Psykologisk Institut

Carsten René Jørgensen

Professor

Profile photo

Carsten René Jørgensen

Professor

  • Psykologisk Institut
Postaddresse:
Bartholins Allé 11
1350, 330
8000
Aarhus C
Danmark

E-mail: carsten@psy.au.dk

Telefon: +4587165804

Uddannelse (Udvalg)

1996-2000:Ph.d.uddannelse i klinisk psykologi, Aarhus Universitet, Psykologisk Institut
1995-98:3-årig uddannelse i gruppeanalytisk psykoterapi, Institut for Gruppeanalyse, Gentofte (første to år) & Aarhus (tredie år)
1996:Autoriseret af Psykolognævnet
1985-92:Psykologisk kandidateksamen, Aarhus Universitet, Psykologisk Institut

2005:Deltaget i ugeseminar som introduktion til efteruddannelse i interpersonel psykoanalyse; ’The Stuff that Dreams are Made of’ (v.Mark Blechner, Paul Lippmann, Seth Aronson, George Satran, Emily Kuriloff m.fl.). The William Alanson White Institute, New York City
2000:Besøg hos privatpraktiserende psykoanalytiker Roy Schafer, Columbia University, New York
2000:Besøg hos privatpraktiserende psykoanalytiker Stephen Mitchell, William Alanson White Institute, New York
1999:Besøg ved State University of New York (SUNY), University Hospital of Brooklyn, Medical School
1999:Semesterkursus i ”Gyldighedsproblemer i kvalitativ forskning”, Institut for filosofi, Aarhus Universitet
1998:Visiting Fellow (2 mdr.) ved University of Utah, Department of Psychology, Salt Lake City (William Henry)
1998:Besøg ved William Alanson White Institute, New York
1997:Besøg ved University of Alberta, Department of Psychiatry, Edmonton, Canada
1997:Besøg ved New School for Social Research, New York University
1995:Besøg ved University of Utah, Department of Psychology, Salt Lake City (Lorna Benjamin)
1995:Besøg ved University of Pennsylvania, Center for Psychotherapy Research, Department of Psychiatry, Philadelphia (Lester Luborsky)
1993:Besøg ved Vanderbilt University, Department of Psychology, Nashville (William Henry, Hans Strupp)
1992:Forskningsstipendium ved Psykologisk Institut, Århus Universitet (gennemført pilot-projekt til Ph.d.-afhandling)
1992:Semester-kursus i ”Psykoanalysens filosofi”, Institut for Idéhistorie, Aarhus Universitet
1992:Studieophold (semester) ved Johann Wolfgang Goethe Universität, Institut für Psychoanalyse, Frankfurt am Main
1991:Studieophold (2 mdr.) ved Ruprecht-Karls Universität, Institut für Psychoanalytische Grundlagenforschung und Familientherapie, Heidelberg
1990-92:Semester-kurser i ”Psykosemiotik”, Center for Semiotisk Forskning, Aarhus Universitet
1988:Semester-kursus i ”Psykiatri”, Medicinsk Fakultet, Aarhus Universitet
1988:Semester-kursus i ”Bysociologi”, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
1987:Semester-kursus i ”Kriminologi”, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1981-84:Matematisk-fysisk student, Svendborg Statsgymnasium

Ansættelser

2014-18: Institutleder hhv viceinstitutleder, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
2012-:Professor, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
2002-:Deltidsansat ved Klinik for personlighedsforstyrrelser, Psykiatrisk hospital i Aarhus, Risskov
2009-12: Professor med særlige opgaver, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
2001-09:Lektor i klinisk psykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
2001-05:Anmelder ved Dagbladet Politiken
2000-01:Forskningsadjunkt & senere lektor i klinisk psykologi, Institut for Psykologi, Aalborg Universitetscenter
1997-2000:Ph.d.stipendiat, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (i samarbejde med Psykoterapeutisk afdeling E, Psykiatrisk Hospital, Risskov)
1993-97:Klinisk psykolog, Hillerød Sygehus, Afdeling R, med primært tjenestested ved Sygehuset Øresund, Psykoterapeutisk afdeling
1992-93:Forskningsstipendiat, Aarhus Universitet, Psykologisk Institut

Internationale konferencer (udvalg)

2017: Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (DPV), Frührahrstagung. Wege der Psychoanalyse in die Zukunft. Ulm2016: Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (DPV), herbsttagung. Das Fremde in uns. Das Fremde bei uns. Frankfurt am Main
2016: XIX International forum of psychoanalysis. Violence, terror and terrorism today. New York
2016: Scham und Schamlosigkeit. DPV-frühjahrstagung, Stuttgart
2015: DPV-herbst-tagung. Verantwortung im Psychoanalytischen feld. Herausforderungen und Grenzen heute. Frankfurt am Main
2013:UnZeitgemässes. 64. Jahrestagung, Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie und Psychosomatik, Berlin
2013:11th International Congress for the Study of Personality Disorders, Copenhagen
2012:DPV-herbsttagung. Die Psychoanalytische Haltung - ihre Bedeutung im Spannungsfeld innerer und äuBere Angriffe; Deutsche Psychoanalytische Vereinigung, Bad Homburg
2012: The legacy of Stephen Mitchell. Sustaining creativity in psychoanalytic work. 10th Anniversary Conference. International Association for Relational Psychoanalysis & Psychotherapy, New York City, N.Y
2011:The 12th.international neuropsychoanalysis congress, Berlin
2011:Generativität und generationskonflikte. Herbsttagung der Deutsche Psychoanalytische Vereinigung, Bad Homburg
2010:Die Zukunft der Gegenwart. Zeitdiagnostische Fragen der psychoanalytischen Sozialpsychologie. Sigmund Freud Institut & Johan Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main
2010:Leben und Vergänglichkeit in Zeiten der Besleunigung. Herbsttagung der Deutsche Psychoanalytische Vereinigung, Bad Homburg
2010:Nordisk konferance om personlighetsforstyrrelser. Kliniske perspektiver. Ullevål Universitetssygehus, Oslo
2009:11th International congress for the study of personality disorders. International Society for the Study of Personality Disorders, New York City, N.Y.
2009:Rückkehr der Gesellschaftstheorie. Kritische Sozialforschung im Widerstreit. Institut für Sozialforschung, Johan Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main
2008:Psychoanalyse im Zeichen der Globalisierung. Struktur und Identität im Wandel. Jahrestagung der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft (DPG), München
2007:Current Perspectives in American Interpersonal Psychoanalysis, William Alanson White Institute, New York City
2006:IARPP 2006 Annual Conference, The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy, Boston
2005:36. International conference for empirical psychotherapy research, Society for Psychotherapy Research (SPR), Montreal
2003:Internationale Theodor W. Adorno-Konferenz. Dialektik der Freiheit. Institut für Sozialforschung, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main
2002:33. International conference for empirical psychotherapy research, Society for Psychotherapy Research (SPR), Santa Barbara (CA)
2001:Michel Foucault. Zwichenbilanz einer Rezeption. Frankfurter Foucault-Konferenz 2001, Institut für Sozialforschung, Johann Wolfgang Goethe-Universität
2000:31. International conference for empirical psychotherapy research, Society for Psychotherapy Research (SPR), Chicago (Il)
1998:29. International conference for empirical psychotherapy research, Society for Psychotherapy Research (SPR), Snowbird, Utah
1997:28. International conference for empirical psychotherapy research, Society for Psychotherapy Research (SPR), Geilo, Norge
1996:”Destruction and Desire”, 10. International Group Analytic Congress, Copenhagen

Undervisnings- og forskningsområder (udvalg)

Undervisningsområder:

- Personlighedsforstyrrelser - ætiologi, forståelsesmodeller, psykoterapeutisk behandling
- Identitetsdannelse, identitetsforstyrrelser, samtidskultur og identitet
- Psykoterapi, særligt psykoanalytisk psykoterapi, mentaliseringsbaseret psykoterapi
- Forskelligartede paradigmatiske tilgange til klinisk psykologi
- Psykoterapiforskning - proces- og effektforskning
- Samtidskultur og psykopatologi

Igangværende forskningsprojekter:

- Den menneskelige psykologi i senmoderniteten, herunder kulturelt medbestemte forandringer af klinisk psykologisk teori og praksis samt hvorledes elementer i samtidskulturen kan influere på udvikling af særlige former for psykiske vanskeligheder

- Moderne psykoanalytisk psykoterapi af svære borderline lidelser. Udforskning af centrale elementer i psykoterapeutisk arbejde, herunder forholdet imellem specifikke behandlingsmetoder, terapeutens mere personlige kvaliteter, etablering og opretholdelse af psykoterapeutisk holdning og behandlingsudbytte.

-. Empirisk kortlægning af behandlingseffekt og mulige virkningsfaktorer i psykoanalytisk behandling af borderline personlighedsforstyrrelser - i samarbejde med Klinik for personlighedsforstyrrelser, Aarhus Universitetshospital.

- Menneskets identitetsudvikling med særligt fokus på ungdomsårene og tidlige voksenliv.

