Aarhus Universitets segl

Carl-Otto Ottosen

Professor, Professor MSO

Carl-Otto Ottosen
Se relationer på Aarhus Universitet

Min forskning har været fokuseret på planters reaktioner på det omgivende klima bade med aspekter af stress og vækstoptimering. Forskningen har især koncentreret sig om brug af fotosyntese til at studere planters reaktion på klimaet for at skabe et grundlag for optimeret klimastyring bade om sommeren og om vinteren for at spare på energiforbruget. I princippet betyder det, at der styres efter planternes reaktioner i stedet for efter gartnernes forventninger. Vi har så udviklet metoder til at vurdere planters reaktioner på stress med forskellige typer af fotosyntesemålinger og målinger af klorofyll flourescens.
Dette har i samarbejde med LIFE/KU og konsulenter skabt baggrunden for og indholdet i klimakontrolprogrammet IntelliGrow. Principperne i IntelliGrow bruges i bred udstrækning i gartnerier og en række projekter viderefører vi det fysiologiske og biologiske arbejde. Som sidste trin på udviklingen af IntelliGrow styringen arbejder vi nu på at udvikle brug af kunstlys i takt med elpris og planternes behov.

Et andet fokus i min forskning har været studier af stress forhold for at forbedre planters kvalitet hvor vi bade har set på hvilke forhold der kan påvirke kvaliteten og også været med til at udvikle IT værktøj, der kan indsamle og analysere oplysninger.

En lille specialinteresse er udviklingen af nye plantearter/sorter til prydplanter, hvor vi har haft flere mindre projekter.

Jeg har i forbindelse med min forskning været ansvarlig for en række M.Sc. og Ph.D-studerende og er censor på LIFE/KU og SDU og underviser i plantefysiology på DJFs uddannelser.

Som projektleder har jeg været ansvarlig for en lang række projekter på tværs af området og institutioner både i Danmark og udlandet,

 

Vis alle (396) »

Vis alle (257) »

ID: 31863739