Institut for Statskundskab

Carsten Bagge Laustsen

Lektor

Curriculum Vitae

Uddannelse, ansættelser og forskningsophold:

 • 2006-: Lektor i statskundskab med særlig henblik på undervisning og forskning i sociologi ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.
 • 2010-2012: Leder af CESAU (Center for Sociologiske Studier, Aarhus Universitet). 
 • 2008-2009: 12 måneders forskningsophold som visiting scholar ved New School for Social Research, Department of Politics. 
 • 2003 – 2006: Forskningsadjunkt ved Institut for Statskundskab
 • 2004: Ph.d. i Statskundskab ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
 • 2002: Ekstern lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Ansat til at undervise inden for felterne sociologi og politisk teori.
 • 2002: Forskningsassistent ved Center for Europæiske Kulturstudier.
 • 1998: Kandidat i Statskundskab ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.
 • 1995: MA (med udmærkelse) i filosofi og social teori, University of Warwick.
 • 1992: BA i Statskundskab, Aarhus Universitet.

 Forsknings- og vejledningsområder:

 • Terror og terrorbekæmpelse, religion og politik, politik og populærkultur, politisk teori (den kontinentale tradition), sociologisk teori, analysestrategi, tekstanalyse og diskursanalyse, psykoanalyse og sociologi, ondskab og politik, politiske ideologier og ideologianalyse.

 Udgivne bøger (for en fuld liste over alle publikationer, se publikationslisten, som også er uploadet):

 • 2017f: Sociologi – grundbog til et fag. København: Hans Reitzels Forlag (red. med Anders Blok).
 • 2017f: Sociologi og film. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
 • 2017f: Louis Althusser (serien Statskundskabens klassikere). København: DJØF’s Forlag (med Andreas Bech Holm).
 • 2017f: Social Theory – a problem based approach. London: Routledge (med Mads P. Søren, Mathias Wullum, Tine Ravn og Lars Thorup Larsen).
 • 2016: Louis Althussers Ideologi og ideologiske statsapparater – et uddrag af bogen Althusser i bogserien Statskundskabens klassikere. Gråsten: Djøfs Forlag, 65 pp. (med Andreas Beck Holm).
 • 2016: Sociologi teori – en grundbog. København: Akademisk Forlag, 349 s. (med Mads P. Søren, Mathias Wullum, Tine Ravn og Lars Thorup Larsen).
 • 2014: Thomas Hobbes (serien Statskundskabens klassikere). København: DJØF’s Forlag, 125 s. (med Mikkel Thorup).
 • 2014: Terror (serien Tænkepauser). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 60 s.
 • 2014: Samfundsvidenskabelig tekstanalyse. København: Hans Reitzels Forlag, 280 s. (med Morten Brænder og Kristoffer Kølvrå).
 • 2013: Den nyttige idiot. Om Slavoj Žižeks samfundstænkning. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 278 s. (med Henrik Jøker Bjerre).
 • 2010: The Subject of Politics. Slavoj Žižek’s Political Philosophy. Tirril: HEB, 123 s. (med Henrik Jøker Bjerre).
 • 2010: Filmlerle Sosyoloji. Istanbul: Metis, 226 s. (med Bülent Diken, forord af Slavoj Žižek).
 • 2010: Hvad er sociologi? København: Akademisk Forlag, 219 s. (med Lars Thorup Larsen).
 • 2010: Terror og film. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 248 s. (red. med Kasper Vandborg Rasmussen).
 • 2007: Sociology through the Projector. Oxon & New York: Routledge, 143 s. (med Bülent Diken, forord af Slavoj Žižek).
 • 2006: Slavoj Žižek. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 105 s. (med Henrik Jøker Bjerre).
 • 2006: Magtens tænkere, København: Samfundslitteratur, 498 s. (red. med Jesper Myrup).
 • 2006: Kosovo between War and Peace: Nationalism, Humanitarian Intervention, and the Reconstruction of Society, Southgate: Frank Cass Publishers, 198 s. (red. med Tonny Brems Knudsen).
 • 2005: Cultures of Exception. Sociology Facing the Camp. Oxon & New York: Routledge, xi + 214 s. (med Bülent Diken, forord af Zygmunt Bauman).
 • 2005: Poststrukturalistiske analysestrategier. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 281 s. (red. med Anders Esmark og Niels Åkerstrøm Andersen).
 • 2005: Socialkonstruktivistiske analysestrategier. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 257 s. (red. med Anders Esmark og Niels Åkerstrøm Andersen).
 • 2004: Subjektologi. København: Institut for Statskundskab, 260 s.
 • 2004: I terrorens skygge. København: Samfundslitteratur, 201 s. (med Bülent Diken).
 • 2002: Det ondes banalitet – om Hannah Arendts ”Eichmann i Jerusalem”. København: Museum Tusculanum Press, 320 s. (red. med Jacob Dahl Rendtorff).
 • 1999: Den ene, den anden, det tredje – politisk identitet, andethed og fællesskab i moderne fransk tænkning. København: Forlaget Politisk Revy, 288 s. (red. med Anders Berg-Sørensen).