- Forståelse og psykoterapeutisk behandling af middelsvære og svære identitetsforstyrrelser, herunder forståelse og behandling af identitetsdiffusion hos mennesker med personlighedsforstyrrelser.

- Empirisk udforskning af identitetsfunktion og identitetsforstyrrelser hos mennesker med især borderline og narcissistisk personlighedsforstyrrelser - baseret på både kvantitative og kvalitative data - i samarbejde med Klinik for personlighedsforstyrrelser, Aarhus Universitetshospital.

- Beskrivelse af identitetsforstyrrelser hos enkeltindivider og i samtidskulturen - baseret på eksisterende empiri og teoretiske forståelsesmodeller

Publikationer (automatisk generet liste)

Identitet - vores indre kompas

Jørgensen, C. R., 20 jan. 2023, Pædagogisk psykologi i læreruddannelsen. Skibsted, E. & Løv, O. (red.). Akademisk Forlag, s. 115-133 18 s.

Skam. I spændingsfeltet mellem moralsk kompas og psykisk lidelse

Jørgensen, C. R., 16 jan. 2023, Hans Reitzels Forlag. 443 s.

Validation of the Affect Integration Inventory in a sample of patients with personality disorders: A cross-sectional study

Frederiksen, C., Solbakken, O. A., Licht, R. W., Christensen, A. E., Jørgensen, C. R. & Telléus, G. K., maj 2022, I: Acta Psychologica. 225, 9 s., 103554.

How Does It Feel to Have a Disturbed Identity? The Phenomenology of Identity Diffusion in Patients With Borderline Personality Disorder: A Qualitative Study

Jørgensen, C. R. & Bøye, R., feb. 2022, I: Journal of Personality Disorders. 36, 1, s. 40-69 30 s.

How to target identity in borderline patients? Self-identification program: A case study

Ducasse, D., Brand-Arpon, V., Tralbaut, F., Ollivier, V., Courtet, P., Olié, E. & Jørgensen, C. R., 2022, I: L'Encephale.

Emotional dysfunction in avoidant personality disorder and borderline personality disorder: A cross-sectional comparative study

Frederiksen, C., Solbakken, O. A., Licht, R. W., Jørgensen, C. R., Rodrigo-Domingo, M. & Kjaersdam Telléus, G., dec. 2021, I: Scandinavian Journal of Psychology. 62, 6, s. 878-886 9 s.

The relationship between affect integration and psychopathology in patients with personality disorder: A cross‐sectional study

Frederiksen, C., Solbakken, O. A., Licht, R. W., Jørgensen, C. R., Rodrigo‐domingo, M. & Telléus, G. K., jun. 2021, I: Medicina. 57, 6, 627.

Internet-delivered Mindfulness-Based Cognitive Therapy for anxiety and depression in cancer survivors: Predictors of treatment response

Nissen, E. R., Zachariae, R., O'Connor, M., Kaldo, V., Jørgensen, C. R., Højris, I., Borre, M. & Mehlsen, M., mar. 2021, I: Internet Interventions. 23, 10 s., 100365.

Identitetspolitisk polarisering

Jørgensen, C. R., 5 aug. 2020, I: Dagbladet Information. s. 16-17 2 s.

Afbalancering af frihed og fællesskab. Genåbningsrus.

Jørgensen, C. R., 30 maj 2020, I: Politiken. s. 5-6 2 s.

Identitetskriser: Veje og vildveje for det fragmenterede moderne menneskes identitet

Jørgensen, C. R., 2020, København: Hans Reitzels Forlag. 512 s.

Klassiker-stafet: Psykologer fortæller om en bog, der gjorde en forskel for deres virke

Jørgensen, C. R., 2020, I: P Psykologernes fagmagasin. 6, s. 20-21 2 s.

Patients with borderline personality disorder show increased agency in life stories after 12 months of psychotherapy

Lind, M., Jørgensen, C. R., Heinskou, T., Simonsen, S., Bøye, R. & Thomsen, D. K., jun. 2019, I: Psychotherapy. 56, 2, s. 274-284 11 s.

Personal and parents’ life stories in patients with borderline personality disorder

Lind, M., Thomsen, D. K., Bøye, R., Heinskou, T., Simonsen, S. & Jørgensen, C. R., jun. 2019, I: Scandinavian Journal of Psychology. 60, 3, s. 231-242 12 s.

The psychotherapeutic stance

Jørgensen, C. R., 2019, Springer. 290 s.

Klar til Trumps stab

Jørgensen, C. R., 27 jun. 2018, I: Information. Sektion 1: Debat, s. 18-18

Trump gør os skøre

Jørgensen, C. R., 5 jun. 2018, I: Information. Sektion 1: Debat, s. 16 1 s.

Identity

Jørgensen, C. R., 3 apr. 2018, Handbook of personality disorders: Theory, research, and treatment. Livesley, W. J. & Larstone, R. (red.). 2. udg. New York: Guilford Publications, s. 107-122 16 s.

Den psykoterapeutiske holdning

Jørgensen, C. R., 15 jan. 2018, København: Hans Reitzels Forlag. 487 s.

Valet av terapi måste anpassas till patienten

Holmqvist, R., Helene Amundsen, N-L., Jørgensen, C. R., Broberg, A., Gustavsson, P., Hau, S., Høglend, P., Johansson, H., Leiman, M., Lorentzen, S., Philips, B., Poulsen, S., Rønnestad, H., Sandahl, C., Sandell, R., Varvin, S. & Wilberg, T., 26 jan. 2017, I: Dagens Nyheter.

Enfäldiga riktlinjer för behandling av depression

Nissen-Lie, H. A., Broberg, A., Gustafsson, P., Hau, S., Holmqvist, R., Høglend, P., Johansson, H., Jørgensen, C. R., Leiman, M., Lorentzen, S., Philips, B., Poulsen, S., Rønnestad, H., Sandahl, C., Sandell, R., Varvin, S. & Wilberg, T., 15 jan. 2017, I: Dagens Nyheter. s. 6 1 s.

Identitetsdannelse

Jørgensen, C. R., 2017, Pædagogik i skole og fritid. Gravesen, D. T. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 116-133 18 s.

Psykoterapi

Jørgensen, C. R., Kjølbye, M. & Møhl, B., 2017, Grundbog i psykiatri. Simonsen, E. & Møhl, B. (red.). 2. udg. København: Hans Reitzels Forlag, s. 673-706 34 s.

The structure of past and future events in borderline personality disorder, eating disorder and obsessive compulsive disorder

Rasmussen, A. S., Jørgensen, C. R., O Connor, M., Bennedsen, B., Godt, K. D., Bøye, R. & Berntsen, D., 2017, I: Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice. 4, 2, s. 190-210 21 s.

Vem är jag egentligen?

Jørgensen, C. R., 2017, Modern personlighetspsykologi : - vi märkliga människor. Høgh-Olesen, H., Dalsgaard, T. & Skårderud, F. (red.). Lund: Studentlitteratur, s. 365-423 58 s.

Personal and Parents’ Life Stories in Patients with Borderline Personality Disorder

Lind, M., Thomsen, D. K., Bøye, R., Heinskou, T., Simonsen, S. & Jørgensen, C. R., 15 dec. 2016.

EU undergraver tryghed og identitet

Jørgensen, C. R., 29 jul. 2016, I: Dagbladet Information. Section 1, Debat, s. 14-15

Mentalization and life stories among patients with borderline personality disorder (BPD) and a control group

Lind, M., Thomsen, D. K., Bøye, R., Heinskou, T., Simonsen, S. & Jørgensen, C. R., jun. 2016.

Hvem er jeg i virkeligheten?

Jørgensen, C. R., 2016, Moderne personlighetspsykologi. Høgh-Olesen, H., Dalsgaard, T. & Skårderud, F. (red.). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, s. 277-319

Selvskadende adfærd på sociale medier: - en analyse af Instagram-profiler med selvskadende adfærd som omdrejningspunkt

Vestergaard, C. B. & Jørgensen, C. R., 2016, I: Psyke & Logos. 37, 2, s. 30-77 18 s.

Psykiatrisk diagnostik i dynamisk psykologisk lys

Jørgensen, C. R., 30 sep. 2015, Diagnoser - perspektiver, kritik og diskussion. Brinkmann, S. & Petersen, A. (red.). Aarhus: Klim, s. 291-317 27 s.

Patologisering av uro?

Nielsen, K. & Jørgensen, C. R., 2015, Det diagnostiserte livet: Økende sykeliggjøring i samfunnet. Brinkmann, S. (red.). Bergen: Fagbokforlaget, s. 183-211 29 s.

ADHD. Bidrag til en kritisk psykologisk forståelse

Jørgensen, C. R., 7 mar. 2014, København: Hans Reitzels Forlag. 344 s.

ADHD: Patologisering og medikalisering af handlingsorienterede/urolige drenge i højindividualiserede senmoderne samfund?

Jørgensen, C. R., 2014, Frihetens skygge: Samtidskunsten og det pedagogiske paradoks. Hansen, T. & Larsen, L. B. (red.). Oslo: Orfeus Publishing, Henie Onstad Kunstsenter, s. 105-133 29 s.

ADHD: The Pathologization and Medicalization of Active/Restless Boys in Highly Individualized Late-Modern Societies?

Jørgensen, C. R., 2014, The phantom of liberty. Contemporary art and the pedagogical paradox. Hansen, T. & Larsen, L. B. (red.). Berlin: Sternberg Press, s. 105-133 29 s.

Eighteen months post-treatment naturalistic follow-up study of mentalization-based therapy and supportive group treatment of borderline personality disorder: Clinical outcomes and functioning

Jørgensen, C. R., Bøye, R., Andersen, D., Blaabjerg, A. H. D., Freund, C., Jordet, H. & Kjølbye, M., 2014, I: Nordic Psychology. 66, 4, s. 254-273 20 s.

Hvem er jeg i virkeligheden? Det moderne menneskes selv og identitet

Jørgensen, C. R., 2014, Mærkelige menneske: Moderne personlighedspsykologi. Høgh-Olesen, H. & Dalsgaard, T. (red.). Risskov: Plurafutura Publishing, s. 337-388 52 s.

Mentalization-based Therapy compared with Supportive Group Treatment for Borderline Personality Disorder: 1½ Year Post-treatment follow-up

Jørgensen, C. R., Bøye, R., Andersen, D., Blaabjerg, A. H., Freund, C., Jordet, H. & Kjølbye, M., 1 sep. 2013.

Psykoterapeutiske positioner

Jørgensen, C. R., 8 mar. 2013, I: Psykolog Nyt. 67, 5, s. 4-11 8 s.

Mentaliseringsbaseret psykoterapi ved emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse

Kjølbye, M. & Jørgensen, C. R., 2013, Psykoterapiens ABC. Møhl, B. & Kjølbye, M. (red.). København: Psykiatrifondens Forlag, s. 347-53 7 s.

Mentaliseringsbaseret terapi

Kjølbye, M. & Jørgensen, C. R., 2013, Psykoterapiens ABC. Møhl, B. & Kjølbye, M. (red.). København: Psykiatrifondens Forlag, s. 111-23 12 s.

Outcome of mentalization-based and supportive psychotherapy in patients with borderline personality disorders: a randomized trial

Jørgensen, C. R., Freund, C., Bøye, R., Jordet, H., Andersen, D. & Kjølbye, M., 2013, I: Acta Psychiatrica Scandinavica. 127, 4, s. 305-17 13 s.

Perspektiver på socialt udsatte

Jørgensen, C. R., 13 apr. 2012, I: Psykolog Nyt. 66, 7, s. 12-17 5 s.

Affective temperaments' relation to functional impairment and affective recurrences in bipolar disorder patients

Kahr Nilsson, K., Straarup, K. N., Jørgensen, C. R. & Licht, R. W., 2012, I: Journal of Affective Disorders. 138, 3, s. 332-336 5 s.

Danmark på briksen. Et psykologisk perspektiv på Danmark og danskerne i det senmoderne

Jørgensen, C. R., 2012, København: Hans Reitzels Forlag. 395 s.

Deltagende observation i det psykoterapeutiske rum: Psykoanalytiske bidrag til psykologisk observation

Jørgensen, C. R., 2012, Deltagerobservation: En metode til undersøgelse af psykologiske fænomener. Pedersen, M., Klitmøller, J. & Nielsen, K. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 91-105 15 s.

Identity-related autobiographical memories and cultural life scripts in patients with borderline personality disorder

Jørgensen, C. R., Berntsen, D., Sørensen, M. B., Kjølbye, M., Bennedsen, B. & Ramsgaard, S., 2012, I: Consciousness and Cognition. 21, s. 788-98 11 s.

Viden om og behandling af borderline

Andersen, D., Jørgensen, C. R., Jordet, H., Bøye, R., Døssing Blaabjerg, H., Freund, C. & Kjølbye, M., 8 jul. 2011, I: Psykolog Nyt. 65, 12, s. 8-12 4 s.

ADHD bør ses i et bredere perspektiv

Søndergaard, P. S. & Jørgensen, C. R., 2011, Konstant uro - om unge med ADHD. Århus: Turbineforlaget, s. 125-30

En kulturkritisk psykologi?

Jørgensen, C. R., 2011, Klassisk og moderne psykologisk teori. Karpatschof, B. & Katzenelson, B. (red.). 2. udg. København: Hans Reitzels Forlag, s. 724-742 19 s.

Mentalisering: - mere end et modeord

Jordet, H., Andersen, D., Blaabjerg, A. H., Bøye, R., Jørgensen, C. R., Freund, C. & Kjølbye, M., 2011, I: Psykolog Nyt. 65, 17, s. 14-18 4 s.

Relationel psykoterapi: Rogers' kernebetingelser i relationel psykoterapi med borderlinepatienter

Jørgensen, C. R., 2011, Accept, empati og ægthed i psykoterapeutisk praksis. Arven efter Carl Rogers. Sommerbeck, L. & Larsen, A. B. (red.). København: Dansk Psykologisk Forlag, s. 131-55 22 s.

Self-esteem in remitted bipolar disorder patients: A meta-analysis

Kahr Nilsson, K., Jørgensen, C. R., Craig, T. K. J., Straarup, K. N. & Licht, R. W., sep. 2010, I: Bipolar Disorders. 12, 6, s. 585-592 8 s.

Severity of affective temperament and maladaptive self-schemas differentiate borderline patients, bipolar patients, and controls

Kahr Nilsson, K., Jørgensen, C. R., Straarup, K. N. & Licht, R. W., sep. 2010, I: Comprehensive Psychiatry. 51, 5, s. 486-491 6 s.

Behandling af borderline personlighedsforstyrrelser

Jørgensen, C. R., Kjølbye, M., Freund, C., Bøye, R., Jordet, H. & Andersen, D., 1 feb. 2010, I: Ugeskrift for Laeger. 172, 9, s. 707-10 4 s.

Debat: Behandling af borderline personlighedsforstyrrelser

Jørgensen, C. R., Kjølbye, M., Freund, C., Bøye, R., Jordet, H. & Andersen, D., 2010, I: Ugeskrift for Laeger. 172, 16, s. 1233-34 2 s.

Forstyrret identitet og borderline: Identitetsdiffusion er et centralt element i borderline personlighedsforstyrrelsen og et vigtigt fokus i det terapeutiske arbejde

Jørgensen, C. R., 2010, I: Psykolog Nyt. 64, 9, s. 18-27 10 s.

Invited Essay: Identity and Borderline Personality Disorder

Jørgensen, C. R., 2010, I: Journal of Personality Disorders. 24, 3, s. 344-364 21 s.

Når jeget ikke kan træde til side: Time-out

Jørgensen, C. R., 2010, Den kreative kraft i innovationsledelse: Teori U's psykologi i praksis. Mikkelsen, T. & Møller, M. (red.). København: Dansk Psykologisk Forlag, s. 167-176 10 s. (Erhvervspsykologiserien).

Patologisering af uro?

Nielsen, K. & Jørgensen, C. R., 2010, Det diagnosticerede liv: Sygdom uden grænser. Brinkmann, S. (red.). Århus: Klim, s. 179-205 27 s.

Personlighedsforstyrrelser

Jørgensen, C. R. & Simonsen, E., 2010, Grundbog i psykiatri. Simonsen, E. & Møhl, B. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 521-550 30 s.

Predictive Function of Evasive Personality Traits on the Outcome of Treatment of Borderline Personality Disorder, Preliminary Study

Bøye, R., Freund, C., Jordet, H., Andersen, D., Jørgensen, C. R. & Kjølbye, M., 2010.

Preliminary Results of 2 years Mentalization Based Treatment of Borderline Patients

Freund, C., Bøye, R., Blaabjerg, H., Jørgensen, C. R. & Kjølbye, M., 2010.

Psykoterapi

Jørgensen, C. R., Kjølbye, M. & Møhl, B., 2010, Grundbog i psykiatri. Simonsen, E. & Møhl, B. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 595-625 31 s.

Self-defining autobiographical memories in borderline personality disorder, OCD, and normal controls

Jørgensen, C. R., Jørgensen, S. R., Bech, M., Kjølbye, M., Bennedsen, B. & Berntsen, D., 2010. 1 s.

Selvhjælpspsykologi

Jørgensen, C. R., 2010, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). 3. udg. København: Gad, s. 614-15 2 s.

Socialpsykologisk perspektiv

Jørgensen, C. R., 2010, Grundbog i psykiatri. Simonsen, E. & Møhl, B. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 117-129 12 s.

Udviklingsteori

Møhl, B. & Jørgensen, C. R., 2010, Grundbog i psykiatri. Simonsen, E. & Møhl, B. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 57-78 22 s.

Forståelse og behandling af ADHD

Jørgensen, C. R., 2009, I: Psykolog Nyt. 63, 17, s. 3-9 7 s.

Identitetsdiffusion som definerende karakteristika ved Borderline Personlighedsforstyrrelse: Identity Disturbance as a Defining Characteristic of BPD

Jørgensen, C. R., 2009.

Identity Style in Patients with Borderline Personality Disorder and Normal Controls

Jørgensen, C. R., 2009, I: Journal of Personality Disorders. 23, 2, s. 101-112 12 s.

