 • Skolevanskeligheder
 • Fællesskabende praksis
 • Specialpædagogik
 • Samarbejde - PPR, skole, hjem
 • Forskellighed og fællesskaber
 • Børneperspektiver
 • Marginaliserings- og udskillelsesprocesser
 • Udsathed og ulighed
 • Organisering af specialpædagogiske indsatser

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller