Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Carl Christian Hoffmann

Seniorforsker

Profile photo

Carl Christian Hoffmann

Seniorforsker

  • Institut for Bioscience - Oplandsanalyse og miljøforvaltning
  • Institut for Bioscience - Vandløbs- og ådalsøkologi
  • Institut for Bioscience - WATEC Aarhus University Centre for Water Technology, Silkeborg
Postaddresse:
Vejlsøvej 25
C2.20
8600
Silkeborg
Danmark
Postaddresse:
Vejlsøvej 25
8600
Silkeborg
Danmark

E-mail: cch@bios.au.dk

Mobil: +4525377596

Telefon: +4587158772

Publikationer

Targeted drainage measures for improvement of water quality in Denmark

Kronvang, B., van't Veen, S. G. W., Carstensen, M. V. & Hoffmann, C. C., 6 nov. 2019.

Besvarelse af spørgsmål vedr. vidensgrundlag for minivådområder med matrice

Plauborg, F. & Hoffmann, C. C., 1 jul. 2019, 3 s.. Nr. 2019-760-001273, jul. 01, 2019.

Reducing adverse side effects by seasonally lowering nitrate removal in subsurface flow constructed wetlands

Carstensen, M. V., Larsen, S. E., Kjærgaard, C. & Hoffmann, C. C., jun. 2019, I : Journal of Environmental Management. 240, s. 190-197 8 s.

Nitrogen and phosphorus retention in Danish restored wetlands

Audet, J., Zak, D., Bidstrup, J. & Hoffmann, C. C., apr. 2019, I : Ambio.

An assessment of the multifunctionality of integrated buffer zones in Northwestern Europe

Zak, D., Stutter, M., Jensen, H. S., Egemose, S., Carstensen, M. V., Audet, J., Strand, J. A., Feuerbach, P., Hoffmann, C. C., Christen, B., Hille, S., Knudsen, M., Stockan, J., Watson, H., Heckrath, G. & Kronvang, B., mar. 2019, I : Journal of Environmental Quality. 48, 2, s. 362-375 14 s.

Abstract number–117 Nutrient retention in restored riparian wetlands in Denmark

Audet, J., Kjeldgaard, A., Larsen, S. E., Ovesen, N. B., Zak, D. H. & Hoffmann, C. C., 2019.

Abstract number–120 The multi-functionality of integrated buffer zones in Northwest Europe

Zak, D. H., Carstensen, M. V., Audet, J., Hoffmann, C. C., Hille, S., Knudsen, M., Kronvang, B., Stutter, M. I., Stockan, J., Watson, H., Jensen, H. S., Egemose, S., Strand, J. A., Feuerbach, P., Christen, B. & Heckrath, G., 2019.

Abstract number–146 Efficiency of measures reducing nutrient losses from agricultural drainage

Carstensen, M. V., Hoffmann, C. C., Zak, D. H., Audet, J., Klöve, B., Marttila, H., Kyllmar, K., Vermaat, J., Immerzeel, B., Kronvang, B. & Hashemi, F., 2019.

Abstract number–238 Constructed wetlands targeting nutrient removal in agricultural drainage discharge: A new cost-effective mitigation strategy in Denmark

Kjaergaard, C., Hoffmann, C. C. & Iversen, B. V., 2019.

Complete annual CO2, CH4, and N2O balance of a temperate riparian wetland 12 years after rewetting

Kandel, T., Lærke, P. E., Hoffmann, C. C. & Elsgaard, L., 2019, I : Ecological Engineering. 127, s. 527-535 9 s.

Constructed wetlands targeting nutrient removal in agricultural drainage discharge: A new cost-effective mitigation strategy in Denmark

Kjærgaard, C., Hoffmann, C. C. & Iversen, B. V., 2019, s. 174. 1 s.

Nitrogen removal in woodchip-based biofilters of variable designs treating agricultural drainage discharges

Hoffmann, C. C., Larsen, S. E. & Kjaergaard, C., 2019, I : Journal of Environmental Quality. 48, 6, s. 1881-1889 9 s.

Undersøgelser ved Aborg Minde Nor i Assens Kommune på Vestfyn

Hoffmann, C. C. & Zak, D. H., 2019, Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

Carbon sequestration in a re-established wetland

Philippsen, B., Hoffmann, C. C. & Olsen, J., okt. 2018, (Afsendt) I : Radiocarbon: An International Journal of Cosmogenic Isotope Research.

Besvarelse af opfølgende spørgsmål til leveringen ”Opdatering af potentialekortet for minivådområder samt validering af effektberegninger for minivådområder”

Børgesen, C. D., Iversen, B. V., Greve, M. H., Plauborg, F. & Hoffmann, C. C., 26 sep. 2018, 4 s.. Nr. 2018-760-000554, sep. 26, 2018.

Hvilken effekt har CAP13+ reformen haft på næringsstoffer, klima og biodiversitet?

Dalgaard, T., Andersen, H. E., Blicher-Mathiesen, G., Hansen, E. M., Heckrath, G. J., Hoffmann, C. C., Kristensen, T., Krogh, P. H., Odgaard, M. V., Olesen, J. E., Pedersen, B. F., Petersen, S. O., Ptak, E. N., Rubæk, G. H., Strandberg, B., Strandberg, M. T. & Thomsen, I. K., 6 jul. 2018, 75 s.

Nitrogen and Phosphorus Removal from Agricultural Runoff in Integrated Buffer Zones

Zak, D., Kronvang, B., Carstensen, M., Hoffmann, C. C., Kjeldgaard, A., Larsen, S. E., Audet, J., Egemose, S., Jorgensen, C. A., Feuerbach, P., Gertz, F. & Jensen, H. S., 5 jun. 2018, I : Environmental Science & Technology. 52, 11, s. 6508-6517 10 s.

Carbon sequestration in a re-established wetland

Philippsen, B., Hoffmann, C. C. & Olsen, J., jun. 2018.

Structural and functional responses of plant communities to climate change-mediated alterations in the hydrology of riparian areas in temperate Europe

Baattrup-Pedersen, A., Garssen, A., Gothe, E., Hoffmann, C. C., Oddershede, A., Riis, T., van Bodegom, P. M., Larsen, S. E. & Soons, M., apr. 2018, I : Ecology and Evolution. 8, 8, s. 4120-4135 16 s.