Level of Functioning in Patients with Borderline Personality Disorder. The Risskov-I Study

Jørgensen, C. R., Kjølbye, M., Freund, C., Bøye, R., Jordet, H. & Andersen, D., 2009, I: Nordic Psychology. 61, 1, s. 42-60 19 s.

Mentalization-Based Treatment of Borderline Personality Disorder

Bøye, R., Jørgensen, C. R., Freund, C. & Kjølbye, M., 2009.

Outcome of Mentalization-based and Supportive Psychotherapy in Patientes with Borderline Personality Disorder. Preliminary Data from a Randomized Trial

Jørgensen, C. R., Kjølbye, M., Freund, C. & Bøye, R., 2009, 11the International Congress, International Society for the Study of Personality Disorders. Abstracts. Koenigsberg, H. W. (red.). International Society for the Study of Personality Disorders, s. 36-37

Personlighedsforstyrrelser. Moderne relationel forståelse og behandling af borderlinelidelse

Jørgensen, C. R., 2009, 2 udg. København: Hans Reitzels Forlag. 621 s.

Grundelementer i relationel psykoterapi. Psykoanalytisk inspiration og etiske implikationer

Jørgensen, C. R., 2008, Psykoterapi gennem 20 år: Jubilæumsskrift 1988-2008. Psykoterapeutisk Workshop Syd. Bredtoft, E., Lindgren, U. & Rasmussen, D. (red.). Vejle: Psykoterapeutisk workshop Syd, s. 13-27 15 s.

Identitet: Psykologiske og kulturanalytiske perspektiver

Jørgensen, C. R., 2008, København: Hans Reitzels Forlag. 289 s.

Identitetspanik

Jørgensen, C. R., 2008, I: Dagbladet Information. s. 18 1 s.

Anerkendelse

Jørgensen, C. R., 2007, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). 2. udg. København: Gad, s. 34 1 s.

Autenticitet

Jørgensen, C. R., 2007, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). 2. udg. København: Gad, s. 60-61 2 s.

En kulturkritisk psykologi?

Jørgensen, C. R., 2007, Klassisk og moderne psykologisk teori. Karpatschof, B. & Katzenelson, B. (red.). 1. udg. København: Hans Reitzels Forlag, s. 583-601 19 s.

I individualismens skygge

Jørgensen, C. R., 2007, Sociologi. Brejnrod, P. (red.). 1. udg. København: Gyldendal, s. 83-85 3 s.

Identitetsdiffusion

Jørgensen, C. R., 2007, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). 2. udg. København: Gad, s. 259 1 s.

Livet i det senmoderne vestlige samfund

Jørgensen, C. R., 2007, Kulturen og det sociale liv: Psykologifagets grundbog. Olsen, F. B. (red.). 1. udg. København: Frydenlund Academic, s. 15-44 30 s.

Mentaliseringsevne

Jørgensen, C. R., 2007, Gads psykologileksikon. Jens, B. (red.). 2. udg. København: Gad, s. 372-373 2 s.

Mentaliseringsfokuseret psykoterapi

Jørgensen, C. R., 2007, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). 2. udg. København: Gad, s. 373 1 s.

Mentalization based treatment of borderline patients

Bøye, R., Freund, C., Jørgensen, C. R. & Kjølbye, M., 2007. 1 s.

Outcome of psychoanalytically oriented outpatient treatment of borderline personality disorder: A pilot study

Jørgensen, C. R. & Kjølbye, M., 2007, I: Nordic Psychology. 59, 2, s. 164-80 17 s.

Personlig identitet

Jørgensen, C. R., 2007, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). 2. udg. København: Gad, s. 453 1 s.

Reale relation

Jørgensen, C. R., 2007, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). 2 udg. København: Gad, s. 533-534 2 s.

Social identitet

Jørgensen, C. R., 2007, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). 2. udg. København: Gad, s. 594 1 s.

Socialkarakter

Jørgensen, C. R., 2007, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). 2 udg. København: Gad, s. 598-599 2 s.

Disturbed sense of identity in borderline personality disorder

Jørgensen, C. R., 2006, I: Journal of Personality Disorders. 20, s. 618-44 27 s.

Personlighedsforstyrrelser. Moderne relationel forståelse og behandling af borderlinelidelser

Jørgensen, C. R., 2006, København: Akademisk Forlag. 510 s.

Regeringens forskningspolitik er udtryk for åndelig armod: Regeringens reformer af universiteterne og planlagte ændringer af systemerne for finansiering af offentlig forskning er præget af en iøjnefaldende historieløshed

Jørgensen, C. R., 2006, I: Kristeligt Dagblad. s. 9 1 s.

Splitting i demokratiske samfund

Jørgensen, C. R., 2006, I: Psyke og Logos. 27, 1, s. 136-161 26 s.

Selvrealiseringskultens klinisk psykologiske rødder

Jørgensen, C. R., 2005, Selvrealisering: Kritiske diskussioner af en grænseløs udviklingskultur. Brinkmann, S. & Eriksen, C. (red.). Århus: Klim, s. 159-186 28 s.

Active ingredients in individual psychotherapy. Searching for the common factors

Jørgensen, C. R., 2004, I: Psychoanalytic Psychology. 21, s. 516-40 25 s.

Affektregulering

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). s. 18

Effektforskning

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). G.E.C. Gads, s. 134-35

Evidensbaseret psykoterapi

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). Gads Forlag, s. 159

Hvad er det med de stjerner?

Jørgensen, C. R., 2004, I: Reflexioner. s. 99-108 10 s.

Interpersonel psykoanalyse

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). Gads Forlag, s. 267-68

Interpersonel psykoterapi

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). Gads Forlag, s. 268-70

Intersubjektiv psykoanalyse

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). Gads Forlag, s. 270

Michel Foucault

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). Gads Forlag, s. 181-83

Modoverføring

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). Gads Forlag, s. 375-76

Narrativ psykoterapi

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). Gads Forlag, s. 383-84

Non-specifikke virkningsfaktorer

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). Gads Forlag, s. 402

Overføring

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). Gads Forlag, s. 422-23

Perspektívisme

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). Gads Forlag, s. 442-43

Postmoderne psykologi

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). Gads Forlag, s. 450-52

Poststrukturalisme

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). Gads Forlag, s. 453-54

Procesforskning

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). Gads Forlag, s. 459-60

Projektiv identifikation

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). Gads Forlag, s. 461-62

Psykoanalytisk psykoterapi

Jørgensen, C. R., 2004, Gads Psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). København: Gads Forlag, s. 472-74

Psykologin i senmoderniteten

Jørgensen, C. R., 2004, Stockholm: Liber. 384 s.

Psykoterapi som vejen til det gode liv?

Jørgensen, C. R., 2004, Det gode liv - mere end dig selv. Harbo, N. J., Jørgensen, S. L., Lystbæk, C., Nielsen, C. F. & Sandberg, M. (red.). Århus: Forlaget Philosophia, s. 7-33 27 s.

Refleksiv modernitet

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). Gads Forlag, s. 514

Risikosamfund

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). Gads Forlag, s. 528-29

Socialkonstruktionisme

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Gads Forlag, s. 575-77

Specifikke virkningsfaktorer

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). s. 590

Terapeutisk alliance

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). Gads Forlag, s. 629

Terapeutiske virkningsfaktorer

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). Gads Forlag, s. 629-31

Terapiinflation

Jørgensen, C. R., 2004, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (red.). s. 631

Rapport mellem to stole?

Jørgensen, C. R., 2003, I: Psykolog Nyt. 57, 5, s. 6-13 8 s.

Tilknytningsteoretisk funderet forståelse af personlighedsforstyrrelser

Jørgensen, C. R., 2003, I: Psyke og Logos. 24, 2, s. 638-676 39 s.

Behandlingsrelationen i centrum

Jørgensen, C. R., 2002, I: Psykolog Nyt. 56, 16, s. 10-15 6 s.

Find dig selv. Realisér dig selv. Konstruér dig selv : selvet i senmoderne selvhjælpslitteratur og psykoterapi

Jørgensen, C. R., 2002, I: Psyke og Logos. 23, 1, s. 106-143 38 s.

Psykologer som kulturkritikere?

Jørgensen, C. R., 2002, I: Psykolog Nyt. 56, 19, s. 3-9 7 s.

Psykologien i senmoderniteten

Jørgensen, C. R., 2002, København: Hans Reitzels Forlag. 356 s.

Den nødvendige respekt for behandlingsmetoders væsen

Jørgensen, C. R., 2001, I: Socialpsykiatri. 4, 2, s. 12-17 6 s.

Psykoterapiens kulturelle baggrund

Jørgensen, C. R., 2001, I: Psyke og Logos. 22, 1, s. 390-412 23 s.

Psykoterapiforskningen som brobygger imellem teori/forskning og praksis

Jørgensen, C. R., 2001, I: Psykolog Nyt. 55, 10, s. 4-16 13 s.

Respekt for behandlingsmetoders væsen

Jørgensen, C. R., 2001, I: Socialpsykiatri. 4, 2, s. 12-16 5 s.

