Juridisk Institut

Caroline Adolphsen

Lektor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2012

Ph.d. graden ved Juridisk institut, Aarhus Universitet

2009

Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2016

Lektor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

2013

Adjunkt, Juridisk Institut, Aarhus Universitet (orlov til post doc)

2012

Post doc, Juridisk Institut, Aarhus Universitet (med FSE-midler)

 

Forskningsophold

 2016

Grotius Research Scholar, University of Michigan (maj)

 

Akademiske hverv

2015

Chair for UNCRC Hope for Children Policy Center 

 

Administrativ erfaring

2017

Tillidsrepræsentant for VIP-gruppen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

2010-2012

Ph.d.-repræsentant i LSU, Juridisk Institut

2010-2011

Ph.d.-repræsentant i Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Ph.d.-studienævn

2009-2010

Ph.d.-repræsentant ved Juridisk Institut

 

Forskningsområder

 • Velfærdsret, primært med fokus på børneret

 

Undervisningsområder

 • Underviser og fagansvarlig på kandidatfaget børneret
 • Underviser i familie- og arveret
 • Tidligere undervisning i forvaltningsret, retslære, og studieteknik

 

Anden undervisning

 • Fast underviser på U-kursus for børnelæger (sundheds- og børneregler)
 • Fast underviser på VIA for sygeplejerske- og fysioterapeutstuderende (sundhedsregler)
 • Fast underviser på tandplejeruddannelsen på AU HEALTH (patienter med særlige behov)
 • Underviser hos Seminarer.dk
 • Underviser hos COK
 • Foråret 2012: Underviser på masteruddannelse for operationssygeplejersker
 • Foråret 2011-efteråret 2012: Underviser på kurser for Socialstyrelsen om magtanvendelse 
 • Efteråret 2011: Underviser i børneret på socialrådgiveruddannelsen i Århus (3. semester)
 • Efteråret 2010/foråret 2011: Underviser i socialret og udlændingeret (VIA)
 • November 2009: Underviser af lægesekretærerne i Region Midts psykiatri
 • Efteråret 2008: Underviser i socialret og udlændingeret på socialrådgiveruddannelsen

 

Diverse

 • Medlem af DJØFs Advisory Board for uddannelse
 • Medlem af Akademikernes udvalg for uddannelse og forskning (FUU)
 • Medlem af DJØFs udvalg for undervisning og forskning (UFO)
 • 2010-2012: Ph.d.-repræsentant ved Juridisk Institut i LSU
 • 2010-2011: Ph.d.-repræsentant i Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Ph.d.-studienævn
 • 2009-2010: Ph.d.-repræsentant ved Juridisk Institut
 • Fra 2003: medlem af bestyrelsen i "Arushas Venner” (Ngo)
 • 2007-2009: Medlem af bestyrelsen i DJØF Studerende
 • 2008-2009: Studenterrepræsentant i Overenskomstforeningens bestyrelse i DJØF
 • Fra 2003: medlem af bestyrelsen i "Arushas Venner” (Ngo)
 • 2007-2009: Medlem af bestyrelsen i DJØF Studerende
 • 2008-2009: Studenterrepræsentant i Overenskomstforeningens bestyrelse i DJØF