Fagligt grundlag og retningslinjer for etablering af konstruerede matriceminivådområder, version 1

Hoffmann, C. C. & Kjærgaard, C., 2 mar. 2018, 31 s.. Nr. 2017-760-000494, mar. 02, 2018.

Public policies for wetland implementation in Denmark and Sweden – historical lessons and emerging issues

Graversgaard, M., Dalgaard, T., Hoffmann, C. C., Jacobsen, B. H., Powell, N., Strand, J., Feuerbach, P. & Tonderski, K., mar. 2018.

Genopretning af fejlbehæftede kvælstof- og fosforanalyser. Ferskvand

Larsen, S. E., Windolf, J., Tornbjerg, H., Hoffmann, C. C., Søndergaard, M. & Blicher-Mathiesen, G., 2018, Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; Nr. 110).

Overvågning af vådområder 2015

Hoffmann, C. C., Audet, J., Ovesen, N. B., Larsen, S. E. & Kjeldgaard, A., 2018, Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; Nr. 293).

Hvordan virker intelligente bufferzoner?

Kronvang, B., Jensen, H., Egemose, S., Hoffmann, C. C., Ovesen, N. B., Gertz, F. & Zak, D. H., 7 nov. 2017, I : Vand & Jord. 24, 3, s. 111 115 s.

Non-equilibrium model for solute transport in differently designed biofilters targeting agricultural drainage water

Pugliese, L., Bruun, J., Kjaergaard, C., Hoffmann, C. C. & Langergraber, G., sep. 2017, I : Water Science and Technology. 76, 6, s. 1324-1331 8 s.

Effects of increased flooding on riparian vegetation: Field experiments simulating climate change along five European lowland streams

Garssen, A. G., Baattrup-Pedersen, A., Riis, T., Raven, B. M., Hoffman, C. C., Verhoeven, J. T. A. & Soons, M. B., aug. 2017, I : Global Change Biology. 23, 8, s. 3052-3063 12 s.

Heat-wave effects on greenhouse gas emissions from shallow lake mesocosms

Audet, J., Machado, É. M. N., Cao, Y., Hoffmann, C. C., Lauridsen, T. L., Larsen, S. E., Sondergaard, M., Jeppesen, E. & Davidson, T. A., jul. 2017, I : Freshwater Biology Online. 62, 7, s. 1130-1142 13 s.

Vurdering af udvalgte nye virkemidler i SEGES’ Virkemiddelkatalog for målrettede miljøtiltag fra oktober 2016

Kronvang, B., Kjærgaard, C., Hoffmann, C. C., Riis, T., Lærke, P. E. & Børgesen, C. D., 31 maj 2017, 22 s.. Nr. 2017-760-000169, maj 31, 2017.

Opfølgende spørgsmål til AU-besvarelsen Foreløbig effekt- og økonomivurdering af minivådområder med filtermatrice (biofilter) af 8. februar 2017.

Kjærgaard, C., Hoffmann, C. C. & Plauborg, F., 7 apr. 2017, 11 s.. Nr. 2017-760-000096, apr. 07, 2017.

Retningslinjer for etablering af konstruerede minivådområder med overfladestrømning

Kjærgaard, C. & Hoffmann, C. C., 3 mar. 2017, 14 s.. Nr. 2017-760-000069, mar. 03, 2017.

Foreløbig effekt- og økonomivurdering af minivådområder med filtermatrice

Kjærgaard, C., Hoffmann, C. C. & Pedersen, S. M., 8 feb. 2017, 7 s.. Nr. 2017-760-000188, feb. 08, 2017.

Abstract number -85 Nutrient retention in a subsurface flow constructed wetland with a matrix of woodchips combined with a pond for peak flow reduction

Hoffmann, C. C. & Kjærgaard, C., 2017.

Abstract number -89 Increased P retention but decreased N retention in filterbed soil amended with ferric oxyhydroxide: An experimental study

Jensen, H. S., Dalby, B., Jørgensen, C., Egemose, S., Hoffmann, C. C., Kronvang, B. & Zak, D. H., 2017.

Convective transport of dissolved gases determines the fate of the greenhouse gases produced in reactive drainage filters

Bruun, J. D., Hoffmann, C. C. & Kjærgaard, C., 2017, I : Ecological Engineering. 98

Filtre i landskabet øger retentionen

Kjærgaard, C., Hoffmann, C. C. & Iversen, B. V., 2017, I : Vand & Jord. 24, 3, s. 106-110

Kvælstoffjernelse i matricevådområder

Hoffmann, C. C. & Kjærgaard, C., 2017, I : Vand & Jord. 24, 3, s. 93-96

Matricevådområder - miljøvirkemiddel eller klimaproblem!

Bruun, J. D., Hoffmann, C. C. & Kjærgaard, C., 2017, I : Vand & Jord. 24, 3, s. 97-100

Minivådområder – et nyt kollektivt virkemiddel

Kjærgaard, C., Hoffmann, C. C., Gertz, F. & Iversen, B. V., 2017, I : Vand & Jord. 24, 3, s. 84-88

Nitrogen removal in intelligent buffer zones: A first evaluation of novel constructed wetlands

Zak, D. H., Kronvang, B., Hoffmann, C. C., Audet, J., Feuerbach, P., Gertz, F., Egemose, S., Jørgensen, C. & Jensen, H. S., 2017.

Optimeret kvælstoffjernelse i matricevådområder

Hoffmann, C. C. & Kjærgaard, C., 2017, I : Vand & Jord. 24, 3, s. 101-105

Successful reduction of diffiuse nitrogen emissions at catchment scale: Example from pilot River Odense, Denmark

Tornbjerg, H., Windolf, J., Hoffmann, C. C., Poulsen, J. R. & Kronvang, B., 2017.

Solute transport and nitrate removal in full-scale subsurface flow constructed wetlands of various designs treating agricultural drainage water

Bruun, J., Pugliese, L., Hoffmann, C. C. & Kjaergaard, C., 1 dec. 2016, I : Ecological Engineering. 97, s. 88-97 10 s.

How effective are created or restored freshwater wetlands for nitrogen and phosphorus removal? A systematic review

Land, M., Granéli, W., Grimvall, A., Hoffmann, C. C., Mitsch, W. J., Tonderski, K. S. & Verhoeven, J. T. A., 9 maj 2016, I : Environmental Evidence. 5, 9, 26 s.

Documenting success stories of management of phosphorus emissions at catchment scale: An example from the Pilot River Odense, Denmark

Kronvang, B., Tornbjerg, H., Hoffmann, C. C., Poulsen, J. R. & Windolf, J., 2016, I : Water Science and Technology. 74, 9

Experiences gained from the Danish Buffer Tech project on the multifunctionality of Buffer Strips

Kronvang, B., Baattrup-Pedersen, A., Hoffmann, C. C., Hille, S., Zak, D. H., Rubæk, G. H., Heckrath, G. J., Dalgaard, T., Olsen, S. B., Uggeldahl, K. C., Gertz, F., Wiborg, I. A., Egemose, S., Jørgensen, C., Møller, H. B. & Stutter, M., 2016.

Experiences gained from the Danish BufferTech project on the multifunctionality of Buffer Strips

Kronvang, B., Baatrup-Pedersen, A., Hoffmann, C. C., Hille, S., Zak, D. H., Rubæk, G. H., Heckrath, G. J., Dalgaard, T., Olsen, S. B., Uggeldahl, K. C., Gertz, F., Wiborg, I., Jensen, H., Egemose, S., Jørgensen, C., Møller, H. B. & Stutter, M., 2016.

Lake Vilsted 10 year after re-establishment

Hoffmann, C. C. & Bidstrup, J., 2016.

Målrettede virkemidler: Opfyldelse af reduktionskrav og mere gødning er ikke uforenelige størrelser

Kjærgaard, C., Iversen, B. V. & Hoffmann, C. C., 2016, I : moMentum+. s. 17-19 3 s.

Nitrate removal in intelligent buffer zones: a first evaluation

Zak, D. H., Kronvang, B., Hoffmann, C. C., Audet, J., Jensen, H. S., Egemose, S., Jorgensen, C. A., Feuerback, P. & Gertz, F., 2016.

Nitrogen removal in permeable woodchips filters affected by hydraulic loading rate and woodchips ratio

Bruun, J. D., Kjærgaard, C. & Hoffmann, C. C., 2016, I : Journal of Environmental Quality. 45, 5

Nonequilibrium model for solute transport in full size subsurface flow constructed wetland

Pugliese, L., Bruun, J. D., Kjærgaard, C., Hoffmann, C. C. & Langergraber, G., 2016. 1 s.

Optimizing nitrate removal in woodchip beds treating aquaculture effluents

von Ahnen, M., Pedersen, P. B., Hoffmann, C. C. & Dalsgaard, A. J. T., 2016, I : Aquaculture. 458, s. 47-54

Phosphorus retention in integrated bufferzones - and potential of enhanced P removal by Fe addition

Egemose, S., Dalby, B., Hoffmann, C. C., Kronvang, B. & Jensen, H. S., 2016.

Strategies mitigating restoration conflicts in the context of water, climate and species protection in the course of peatland rewetting

Zak, D. H., Kronvang, B., Hoffmann, C. C., van Diggelen, R., Trepel, M., Gelbrecht, J. & McInnes, R., 2016.

Successful Reduction of Diffuse Nitrogen Emissions at Catchment Scale: Example from the Pilot River Odense, Denmark

Windolf, J., Tornbjerg, H., Hoffmann, C. C., Poulsen, J. R., Blicher-Mathiesen, G. & Kronvang, B., 2016, I : Water Science and Technology. 73, 11, s. 2583-2589 7 s.

Vådområder virker

Windolf, J., Tornbjerg, H., Hoffmann, C. C. & Kronvang, B., 2016, I : Vand & Jord.

Samspil mellem virkemidler på organiske jorder på miljøeffekter og klimagasudledninger

Hoffmann, C. C., Elsgaard, L., Petersen, S. O. & Olesen, J. E., 5 nov. 2015, 6 s.. Nr. 1548874, nov. 05, 2015.

Validation of national model for nitrogen retention in restored wetlands

Poulsen, J. R., Karacakaya, P., Hoffmann, C. C. & Kronvang, B., 1 okt. 2015.

Constructed wetlands targeting nitrogen removal in agricultural drainage discharge – a subcatchment scale mitigation strategy

Kjærgaard, C., Hoffmann, C. C., Bruun, J. D. & Iversen, B. V., 2015. 1 s.

Environmental controls of plant species richness in riparian wetlands: Implications for restoration

Audet, J., Baattrup-Pedersen, A., Andersen, H. E., Andersen, P. M., Hoffmann, C. C., Kjærgaard, C. & Kronvang, B., 2015, I : Basic and Applied Ecology. 16, 6, s. 480-489 10 s.

Experiences gained from implementing mandatory buffer strips in Denmark: how can we enhance their ecosystem services?

Kronvang, B., Hoffmann, C. C., Baatrup-Pedersen, A., Hille, S., Rubæk, G. H., Heckrath, G. J., Gertz, F., Jensen, H., Feuerback, P., Strand, J. & Stutter, M., 2015. 1 s.

How can we enhance the ecosystem services provided by buffer strips

Kronvang, B., Hoffmann, C. C., Baattrup-Pedersen, A., Hille, S., Rubæk, G. H., Heckrath, G. J., Gertz, F., Jensen, H., Feuerbach, P., Strand, J. & Stutter, M., 2015.

Phosphorus wetlands as targeted mitigation option in Denmark for reducing P-loadings to lakes

Kronvang, B., Poulsen, J. R. & Hoffmann, C. C., 2015.

Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering

Eriksen, J. (red.), Jensen, P. N. (red.), Jacobsen, B. H. (red.), Thomsen, I. K., Schelde, K., Blicher-Mathiesen, G., Kronvang, B., Hansen, E. M., Jørgensen, U., Andersen, H. E., Hoffmann, C. C., Børgesen, C. D., Baattrup-Pedersen, A., Rasmussen, J. J., Olesen, J. E., Kjærgaard, C., Sørensen, P., Hasler, B., Eberhardt, J. M., Rubæk, G. H., Strandberg, M. T., Kudsk, P., Jørgensen, L. N., Petersen, S. O., Munkholm, L. J., Elsgaard, L., Martinsen, L., Møller, F., Bruhn, A., Iversen, B. V., Timmermann, K., Fossing, H., Boelt, B. & Gislum, R., 22 dec. 2014, DCA - Blichers Allé 20, 8830 Tjele: DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug,. 327 s. (DCA rapport, Bind 052).

Testing of horizontal and vertical cw’s with mixed matrices of woodchips and mussel shells for removal of nutrients in agricultural drainage water

Hoffmann, C. C. & Kjærgaard, C., 14 sep. 2014. 1 s.

Experiences gained from 2 years with mandatory 10 mm buffer strips along all Danish watercourses: do we know enough to evaluate their ecosystem services?

Kronvang, B., Gertz, F., Baattrup-Pedersen, A., Rubæk, G. H., Heckrath, G. J., Jensen, H., Egemose, S., Hoffmann, C. C., Dalgaard, T., Olsen, S. B., Møller, H. B., Wiborg, I. & Stutter, M., 13 sep. 2014.

Environmental controls over plant species richness in riparian wetlands: implications for restoration

Audet, J., Baattrup-Pedersen, A., Andersen, H. E., Hoffmann, C. C. & Kronvang, B., maj 2014.

Modeling phosphorus removal in wet ponds with filter zones containing sand or crushed concrete: Wetland Restoration– Challenges and Opportunities

Sønderup, M. J., Egemose, S., Hoffmann, C. C., Reitzel, K. & Flindt, M. R., maj 2014, I : Ecological Engineering. 66, s. 52-62 11 s.

SWS European Chapter Meeting on wetland restoration-Challenges and opportunities

Hoffmann, C. C., Brix, H. & Kronvang, B. B., 21 apr. 2014, I : Ecological Engineering. 66, s. 1-5

SWS European Chapter Meeting on wetland restoration-Challenges and opportunities

Hoffmann, C. C., Brix, H. & Kronvang, B., 1 jan. 2014, I : Ecological Engineering. 66, s. 1-5 5 s.

Denitrification in restored and unrestored Danish streams

Veraart, A. J., Audet, J., Dimitrov, M. R., Hoffmann, C. C., Gillissen, F. & de Klein, J. J. M., 2014, I : Ecological Engineering. 66, s. 129-140

Drainage filter technologies to mitigate site-specific phosphorus losses

Kjærgaard, C., Heckrath, G. J., Iversen, B. V., Canga, E., Hoffmann, C. C. & Hansen, H. C., 2014, Theme: Mitigation measures for reducing P losses (5). 1 s.

Groundwater nitrogen and the distribution of groundwater-dependent vegetation in riparian areas in agricultural catchments

Baattrup-Pedersen, A., Hoffmann, C. C., Audet, J., Andersen, H. E., Riis, T., Larsen, S. E. & Kronvang, B., 2014, I : Ecological Engineering. 66, s. 111-119

Herbicider i terrestriske vådområder: Herbiciders forekomst, mængde, spredningsveje og effekter i moser i udvalgte jyske ådale

Ejrnæs, R., Baattrup-Pedersen, A., Riis, T., Lauge Petersen, M., Hoffmann, C. C., Kronvang, B. & Munch Johansen, O., 2014, Miljøstyrelsen. 124 s. (Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, Bind 154).

Herbiciderne kommer med nedbør og markdræn

Ejrnæs, R., Baattrup-Pedersen, A., Riis, T., Lauge Petersen, M., Hoffmann, C. C. & Kronvang, B., 2014, Herbicider i terrestriske vådområder. 3 s. (Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddel forskning).

Nitrous oxide fluxes in undisturbed riparian wetlands located in agricultural catchments: Emission, uptake and controlling factors

Audet, J., Hoffmann, C. C., Andersen, P. M., Baattrup-Pedersen, A., johansen, J. R., Larsen, S. E., Kjærgaard, C. & Elsgaard, L., 2014, I : Soil Biology & Biochemistry. 68, s. 291-299

Notat vedr. de miljøkemiske konsekvenser af vandløbsvirkemidler

Jensen, P. N., Hoffmann, C. C., Schelde, K. & Børgesen, C. D., 2014, 6 s.. nov. 19, 2014.

Nyeste resultater for drænfilterløsninger og konstruerede vådområder

Kjærgaard, C., Iversen, B. V., Hoffmann, C. C., Hansen, H. C. B. & Heckrath, G. J., 2014, Plantekongres 2014: Sammendrag af indlæg. s. 366-367

Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder

Hoffmann, C. C., Kronvang, B., Andersen, H. E. & Kjærgaard, C., 19 sep. 2013, 42 s.. sep. 10, 2013. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

Nutrient retention before and after restoration of the riparian areas and remeandering of the Odderbaek stream, Jutland, Denmark

Hoffmann, C. C., Kronvang, B., Andersen, H. E., Kjærgaard, C., Audet, J. & Andersen, P. M., 1 sep. 2013, Wetlands Systems: Ecology, Functioning and Management. Borin, M., Malagoli, M., Salvato, M. & Tanis, B. (red.). Padova, s. 93-94 2 s.

How effective are created wetlands or restored wetlands for nitrogen and phosphorus removal? A systematic review protocol

Land, M., Granéli, W., Grimvall, A., Hoffmann, C. C., Mitsch, W. J., Tonderski, K. S., Verhoeven, J. TA. & Magnus Land, Wilhelm Granéli, Anders Grimvall, Carl Christian Hoffmann, William J Mitsch, Karin S Tonderski, Jos TA Verhoeven, 28 aug. 2013, I : Environmental Evidence. 2, s. 1-8 8 s., 16.

Konstruerede vådområder til målrettet reduktion af næringsstoffer i drænvand

Kjærgaard, C. & Hoffmann, C. C., 16 apr. 2013, 35 s.. Nr. 61202

Nitrate removal capacity and nitrous oxide production in soil profiles of nitrogen loaded riparian wetlands inferred by laboratory microcosms

Lind, L. P., Audet, J., Tonderski, K. & Hoffmann, C. C., 15 feb. 2013, I : Soil Biology & Biochemistry. 60, s. 156-164

Artificial wetlands og Grøn vækst vådområder

Hoffmann, C. C., 2013, 3 s.. maj 23, 2013.

Constructed wetlands targeting agricultural drainage discharge - preliminary evaluation on N removal efficiency in Danish projects

Kjærgaard, C., Hoffmann, C. C. & Iversen, B. V., 2013, 8th International Workshop on Nutrient Cycling and retention in Natural and Constructed Wetlands. s. 36-38 3 s.

First results from subsurface flow wetlands - horizontal and vertical - with mixed matrixes of mussel shells and woodchips to treat agricultural drainage water

Hoffmann, C. C., Kjærgaard, C. & Bruun, J. D., 2013, 8th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and constructed Wetlands - Book of Abstracts. s. 28-31 3 s.

Greenhouse gas emissions from a Danish riparian wetland before and after restoration

Audet, J., Elsgaard, L., Kjærgaard, C., Larsen, S. E. & Hoffmann, C. C., 2013, I : Ecological Engineering. 57, s. 170-182

Greenhouse gas emissions from a Danish riparian wetland before and after restoration.

Audet, J., Elsgaard, L., Kjærgaard, C., Larsen, S. E. & Hoffmann, C. C., 2013. 1 s.

Methane emissions in Danish riparian wetlands: Ecosystem comparison and pursuit of vegetation indexes as predictive tools

Audet, J., Johansen, J. R., Andersen, P. M., Baattrup-Pedersen, A., Jensen, K. M. B., Elsgaard, L., Kjærgaard, C., Larsen, S. E. & Hoffmann, C. C., 2013, I : Ecological Indicators. 34, s. 548-559

Nitrous oxide emissions in natural and restored Danish wetlands

Audet, J., Hoffmann, C. C., Andersen, P. M., Baattrup-Pedersen, A., Johansen, J. R., Larsen, S. E., Lind, L., Elsgaard, L., Kjærgaard, C. & Tonderski, K., 2013. 1 s.

Evaluation of nutrient retention before and after restoration of the riparian areas and remeandering of Odderbaek stream

Hoffmann, C. C., Kronvang, B., Mejlhede Andersen, P., Audet, J., Kjærgaard, C., Estrup Andersen, H. & Forsmann, D. M., 16 jun. 2012. 1 s.

Denitrification in restored and unrestored Danish streams

Veraart, A. J., Audet, J., Hoffmann, C. C., Gillissen, F., Dimitrov, M. R. & de Klein, J. J. M., jun. 2012. 1 s.

Effect of riparian wetland restoration on greenhouse gas emissions

Audet, J., Hoffmann, C. C., Elsgaard, L. & Kjærgaard, C., jun. 2012. 1 s.

Greenhouse gas emissions in riparian wetlands

Audet, J., Hoffmann, C. C., Baattrup-Pedersen, A., Elsgaard, L., Kjærgaard, C. & Larsen, S. E., jun. 2012. 1 s.

Identifying factors influencing denitrification and greenhouse gas production in riparian wetland soils

Lind, L. P., Audet, J. & Hoffmann, C. C., jun. 2012. 1 s.

Annual emissions of CH4 and N2O, and ecosystem respiration, from eight organic soils in Western Denmark managed by agriculture

Petersen, S. O., Hoffmann, C. C., Schäfer, C., Blicher-Mathiesen, G., Elsgaard, L., Kristensen, K., Larsen, S. E., Torp, S. B. & Greve, M. H., 2012, I : Biogeosciences. 9, 1, s. 403-422

Crushed Concrete as a Phosphate Binding Material: A potential New Management Tool

Egemose, S., Sønderup, M. J., V. Beinthin, M., Reitzel, K., Hoffmann, C. C. & R. Flindt, M., 2012, I : Journal of Environmental Quality. 41, s. 647-653

Development and test of new cost-effective monitoring technologies and planning design for restoration of wetlands - MONITECH

Kronvang, B., Hoffmann, C. C., Andersen, H. E., Audet, J., Andersen, P. M., Baattrup-Pedersen, A., Kjærgaard, C., Forsmann, D. M. & de Jonge, H., 2012.

Drainage filters and constructed wetlands to mitigate sitespecific nutrient losses

Kjærgaard, C., Canga, E., Heckrath, G. J., Iversen, B. V., Hoffmann, C. C., Druenhahl, J. B., Nielsen, P., Gertz, F., Lyngsie, G., Strobel, B., Borggaard, O. & Hansen, H. C. B., 2012, Proceedings from the 7th SWS 2012 European chapter meeting. 1 s.

Hydro-biogeochemical phosphorus mobilization - evaluating a wetland restoration "P risk" assesment tool

Kjærgaard, C., Forsmann, D. M., Hoffmann, C. C., Kronvang, B. & Kristensen, K., 2012, Proceedings from the 7th SWS 2012 European chapter meeting. 1 s.

Low phosphorus release but high nitrogen removal in two restored riparian wetlands inundated with agricultural drainage water

Hoffmann, C. C., Heiberg, L., Audet, J., Schønfeldt, B., Fuglsang, A., Kronvang, B., Ovesen, N. B., Kjærgaard, C., Hansen, H. C. B. & Jensen, H. S., 2012, I : Ecological Engineering. 46, s. 75-87

Net ecosystem exchange of CO2 and carbon balance for eight temperate organic soils under agricultural management

Elsgaard, L., Görres, C-M., Hoffmann, C. C., Blicher-Mathiesen, G., Schelde, K. & Petersen, S. O., 2012, I : Agriculture, Ecosystems & Environment. 162, s. 52-67

Seasonal methane dynamics in three temperate grasslands on peat

Schäfer, C., Elsgaard, L., Hoffmann, C. C. & Petersen, S. O., 2012, I : Plant and Soil. 357, 1-2, s. 339-353

The effects of experimental flooding of riparian wetlands on nutrient dynamics and plant communities in lowland streams

Kristensen, E. A., Hoffmann, C. C., Therkildsen, L., Baattrup-Pedersen, A. & Riis, T., 2012.

The role of nitrogen in controlling the distribution of groundwater dependent vegetation in Danish riparian areas

Baattrup-Pedersen, A., Hoffmann, C. C., Andersen, H. E., Andersen, P. M. & Larsen, S. E., 2012.

Surface Water Management

Kronvang, B., Hoffmann, C. C., Litaor, I., Bechmann, M., de klein, J. & lo porto, A., 10 feb. 2011, 15 s.

Biogeochemical processes along the groundwater flow line in a riparian wetland

Hoffmann, C. C., Dahl, M. & Blicher-Mathiesen, G., 2011. 1 s.

Climate change effects on nitrogen loading from cultivated catchments in Europe: implications for nitrogen retention, ecological state of lakes and adaptation

Jeppesen, E., Kronvang, B., Olesen, J. E., Audet, J., Søndergaard, M., Hoffmann, C. C., Andersen, H. E., Lauridsen, T. L., Liboriussen, L., Larsen, S. E., Beklioglu, M., Meerhoff, M., Özen, A. & Ozkan, K., 2011, I : Hydrobiologia. 663, 1, s. 1-21

Comparing two surface flow wetlands for removal of nutrients i agricultural drainage water

Hoffmann, C. C., Kjærgaard, C., Levesen, B. & Cochran, M., 2011, Joint meeting of society of wetland scientists, wetpol and wetland biogeochemistry symposium. Prague: Guarant International, s. 130-130 1 s.

Comparing two surface flow wetlands for removal of nutrients in agricultural drainage water

Hoffmann, C. C., Kjærgaard, C., Levesen, B. & Cochran, M., 2011. 1 s.

Development and testing of new cost-effective monitoring technologies and planning design for restoration of wetlands - MONITECH

Kronvang, B., Hoffmann, C. C., Andersen, H. E., Audet, J., Andersen, P. M., Kjærgaard, C., Forsmann, D. M. & de Jonge, H., 2011. 1 s.

Drainage filters and constructed wetlands to mitigate site-specific nutrient losses

Kjærgaard, C., Hoffmann, C. C., Iversen, B. V., Heckrath, G. J., Canga, E., Lyngsie, G., Nielsen, P., Gertz, F. & Hansen, H. C. B., 2011. 1 s.

Drivhusgasbalancer for dyrkede organiske jorde: hvad betyder jordbundsforhold og anvendelse?

Petersen, S. O. & Hoffmann, C. C., 2011, Plantekongres 2011: Sammendrag af indlæg. Videncentret for landbrug, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Det Biovidenskabelige Fakultet, s. 194-196

Drænfilterteknologier til optimeret næringsstoffjernelse

Kjærgaard, C., Hoffmann, C. C., Heckrath, G. J. & Iversen, B. V., 2011, Plantekongres 2011: Sammendrag af indlæg. Videncentret for landbrug, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Det Biovidenskabelige Fakultet, s. 353-354

Effect of wetland restoration on methane and nitrous oxide fluxes: methodological approach

Audet, J., Hoffmann, C. C., Elsgaard, L., Kjærgaard, C. & Kronvang, B., 2011.

Erfaringerne med virkemidlerne til reduktion af fosfor til søer: P-ådale

Kronvang, B., Hoffmann, C. C. & Kjærgaard, C., 2011.

Etablering af P-ådale

Kronvang, B., Søndergaard, M., Hoffmann, C. C., Ovesen, N. B., Stjernholm, M., Nielsen, C. B., Kjærgaard, C., Schønfeldt, B. & Levesen, B., 2011, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 67 s. (Faglig rapport fra DMU; Nr. 840).

Evaluation of nutrient retention in four restored Danish riparian wetlands

Hoffmann, C. C., Kronvang, B. & Audet, J., 2011, I : Hydrobiologia. 674, 1, s. 5-24

Hydro-biogeochemistry of phosphorus in a restored wet meadow dominated by groundwater discharge

Kjærgaard, C. & Hoffmann, C. C., 2011.

Low nitrogen and phosphorus release from sediment deposited on a Danish restored floodplain

Audet, J., Hoffmann, C. C. & Jensen, H. S., 2011, I : Annales de Limnologie. 47, 03, s. 231-238 8 s.

Stream characteristics and their implications for the protection of riparian fens and meadows

Baattrup-Pedersen, A., Larsen, S. E., Andersen, P. M., Audet, J., Hoffmann, C. C., Andersen, H. E., Kjaergaard, C. & Kronvang, B., 2011, I : Freshwater Biology. 56, 9, s. 1893-1903

Tørvens klimabalance

Petersen, S. O., Greve, M. H., Hoffmann, C. C., Lærke, P. E. & Schäfer, C., 2011, I : Aktuel Naturvidenskab. 3, s. 24-28

Annual emissions of N2O from eight organic soils under contrasting management

Petersen, S. O., Elsgaard, L., Hoffmann, C. C., Schäfer, C. & Blicher-Mathiesen, G., 2010, Reactive Nitrogen and the European Greenhouse Gas Balance: Open Science Conference. s. 28-28

Experimental and numerical study of the relation between flow paths and fate of a pesticide in a riparian wetland

Kidmose, J. B., Dahl, M., Engesgaard, P. K., Nilsson, B., Christensen, B. S. B., Andersen, S. & Hoffmann, C. C., 2010, I : Journal of Hydrology. 386, 1-4, s. 67-79

Fosfor i åer og dale: Kilde eller filter?

Kronvang, B., Hoffmann, C. C., Thodsen, H., Windolf, J., Audet, J., Larsen, S. E. & Jensen, H. S., 2010, I : Vand og Jord. 17, 2, s. 50-54

Hvorfor overvåge reetablerede vådområder?

Kronvang, B., Hoffmann, C. C., Kjærgaard, C., de Jonge, H. & Audet, J., 2010, I : Vand og Jord. 17, 2, s. 67-72

Konstruerede vådområder som effektive landskabsfiltre

Kjærgaard, C. & Hoffmann, C. C., 2010, I : Vand og Jord. 17, s. 77-80

Risiko for fosfortab ved reetablering af vådområder?

Kjærgaard, C., Hoffmann, C. C., Heiberg, L., Hansen, H. C. B., Jensen, H. S. & Greve, M. H., 2010, I : Vand og Jord. 17, 2, s. 58-62

Ådale som kvælstoffiltre

Hoffmann, C. C., Windolf, J., Thodsen, H. & Kronvang, B., 2010, I : Vand og Jord. 17, 2, s. 64-66

Best management of stream banks, bufferzones and floodplains for reducing agricultural phosphorus losses (BUFFALO-P)

Kronvang, B., Hoffmann, C. C., Andersen, H. E., Baattrup-Pedersen, A., Jensen, H. S., Kjærgaard, C., Heckrath, G. & Hansen, H. C. B., 2009.