Skal effektforskningen fortsat primært fokusere på tekniske faktorer? Håndtering af terapeutfaktorer i effektforskningen 2

Jørgensen, C. R., 2001, I: Matrix. 17, 4, s. 453-476 24 s.

Den "tilstrækkeligt gode" terapeuts håndtering af brud på den terapeutiske alliance: En kvalitativ enkeltcasestudie

Jørgensen, C. R., 2000, I: Psyke og Logos. 21, 2, s. 631-675 45 s.

Hvorledes influerer terapeuters udførelse af psykodynamisk psykoterapi på behandlingsudbytte? Håndtering af terapeutfaktorer i effektforskningen 1

Jørgensen, C. R., 2000, I: Matrix. 17, 2, s. 155-186 32 s.

Mennesket bag terapien

Jørgensen, C. R., 2000, I: Psykolog Nyt. 54, 18, s. 8-12 5 s.

Når den empiriske psykoterapiforskning flirter med den tekniske rationalitet

Jørgensen, C. R., 2000, I: Social Kritik:Tidsskrift for social analyse & debat. 12, 71, s. 94-101 13 s.

Psykoanalysens terapeutiske holdning i lyset af empirisk forskning og den interpersonelle psykoanalyse

Jørgensen, C. R., 2000, I: Nordic Psychology. 52, 3, s. 163-196 34 s.

Psykologien i den senmoderne vestlige kultur

Jørgensen, C. R., 2000, I: Social Kritik:Tidsskrift for social analyse & debat. 12, 70, s. 6-17 12 s.

The Dynamic Assessment Interview (DAI), interpersonal process measured by Structured Analysis of Social Behavior (SASB) and therapeutic outcome

Jørgensen, C. R., Hougaard, E., Rosenbaum, B., Valbak, K. & Rehfeld, E., 2000, I: Psychotherapy Research. 10, 2, s. 181-195 15 s.

Den interpersonelle psykoanalyse

Jørgensen, C. R., 1999, I: Nordic Psychology. 51, 4, s. 279-305 27 s.

Procesmål anvendt i dansk psykoterapiforskning

Jørgensen, C. R., 1999, I: Agrippa - psykiatrisk tidsskrift. 19, 1/2, s. 71-93 23 s.

Senmodernitet og korttidsterapi

Jørgensen, C. R., 1999, I: Psykolog Nyt. 53, 19, s. 11-16 5 s.

Terapeuten selv og det terapeutiske udbytte

Jørgensen, C. R., 1999, I: Psykolog Nyt. 53, 3, s. 18-24 6 s.

Den terapeutiske alliance

Jørgensen, C. R., 1998, I: Psyke og Logos. 19, 1, s. 148-191 44 s.

Empirisk indgang til den analytiske tolkning

Jørgensen, C. R., 1998, I: Psyke og Logos. 19, 2, s. 671-707 36 s.

Terapeutisk kompetence

Jørgensen, C. R., 1998, I: Psykolog Nyt. 52, 16, s. 8-12 5 s.

Hvorfor virker psykoterapi? En diskussion af psykoanalysens behandlingsteori (1): teoretiske perspektiver

Jørgensen, C. R., 1997, I: Matrix. 14, 1, s. 5-45 40 s.

Individualisering af den terapeutiske metode. Psykoanalysens behandlingsteori (2): empiriske perspektiver

Jørgensen, C. R., 1997, I: Matrix. 14, s. 112-152 40 s.

Struktureret Analyse af Social Adfærd (SASB). Tilløb til en psykodynamisk empiri

Jørgensen, C. R., 1996, I: Agrippa - psykiatrisk tidsskrift. 17, 3/4, s. 126-158 33 s.

Det skizoide univers

Jørgensen, C. R., 1995, I: Matrix. 12, 3, s. 5-45 41 s.

Interaktionel behandling af borderlineforstyrrelser

Jørgensen, C. R., 1994, I: Agrippa - psykiatrisk tidsskrift. 15, 3/4, s. 196-215 20 s.

Manglen i sproget. Den projektive identifikations åbning af et terapeutisk rum

Jørgensen, C. R., 1994, I: Matrix. 11, 2, s. 6-38 33 s.

Den psykoterapeutiske interaktion

Jørgensen, C. R., 1993, I: Agrippa - psykiatrisk tidsskrift. 14, 1/2, s. 75-91 17 s.

Aktiviteter

11th International Congress for the Study of Personality Disorders

Carsten René Jørgensen (Deltager)

21 aug. 200923 aug. 2009

16th annual IARPP conference. Hope and dread: Therapists and patients in an uncertain world

Carsten René Jørgensen (Deltager)

14 jun. 201817 jun. 2018

2-dages kursus i Psykoterapeutiske behandlingsmetoder: Diplomuddannelse for psykiatriske sygeplejere (OF)

Carsten René Jørgensen (Deltager)

10 okt. 200711 okt. 2007

64. Jahrestagung, Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie und Psychosomatik

Carsten René Jørgensen (Deltager)

27 sep. 201329 sep. 2013

ADHD - Bidrag til en kulturkritisk psykologisk forståelse

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

8 nov. 2014

ADHD - i kritisk psykologisk perspektiv.

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

5 sep. 2013

ADHD - medikalisering af psykosociale vanskeligheder?

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

14 sep. 2018

ADHD i kritisk psykologisk perspektiv

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

24 okt. 2013

ADHD og ADHD-relaterede vanskeligheder hos unge

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

25 okt. 2019

ADHD-lidelsen - i kritisk psykologisk perspektiv

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

8 apr. 2015

ADHD-lidelsen i kritisk psykologisk lys

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

18 feb. 2015

ADHS from cradle to adult psychiatry

Carsten René Jørgensen (Deltager)

25 sep. 2012

Aarhus Universitet (Ekstern organisation)

Carsten René Jørgensen (Medlem)

1 apr. 20081 aug. 2008

Adherencerating af Mentaliseringsbaseret psykoterapi. Ullevål Universitetshospital

Carsten René Jørgensen (Deltager)

3 sep. 20094 sep. 2009

Anthony Bateman-seminar, Afdeling for personlighedspsykiatri, Ulleval Universitetssygehus, Oslo

Carsten René Jørgensen (Deltager)

1 apr. 2011

Autobigraphical memory and the self.

Carsten René Jørgensen (Deltager)

20 jun. 2018

Behandlingseffekt af psykoanalytisk kombinationsbehandling af borderline personlighedsforstyrrelser. Et naturalistisk pilotstudie

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

3 okt. 2006

Borderline og identitetslidelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

28 mar. 2007

Borderline personlighedsforstyrrelse - forståelse og arbejde med personlighedsforstyrrede klienter

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

21 jun. 2012

Borderline personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

17 nov. 2009

Borderline personlighedsforstyrrelser - Med særlig vægt på håndtering af problemer i behandlingsrelationen

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

21 jan. 2009

Borderlinelidelser. Ætiologi og behandling

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

28 aug. 2008

Borderlinelidelser - Behandlingsorganisering og håndtering af centrale problemstillinger

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

19 apr. 2007

Current Perspectives in American Interpersonal Psychoanalysis, William Alanson White Institute of Psychiatry, Psychoanalysis and Psychology

Carsten René Jørgensen (Deltager)

10 jun. 200715 jun. 2007

DPV-Herbsttagung 2012. Omnipotenzphantasien und Moderne

Carsten René Jørgensen (Deltager)

10 nov. 202113 nov. 2021

DPV-herbsttagung. Die Psychoanalytische Haltung - ihre Bedeutung im Spannungsfeld innerer und äuBere Angriffe

Carsten René Jørgensen (Deltager)

22 nov. 201224 nov. 2012

DPV-herbsttagung. Psychoanalytisches Arbeiten - inneres und äuBerere Rahmen

Carsten René Jørgensen (Deltager)

20 nov. 201323 nov. 2013

Danmark på briksen

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

21 jun. 2012

Danmark på briksen

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

26 feb. 2013

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (Ekstern organisation)

Carsten René Jørgensen (Medlem)

1 maj 20081 nov. 2008

Dansk Psykologforening (Ekstern organisation)

Carsten René Jørgensen (Medlem)

1 apr. 20111 jun. 2012

Danske Regioner & Dansk Psykologforening - Arbejdsgruppe vedr.kvalitet & evidens, under Moderniseringsudvalg om danske psykologoverenskomst (Ekstern organisation)

Carsten René Jørgensen (Medlem)

1 sep. 201231 mar. 2013

Danskernes mentale tilstand.: Diagnoser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

30 jan. 2014

Deltagelse i rådgiverpanel

Carsten René Jørgensen (Konsulent)

24 nov. 2021

Den psykoterapeutiske holdning

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

28 nov. 2019

Den psykoterapeutiske holdning - effektforskning, psykoterapeutiske virkningsfaktorer og psykoterapiens kerne

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

31 okt. 2017

Den psykoterapeutiske holdning - virkningsfaktorer, fra teknik til relationsarbejde - i individual og miløjøterapi

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

1 sep. 2017

Den psykoterapeutiske holdning i behandlingsarbejde

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

6 apr. 2018

Den psykoterapeutiske holdning i psykoanalytisk psykoterapi

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

9 mar. 2018

Den psykoterapeutiske holdning, dagskursus, efteruddannelseskursus, Kreds København

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

6 mar. 2020

Den psykoterapeutiske holdning.

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

10 sep. 2021

Den psykoterapeutiske holdning. Kursusdag for psykologer i DP-kreds København

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

4 nov. 2022

Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatic und Tiefenpsychologie. 68. Jahrestagung der DGPT. Rebellion gegen die endlichkeit

Carsten René Jørgensen (Deltager)

14 sep. 201717 sep. 2017

Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (DPV) Herbsttagung 2017. Veränderung im psychoanalytischen Prozess - Entwicklung und Grenzen

Carsten René Jørgensen (Deltager)

23 nov. 201725 nov. 2017

Deutsche Psychoanalytische Vereinigung frühjahstagung. Brüche und Brücken. Wege in der Psychoanalyse in die Zukunft.

Carsten René Jørgensen (Deltager)

4 maj 20176 maj 2017

Deutsche Psychoanalytische Vereinigung, DPV-Frühjahrstagung 2018

Carsten René Jørgensen (Deltager)

1 mar. 20183 mar. 2018

Deutsche Psychoanalytische Vereinigung, Herbsttagung, 2011

Carsten René Jørgensen (Deltager)

17 nov. 201119 nov. 2011

Deutsche Psychoanalytische Vereinigung. DPV-Herbsttagung 2022. Nachträglichkeit - Deferred action - Aprés-coup

Carsten René Jørgensen (Deltager)

16 nov. 202219 nov. 2022

Deutsche Psychoanalytische Vereinigung. Herbsttagung 2018. Es bleibt anders. Psychoanalyse im gesellschaftlichen Spannungsfeld

Carsten René Jørgensen (Deltager)

22 nov. 201824 nov. 2018

Deutsche psychoanalytische vereinigung (DPV) herbsttaung. Das Fremde in uns - da Fremde bei uns

Carsten René Jørgensen (Deltager)

16 nov. 201619 nov. 2016

Die Zukunft der Gegenwart. Zeitdiagnostische Fragen der psychoanalytischen Sozialpsychologie. Sigmund Freud Institut, Frankfurt und Johann-Wolfgang-Goethe Universität, Frankfurt

Carsten René Jørgensen (Deltager)

7 maj 20109 maj 2010

Diplomuddannelse for psykiatriske sygeplejere: Psykoterapeutiske metoder

Carsten René Jørgensen (Deltager)

3 okt. 20055 okt. 2005

Diplomuddannelse for psykiatriske sygeplejere: Psykoterapeutiske modeller

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

4 okt. 2006

Diplomuddannelse for psykiatriske sygeplejere: Psykoterapeutiske modeller

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

3 okt. 2006

Donald Trump og det truende kollaps af epistemisk tillid i de moderne samfund

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

31 maj 2018

Efteruddannelse af psykologer. Identitets- og mentaliseringsforstyrrelser ved personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

7 nov. 2012

Efteruddannelseskurser for psykologer og læger. Klassiske og moderne bidrag til forståelse af personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

10 nov. 2008

Efteruddannelseskursus for psykologer: Borderline personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

7 nov. 2008

Efteruddannelseskursus for psykologer: Forståelse og psykoterapeutisk behandling af personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

1 sep. 2010

Etisk Råd - Etiske dilemmaer ved brug af diagnoser, ekspert-workshop

Carsten René Jørgensen (Deltager)

21 jan. 2015

Etisk Råd. Diagnosen som det bedste og det værste

Carsten René Jørgensen (Deltager)

26 jan. 2016

European Psychologist (Tidsskrift)

Carsten René Jørgensen (Redaktør)

1 jan. 2005 → …

Fjerde nordiske konferanse om mentalisering og mentaliseringsbaserte terapier

Carsten René Jørgensen (Deltager)

31 maj 20181 jun. 2018

Forandringsprocesser under og efter psykoterapi hos patienter med borderline personlighedsforstyrrelse

Carsten René Jørgensen (Deltager)

29 feb. 2008

Forbigående identitetskriser vs svær identitetsdiffusion hos unge. Identitetsdiffusion og svære personlighedsforstyrrelser.

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

5 dec. 2017

Forsknings og Innovationsstyrelsen (Ekstern organisation)

Carsten René Jørgensen (Medlem)

1 jun. 201015 sep. 2010

Forståelse af personlighedsforstyrrelser hos socialt udsatte borgere

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

31 okt. 2011

Forståelse af- og arbejde med mennesker med svære personlighedsforstyrrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

23 maj 2012

Forståelse af- og behandlingsarbejde med mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse. Socialpsykiatrien i Nordjurs & Randers.

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

27 sep. 2017

Forståelse og arbejde med mennesker med personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

1 nov. 2018

Forståelse og arbejde med mennesker med personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

2 nov. 2018

Forståelse og behandling af borderlinelidelser hos unge

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

27 mar. 2007

Forståelse og behandling af identitets- og personlighedsforstyrrelser hos unge og voksne

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

25 sep. 2008

Forståelse og behandling af mennesker med svære personlighedsforstyrrelser.

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

18 sep. 2012

Forståelse og behandling af personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

31 jan. 2007

Forståelse og behandling af personlighedsforstyrrelser hos unge

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

16 apr. 2009

Forståelse og behandlingsmæssig håndtering af mennesker med personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

4 nov. 2009

Forståelse og hjælp til mennesker med personlighedsforstyrrelser. Undervisning af ansatte i socialforvaltningen, Frederiksberg Kommune

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

9 feb. 2012

Forståelse og håndtering af klienter med borderline personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

15 okt. 2008

Forståelse og praktisk håndtering af klienter med personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

30 okt. 2008

Forståelse og psykoterapeutisk behandling af personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

14 nov. 2012

Forståelse og terapeutisk håndtering af borderlinelidelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

20 okt. 2010

Forståelse og terapeutisk håndtering af personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

16 apr. 2008

Første nordiske konferanse om mentalisering og mentaliseringsbaserte terapier

Carsten René Jørgensen (Deltager)

7 jun. 20128 jun. 2012

Globalisering og identitetsudvikling

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

7 okt. 2005

Grundlagsproblemer i empiriske psykoterapiforskning

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

5 feb. 2013

H-kursus for yngre læger. Paradigmatiske tilgange til psykoterapeutisk arbejde og psykoterapiforskning.

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

6 sep. 2018

Halvårsmøde i Nordisk MBT-netværk, Avdeling for Personlighetspsykiatri, Ullevål Universitetsykehus

Carsten René Jørgensen (Deltager)

9 sep. 2010

Hvad er kernen i god psykoterapi? Den psykoterapeutiske holdning

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

12 sep. 2018

Hvad er virksomt i psykoterapi?

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

28 nov. 2019

Hvad involverer det at tænke og arbejde psykoterapeutisk?

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

18 apr. 2018

Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo Universitet (Ekstern organisation)

Carsten René Jørgensen (Medlem)

15 nov. 201315 apr. 2014

IARPP Annual Conference, The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy

Carsten René Jørgensen (Deltager)

28 jun. 20062 jul. 2006

IGP konference 2018

Carsten René Jørgensen (Deltager)

10 mar. 2018

Identitet i det senmoderne

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

31 okt. 2008

Identitet og identitetsdannelse i det senmoderne

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

23 okt. 2009

Identitet og identitetsdiffusion ved svære personlighedsforstyrrelser, Psykiatrifondens Psykiatridage, København (Brøndbyhallen)

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

21 okt. 2020

Identitet og identitetsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

12 nov. 2009

Identitet og identitetsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

3 sep. 2021

Identitet og identitetsforstyrrelser - særligt med henblik på Borderline personlighedsforstyrrede

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

19 mar. 2010

Identitet og identitetsudfordringer

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

28 aug. 2014

Identitet og identitetsudfordringer fra psykologisk perspektiv

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

14 jan. 2020

Identitet og identitetsudfordringer i det senmoderne

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

26 okt. 2018

Identitet og identitetsudfordringer i senmoderniteten, Stiftskonvent, Helsingør stift

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

6 jun. 2016

Identitet, anerkendelse og social eksklusion - i et samtidskulturelt perspektiv

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

4 maj 2010

Identitet, mentalisering og samtidskultur

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

8 jun. 2012

Identitet, mentalisering og selvregulering, IGP konference 2018

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

10 mar. 2018

Identitet- og identitetsforstyrrelser hos unge

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

25 okt. 2019

Identitet: Identitets- og autonomiforstyrrelser i det senmoderne

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

4 dec. 2013

Identitetdannelse og identitetsforstyrrelser i den senmoderne kultur

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

14 sep. 2018

Identitets og adfærdsforstyrrelser hos unge

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

17 aug. 2007

Identitets- og mentaliseringsforstyrrelser hos mennesker med personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

14 mar. 2008

Identitets- og personlighedsforstyrrelser i ungdomsårene. Forståelse og behandling

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

19 sep. 2008

Identitetsdannelse i det senmoderne.: Identitetsarbejde og - udfordringer

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

29 nov. 2013

Identitetsdannelse i senmoderniteten

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

10 nov. 2010

Identitetsdannelse i ungdomsårene

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

2 feb. 2011

Identitetsdannelse i ungdomsårene

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

20 okt. 2009

Identitetsdannelse i ungdomsårene

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

1 okt. 2008

Identitetsdannelse og identitetsforstyrrelse ved svære personlighedsforstyrrelser. Psykiatrifondens Psykiatridage, Vejle

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

2 sep. 2020

Identitetsdannelse og identitetsforstyrrelser hos unge

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

9 jan. 2015

Identitetsdannelse og identitetsforstyrrelser i ungdomsårene og tidlige voksenliv

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

11 mar. 2010

Identitetsdannelse og identitetsproblemer i senmoderniteten

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

12 nov. 2009

Identitetsdannelse og social eksklusion

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

19 jan. 2011

Identitetsdiffusion som definerende karakteristika ved borderline personlighedsforstyrrelse

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

18 jun. 2009

Identitetsforstyrrelse som borderlinelidelsens kerne.