Can a priori defined reference criteria be used to select reference sites in Danish streams? Implications for implementing the Water Framework Directive

Baattrup-Pedersen, A., Kristensen, E., Jørgensen, J., Skriver, J., Kronvang, B., Andersen, H. E., Hoffmann, C. C. & Kjellerup Larsen, L. M., 2009, I : Journal of Environmental Monitoring. 11, s. 344 - 352

Deposition of sediment, carbon and nutrients along a restored river and floodplains in Denmark

Kronvang, B. & Hoffmann, C. C., 2009.

Et web-baseret P-indeks som miljøplanlægningsredskab: del 1

Heckrath, G., Andersen, H. E., Rubæk, G. H., Kronvang, B., Kjærgaard, C. & Hoffmann, C. C., 2009, I : Vand og Jord. 16, 2, s. 44-48

Et web-baseret P-indeks som miljøplanlægningsredskab: del 2

Andersen, H. E., Heckrath, G., Jensen, A. L., Kronvang, B., Rubæk, G. H., Kjærgaard, C. & Hoffmann, C. C., 2009, I : Vand og Jord. 16, 2, s. 49-52

Fate of nitrogen deposited on two Danish floodplains: laboratory experiments

Hoffmann, C. C., Audet, J. & Kronvang, B., 2009.

Nutrient retention in the restored riparian areas along Lyngbygaards River, Denmark

Audet, J., Kronvang, B., Hoffmann, C. C. & Kjærgaard, C., 2009. 2 s.

Phosphorus Retention in Riparian Buffers: Review of Their Efficiency

Hoffmann, C. C., Kjærgaard, C., Uusi-Kämppä, J., Hansen, H. C. B. & Kronvang, B., 2009, I : Journal of Environmental Quality. 38, 5, s. 1942-1955 14 s.

Restoration of wetlands and shallow lakes in Denmark

Amsinck, S. L. & Hoffmann, C. C., 2009.

Risikovurdering af fosfortab fra lavbundsjorde

Kjærgaard, C., Hoffmann, C. C. & Greve, M. H., 2009, I : Vand og Jord. 16, 2, s. 62-65 4 s.

Rivers of the Central European Highlands and Plains

Pusch, M., Andersen, H. E., Bäthe, J., Behrendt, H., Fischer, H., Friberg, N., Gancarczyk, A., Hoffmann, C. C., Hachol, J., Kronvang, B., Nowacki, F., Pedersen, M. L., Sandin, L., Schöll, F., Scholten, M., Stendera, S., Svendsen, L. M., Wnuk-Glawdel, E. & Wolter, C., 2009, Rivers of Europe. Tockner, K., Uehlinger, U. & Robinson, C. T. (red.). Academic Press, s. 525-576

Sediment deposition and net phosphorus retention in a hydraulically restored lowland river floodplain in Denmark: combining field and laboratory experiments

Kronvang, B., Hoffmann, C. C. & Dröge, R., 2009, I : Marine and Freshwater Research. 60, 7, s. 638-646

Identifikation af referencevandløb til implementering af vandrammedirektivet i Danmark

Kristensen, E. A., Baattrup-Pedersen, A., Skriver, J., Jørgensen, J., Kronvang, B., Andersen, H. E., Hoffmann, C. C. & Wiberg-Larsen, P., 2008, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 55 s. (Faglig rapport fra DMU; Nr. 669).

Liberation of phosphorus from sediment deposited after temporary floodings of riparian areas in Denmark

Hoffmann, C. C. & Kronvang, B., 2008, 11th International Symposium on the Interactions between Sediments and Water: IASWS 2008 Book of Abstracts.

Modelling sediment, nutrient and carbon deposition in a hydraulically restored lowland river-floodplain in Denmark

Kronvang, B., Hoffmann, C. C., Dybkjær, J. B. & Andersen, H. E., 2008, 11th International Symposium on the Interactions Between Sediments and Water: IASWS 2008 Book of Abstracts.

Nitrogen transport and fate in European streams, rivers, lakes, and wetlands

Kronvang, B., Jensen, J. P., Hoffmann, C. C. & Boers, P., 2008, Nitrogen in the environment: Sources, problems, and management. Hatfield, J. L. & Follett, R. F. (red.). 2nd udg. London: Pergamon Press, s. 241-270

Ophør med afvanding af dyrket lavbundsjord

Andersen, H. E., Hoffmann, C. C. & Kjærgaard, C., 2008, 5 s.

Overrisling af vandløbsnære arealer med drænvand eller grøftevand

Hoffmann, C. C., Kjærgaard, C. & Lynge Jensen, P., 2008, 9 s.

Screening af referencestatus i danske vandløb

Baattrup-Pedersen, A., Kristensen, E. A., Skriver, J., Jørgensen, J., Kronvang, B., Andersen, H. E., Hoffmann, C. C. & Wiberg-Larsen, P., 2008, I : Vand og Jord. 15, 4, s. 124-129

Vådområder

Hoffmann, C. C., Baattrup-Pedersen, A., Kjærgaard, C. & Lynge Jensen, P., 2008, 11 s.

A phosphorus index approach for Denmark

Andersen, H. E., Heckrath, G., Hoffmann, C. C., Iversen, B. V., Jacobsen, O. H., Kjærgaard, C., Kronvang, B., Lægdsmand, M., Rubæk, G. H., Heckrath, G. (red.), Rubæk, G. H. (red.) & Kronvang, B. (red.), 2007, I : DJF Plant Science. 130, s. 255-258

Best Management of Stream Banks, Bufferzones and Floodplains for reducing Agricultural Phosphorus Losses (BUFFALO-P): I

Kronvang, B., Hoffmann, C. C., Andersen, H. E., Baattrup-Pedersen, A., Jensen, H., Kjærgaard, C., Heckrath, G. & Hansen, H. C. B., 2007.

Best Management of Stream Banks, Bufferzones and Floodplains for reducing Agricultural Phosphorus Losses (BUFFALO-P): II

Kronvang, B., Hoffmann, C. C., Andersen, H. E., Baattrup-Pedersen, A., Jensen, H., Kjærgaard, C., Heckrath, G. & Hansen, H. C. B., 2007.