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

7 feb. 2017

Identitetsforstyrrelser som definerende karakteristika ved borderline personlighedsforstyrrelse

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

6 nov. 2010

Identitetslidelser hos unge i psykologisk og kulturelt perspektiv

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

27 mar. 2007

Identitetsudfordringer hos udsatte unge

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

24 jan. 2017

Identitetsudvikling og udvikling af personlighedsforstyrrelser hos unge i senmoderniteten

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

23 nov. 2005

Identity: An International Journal of Theory and Research (Tidsskrift)

Carsten René Jørgensen (Redaktør)

1 jun. 2010 → …

Identität zwischen Beständigkeit und Wandel.

Carsten René Jørgensen (Deltager)

20 nov. 201923 nov. 2019

Implement Consulting Groups (Ekstern organisation)

Carsten René Jørgensen (Medlem)

1 maj 20181 dec. 2018

Integrative and Supportive Psychotherapy of Borderline Personality Disorders. Preliminary Data from a Randomized Study at Clinic for Personality Disorders

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

9 feb. 2007

Journal of Personality Disorders (Tidsskrift)

Carsten René Jørgensen (Redaktør)

1 jan. 2008

Keynote tale: Den psykoterapeutiske holdning - og mentalisering

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

31 maj 2018

Klassiske og moderne bidrag til relationel forståelse af personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

9 apr. 2008

Klinisk forskning ved Klinik for personlighedsforstyrrelser 2002-2022: Kvantitative og kvalitative empirisk studier af behandlingseffekt, identitetsforstyrrelser og skam hos mennesker med personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

30 sep. 2022

Københavns Universitet (Ekstern organisation)

Carsten René Jørgensen (Medlem)

1 jun. 20171 jul. 2017

Leben und Vergänglichkeit in Zeiten der Beschleunigung. Herbsttagung der Deutsche Psychoanalytische Vereinigung

Carsten René Jørgensen (Deltager)

17 nov. 201020 nov. 2010

MBT-Workshop med Anthony Bateman, Ullevål Universitetssykehus, Oslo

Carsten René Jørgensen (Deltager)

26 mar. 2010

MBT-gruppeterapi, klinisk seminar med Anthony Bateman, Ulleval Universitetssygehus

Carsten René Jørgensen (Deltager)

9 sep. 2011

Matrix. Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi (Tidsskrift)

Carsten René Jørgensen (Redaktør)

1 jan. 2005 → …

Matrix. Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi (Tidsskrift)

Carsten René Jørgensen (Redaktør)

1 jan. 200631 dec. 2006

Matrix. Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi (Tidsskrift)

Carsten René Jørgensen (Redaktør)

1 jan. 2008

Medicinske og kontekstuelle forståelse af psykoterapi. H-kursus for læger, Sundhedsstyrelsen

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

4 feb. 2016

Meeting in the Nordic group for mentalization and MBT

Carsten René Jørgensen (Deltager)

31 maj 2013

Mentalisering over Anders Breiviks 'manifest' - '2083. A european declaration of independence'

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

8 jun. 2012

Mentaliserings- og identitetsforstyrrelser. Udvikling og terapeutisk behandling

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

24 okt. 2008

Mentaliseringsbaseret behandlingsmetode, seminar med Anthony Bateman, Avdeling for Personlighetspsykiatri, Ullevål Universitetssykehus

Carsten René Jørgensen (Deltager)

10 sep. 2010

Modeller til forståelse af psykoterapi - medicinsk og kontekstuel terapiforståelse og deres implikationer for klinisk praksis samt psykoterapiforskning

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

1 apr. 2016

Moden og umoden (forstyrret) identitetsdannelse. Forståelse og behandling.

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

14 jan. 2020

Moderne relationel forståelse og behandling af borderlinelidelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

6 feb. 2007

Nordic MBT meeting. Antisocial personality disorder (Anthony Bateman)

Carsten René Jørgensen (Deltager)

10 apr. 2015

Nordisk MBT-møde. Måling af mentaliseringsevne

Carsten René Jørgensen (Deltager)

26 nov. 2015

Nordisk MBT-netværk, årsmøde

Carsten René Jørgensen (Deltager)

25 nov. 2016

Nordisk MBT-netværksmøde, Afdeling for personlighedspsykiatri, Ullevål Universitetssygehus, Oslo

Carsten René Jørgensen (Deltager)

31 mar. 2011

Nordisk MBT-netværksmøde, Ullevål Universitetssygehus, Oslo

Carsten René Jørgensen (Deltager)

8 sep. 2011

Nordisk Psykologi (Tidsskrift)

Carsten René Jørgensen (Redaktør)

1 jan. 200331 dec. 2005

Nordisk konferanse om personlighetsforstyrrelser. Kliniske perspektiver. Ullevål Universitetssykehus

Carsten René Jørgensen (Deltager)

17 jun. 200918 jun. 2009

Nordisk samarbeidsmøte om MBT-adherence rating, Ullevål Universitetssykehus, Oslo

Carsten René Jørgensen (Deltager)

25 mar. 2010

Oslo Universitet, Det medicinske fakultet (Ekstern organisation)

Carsten René Jørgensen (Medlem)

1 dec. 201527 apr. 2016

Paneldiskussion

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

26 okt. 2018

Paneldiskussion - Hvad virker for hvem?

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

12 sep. 2018

Paradigmatiske perspektiver i empiriske psykoterapiforskning, Sundhedsstyrelsens H-kursus for yngre læger, Aalborg Psykiatrisk Sygehus

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

26 feb. 2015

Paradigmatiske problemer i empiriske psykoterapiforskning: U-kursus for psykiatere

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

6 feb. 2014

Paradigmatiske problemer i psykoterapi og psykoterapiforskning. H-kursus for yngre læger. Sundhedsstyrelsen. Aalborg Psykiatrisk sygehus

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

8 sep. 2016

Paradigmatiske problemer i psykoterapiforskningen

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

21 sep. 2011

Paradigmatiske problemer i psykoterapiforskningen - sundheds- og humanvidenskabelige perspektiver

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

12 sep. 2013

Paradigmatiske problemer i psykoterapiforskningen. U-kursus (efteruddannelse af læger)

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

13 sep. 2012

Paradigmatiske problemer i psykoterapiforskningen. U-kursus for yngre læger (psykoterapi)

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

7 feb. 2012

Paradigmatiske tilgang til psykoterapi og psykoterapiforskning. Medicinske og dynamisk-relationelle terapiforståelse

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

8 feb. 2018

Paradigmatiske tilgange til psykoterapi og psykoterapiforskning

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

1 okt. 2015

Paradigmatiske tilgange til psykoterapi og psykoterapiforskning

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

7 sep. 2017

Personlighed og personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

8 sep. 2010

Personligheds- og identitetsudviklingsforstyrrelser hos hos unge

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

29 apr. 2008

Personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

5 feb. 2008

Personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

23 maj 2011

Personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

18 nov. 2006

Personlighedsforstyrrelser - Forståelse og typiske modoverføringsreaktioner

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

7 apr. 2010

Personlighedsforstyrrelser - forståelse og arbejde med mennesker med borderlinelidelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

14 sep. 2018

Personlighedsforstyrrelser - hvad er det, hvordan viser det sig?

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

23 apr. 2014

Personlighedsforstyrrelser - psykologiske og sociale årsagsfaktorer

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

24 mar. 2010

Personlighedsforstyrrelser hos unge - forståelse og psykoterapeutisk behandling

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

16 sep. 2010

Personlighedsforstyrrelser og misbrug

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

19 maj 2008

Personlighedsforstyrrelser og misbrug. Institut for uddannelse i misbrugsbehandling

Carsten René Jørgensen (Deltager)

19 maj 2008 → …

Personlighedsforstyrrelser. Efteruddannelseskursus for psykologer.

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

27 feb. 2012

Personlighedsforstyrrelser: Ætiologi, forståelse og psykoterapeutisk behandling

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

24 apr. 2013

PhD-Bedømmelsesudvalg, Psykologisk Institut (Ekstern organisation)

Carsten René Jørgensen (Medlem)

1 jul. 20051 jun. 2006

Politisk liv styret af identitetspanik

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

19 aug. 2008

Practical management of personality disorders (John Livesley)

Carsten René Jørgensen (Deltager)

16 jun. 200817 jun. 2008

Proffessionsudvalget under Dansk Psykologforening (Ekstern organisation)

Carsten René Jørgensen (Medlem)

1 jul. 20121 jun. 2014

Psychoanalyse im Zeichen der Globalisiering. Struktur und Identität im Wandel : Jahrestagung der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft

Carsten René Jørgensen (Deltager)

22 maj 200825 maj 2008

Psychopathology (Tidsskrift)

Carsten René Jørgensen (Redaktør)

1 jun. 2010 → …

Psyke & Logos (Tidsskrift)

Carsten René Jørgensen (Redaktør)

1 jan. 2008

Psyke & Logos (Tidsskrift)

Carsten René Jørgensen (Redaktør)

1 jan. 2005 → …

Psykologisk Institut - Psykologisk Institut, København (Organisation)

Carsten René Jørgensen (Medlem)

1 feb. 20191 nov. 2019

Psykologisk Institut - Psykologisk Institut, København (Organisation)

Carsten René Jørgensen (Medlem)

1 jun. 20161 nov. 2016

Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo (Ekstern organisation)

Carsten René Jørgensen (Medlem)

1 sep. 201930 jan. 2020

Psykologisk forståelse af borderlinelidelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

10 maj 2007

Psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen (Ekstern organisation)

Carsten René Jørgensen (Medlem)

1 okt. 20108 mar. 2011

Psykologiske og kulturelle processers betydning ved personlighedsforstyrrelser. Efteruddannelse for Psykologer

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

26 maj 2010

Psykologiske udfordringer i samtiden

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

5 nov. 2015

Psykologiske udfordringer i samtiden. Identitets- og impulsforstyrrelser i det senmoderne

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

6 aug. 2015

Psykoterapeutisk arbejde med borderline personlighedsfortyrrede patienter.

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

25 feb. 2009

Psykoterapeutisk behandling af borderline lidelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

6 mar. 2008

Psykoterapeutisk forståelse af borderline personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

10 feb. 2017

Psykoterapeutisk forståelse af personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

9 feb. 2017

Psykoterapeutisk forståelse og behandling af personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

22 sep. 2011

Psykoterapeutisk holdning - det enkelte menneske og dets særegne vanskeligheder i fokus

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

14 sep. 2018

Psykoterapeutisk holdning ved arbejde med selvskade og personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

23 feb. 2018

Psykoterapeutiske behandlingsmetoder

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

7 okt. 2008

Psykoterapeutiske behandlingsmetoder

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

23 sep. 2009

Psykoterapeutiske behandlingsmetoder

Carsten René Jørgensen (Deltager)

7 okt. 20088 okt. 2008

Psykoterapeutiske behandlingsmetoder

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

24 sep. 2009

Psykoterapeutiske behandlingsmodeller

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

8 okt. 2008

Psykoterapeutiske paradigmer. Sundhedsstyrelsens U-kursus for yngre læger

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

10 sep. 2020

Psykoterapeutiske paradigmer. Sundhedsstyrelsens U-kursus for yngre læger.

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

6 feb. 2020

Psykoterapeutiske virkningsfaktorer og etablering af psykoterapeutisk holdning i det terapeutiske rum.

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

11 apr. 2019

Psykoterapeutiske virkningsmekanismer - og hovedelementer i den psykoterapeutiske holdning. Psykoterapeutforeningens årsmøde, Aarhus

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

7 okt. 2020

Psykoterapiforskning - paradigmatiske problemstillinger i empirisk terapiforskning

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

2 okt. 2014

Qualitative Studies (Tidsskrift)

Carsten René Jørgensen (Fagfællebedømmer)

1 aug. 2011

Relationel forståelse og behandling af personlighedsforstyrrelser. Efteruddannelse for psykologer

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

8 dec. 2010

Relations-, identitets-, og mentaliseringsproblemer ved personlighedsforstyrrelser: Efteruddannelse af psykologer, Dansk Psykologforening

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

28 nov. 2011

Relationsfokuseret forståelse af bordelinepersonlighedsforstyrrelse

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

18 maj 2011

Risskov I-studiet. Præsentation og diskussion af centrale fund fra randomiseret studie af effekten af 2 års MBTbehandling sammenlignet med 2 års støttende gruppeterapi.

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

7 jun. 2012

Rückkehr der Gesellschaftstheorie. Kritische Sozialforschung im Widerstreit. Goethe Universität, Institut für Sozialforschung

Carsten René Jørgensen (Deltager)

3 dec. 20095 dec. 2009

Samtidskultur, identitetsdannelse og udvikling af personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

1 jun. 2017

Scham und Schamlosigkeit. DPV-Frühjarhstagung 2016

Carsten René Jørgensen (Deltager)

10 mar. 201612 mar. 2016

Selvskadende adfærd hos unge. Kulturelle, relationelle og mentaliseringsfokuserede perspektiver

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

22 feb. 2008

Senmodernitet, social identitet og destruktive sociale processer. Roskilde Universitetscenter.

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

17 sep. 2012

Skam - konstruktiv og destruktiv skam

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

4 nov. 2022

Social identitet, senmodernitet og gruppeprocesser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

25 nov. 2010

Sociale og kulturelle faktorers betydning for udvikling personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

9 apr. 2008

Sundheds- og humanvidenskabelig psykoterapiforskning. Efteruddannelse af psykologer og psykiatere

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

25 maj 2012

Sundheds- og humanvidenskabelige perspektiver på psykoterapiforskning, psykoterapi og psykopatologi

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

11 okt. 2013

Sundhedsstyrelsens U-kursus for yngre læger. Paradigmatiske tilgange til psykoterapi og psykoterapiforskning

Carsten René Jørgensen (Eksaminator)

12 sep. 2019

Terapeutisk forståelse af borderlinelidelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

15 dec. 2010

Terapeutisk håndtering af identits- og mentaliseringsforstyrrelser hos mennesker med personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

29 sep. 2010

Terapeutisk håndtering af mennesker med svære personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

18 dec. 2006

The 12the international neuropsychoanalysis congress

Carsten René Jørgensen (Deltager)

24 jun. 201126 jun. 2011

The legacy of Stephen Mitchell. 10th Anniversary conference. International Association for Relational Psychoanalysis & Psychotherapy

Carsten René Jørgensen (Deltager)

1 mar. 20124 mar. 2012

Theoretical Perspectives on autobiographical Memory

Carsten René Jørgensen (Deltager)

13 jun. 201016 jun. 2010

Tiden i psykoterapi - psykoterapi i tiden

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

13 nov. 2009

Tidstypiske psykiske vanskeligheder. Identitets- og autonomiforstyrrelser.

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

20 maj 2014

Tilløb til en kulturkritisk psykologi

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

16 sep. 2005

Tilløb til psykosocialt perspektiv på 'ADHD-epidemien'

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

25 sep. 2012

U-kursus for læger. Paradigmatiske tilgange til- og forståelse af psykoterapi

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

8 sep. 2021

U-kursus for læger. Paradigmatiske tilgange til- og forståelse af psykoterapi. Medicinsk- og dynamisk-relationelle terapiforståelsesmodel.

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

2 feb. 2022

U-kursus for yngre læger: Psykoterapeutiske paradigmer og paradigmatiske tilgange til psykoterapiforskning

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

7 feb. 2019

Udfordringer i arbejde med mennesker med svære personlighedsforstyrrelser

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

27 jun. 2013

Udredning og forståelse af identitet og identitetsforstyrrelser.

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

30 okt. 2021

Udvikling og forståelse af psykoterapeutiske holdning i psykoterapi

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

27 aug. 2021

Ungdom og ungdomsproblemer i senmoderniteten

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

6 dec. 2007

Unges identitetsdannelse i senmoderniteten

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

7 apr. 2010

Universitetet i Bergen (Ekstern organisation)

Carsten René Jørgensen (Medlem)

1 sep. 20108 mar. 2011

Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet (Ekstern organisation)

Carsten René Jørgensen (Medlem)

15 jun. 200915 jan. 2010

University of Bergen (Ekstern organisation)

Carsten René Jørgensen (Medlem)

1 dec. 20191 mar. 2020

University of Oslo (Ekstern organisation)

Carsten René Jørgensen (Medlem)

1 feb. 20117 sep. 2011

Verantwortung im psychoanalytischen Feld. Herausforderungen und Grenzen heute.

Carsten René Jørgensen (Deltager)

18 nov. 201521 nov. 2015

Virksomme faktorer i psykoterapi - den psykoterapeutiske holdning som terapiens omdrejningspunkt

Carsten René Jørgensen (Foredragsholder)

29 sep. 2017

XIII International Congress on the Disorders of Personality

Carsten René Jørgensen (Deltager)

16 sep. 201319 sep. 2013

XIX International forum of psychoanalysis. Violence, terror and terrorism tiday. Psychoanalytic perspectives.

Carsten René Jørgensen (Deltager)

12 maj 201615 maj 2016