Liberation of phosphorus from sediment deposited after flooding

Hoffmann, C. C., Silberg, T., Kronvang, B., Heckrath, G. (red.), Rubæk, G. H. (red.) & Kronvang, B. (red.), 2007, I : DJF Plant Science. 130, s. 385-388

Phosphorus dynamics in wetlands and riparian areas

Hoffmann, C. C., Kjaergaard, C., Uusi-Kämppä, J., Hansen, H. C. B., Kronvang, B., Heckrath, G. (red.), Rubæk, G. H. (red.) & Kronvang, B. (red.), 2007, I : DJF Plant Science. 130, s. 37-40

Phosphorus forms and phosphorus release as affected by organic lowland geochemistry

Kjaergaard, C., Hoffmann, C. C., Greve, M. H., Heckrath, G. (red.), Rubæk, G. H. (red.), Kronvang, B. . (red.) & ), (red.), 2007, I : DJF Plant Science. 130, s. 123-125

Re-establishing freshwater wetlands in Denmark

Hoffmann, C. C. & Baattrup-Pedersen, A., 2007, I : Ecological Engineering. 30, 2, s. 157-166

Restored floodplains as P buffers

Kronvang, B., Hoffmann, C. C. & Dröge, R., 2007.

Water Exchange and Deposition of Sediment and Phosphorus during Inundation of Natural and Restored Lowland Floodplains

Kronvang, B., Andersen, I. K., Hoffmann, C. C., Pedersen, M. L., Ovesen, N. B. & Andersen, H. E., 2007, I : Water, Air and Soil Pollution. 181, 1-4, s. 115-121

AMPHORA: Active Mapping of PHOsphorus Risk Areas for implementation of mitigation measures to reduce phosphorus losses to surface waters

Andersen, H. E., Kronvang, B., Stjernholm, M., Hoffmann, C. C., Søndergaard, M., Heckrath, G., Rubæk, G., Kiærgaard, C., Jacobsen, O. H., Greve, M., Bøcher, P. K., Olesen, S. E., Iversen, B. V., Jørgensen, U., Børgesen, C. D., Olsen, P., Jensen, A. L., Thyssen, I., Tanýk, A. (red.), Öztürk, I. (red.), Gürel, M. (red.), Yazgan, M. S. (red.) & Pehlivanoglu-Mantaþ, E. (red.), 2006, IWA DipCon 2006, 10th International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management. Proceedings, Istanbul, Turkey, September 18-22, 2006. Tanýk, A., Öztürk, I., Gürel, M., Yazgan, M. S. & Pehlivanoglu-Mantaþ, E. (red.). Istanbul: ITU, 7 s.

Climate-change impacts on hydrology and nutrients in a Danish lowland river basin

Andersen, H. E., Kronvang, B., Larsen, S. E., Hoffmann, C. C., Jensen, T. S. & Rasmussen, E. K., 2006, I : Science of the Total Environment. 365, s. 223-237

Genopretning af vådområder

Skov- og Naturstyrelsen., Hoffmann, C. C., Baattrup-Pedersen, A., Kronvang, B. & Jensen, J. P., 2006, Skov- og Naturstyrelsen.

Groundwater flow and transport of nutrients through a riparian meadow - Field data and modelling

Hoffmann, C. C., Berg, P., Dahl, M., Larsen, S. E., Andersen, H. E. & Andersen, B., 2006, I : Journal of Hydrology. 331, s. 315-335

Hydrology, sediment transport and water chemistry

Kronvang, B., Grant, R., Hoffmann, C. C., Ovesen, N. B., Pedersen, M. L., Sand-Jensen, K. (red.), Friberg, N. (red.) & Murphy, J. (red.), 2006, Running Waters: Historical development and restoration of lowland Danish streams. Sand-Jensen, K., Friberg, N. & Murphy, J. (red.). National Environmental Research Institute, Denmark, s. 27-43

Lowland river systems - processes, form and function

Pedersen, M. L., Kronvang, B., Sand-Jensen, K., Hoffmann, C. C., Sand-Jensen, K. (red.), Friberg, N. (red.) & Murphy, J. (red.), 2006, Running waters: Historical development and restoration of Danish lowland streams. Sand-Jensen, K., Friberg, N. & Murphy, J. (red.). National Environmental Research Institute, Denmark, s. 12-25

Naturally functioning floodplains affect water and soil quality

Hoffmann, C. C., Blackwell, M. S. A., Blackwell, M. S. A. (red.) & Maltby, E. (red.), 2006, EUR. Publications Office, s. 48-59 (EUR, Bind 22001).

Naturally functioning floodplains affect water and soil quality

Hoffmann, C. C., Blackwell, M. S. A., Blackwell, M. S. A. A. M. (red.) & E. (eds.), (red.), 2006, EUR. European Communities, Directorate-General for Research, s. 48-59 (EUR, Bind 22001).

Organising a floodplain restoration project

Penning, E., Platteeuw, M., Hoffmann, C. C., Blackwell, M. S. A. A. M. (red.) & E. (EDS.), (red.), 2006, EUR. European Communities, Directorate-General for Research, s. 83-93 (EUR, Bind 22001).

Overvågning af Vandmiljøplan II - Vådområder 2005

Hoffmann, C. C., Baattrup-Pedersen, A., Amsinck, S. L. & Clausen, P., 2006, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 127 s. (Faglig rapport fra DMU, Bind 576).

Restored floodplains as P buffer

Dröge, R., Kronvang, B., Hoffmann, C. C., Fuglsang, A. & Paludan, C., 2006.

Vådområde - genopretning i Danmark: Hvilke projekttyper er der gennemført hvor og med hvilken effekt for miljø og natur?

Hoffmann, C. C., Amsinck, S. L., Clausen, P., Baattrup-Pedersen, A. & ATV, (red.), 2006, Naturgenopretning - betydning for mængde og kvalitet af grundvand og overfladevand, ATV møde, Odense, 30. maj 2006 . ATV (red.). ATV Jord og Grundvand, s. 9-18

Can nutrient retention in River Basins be reliable quantified?

Kronvang, B., Hezlar, J., Boers, P., Jensen, J. P., Pedersen, A. R., Behrendt, H., Anderson, T., Arheimer, B., Hoffmann, C. C., Bouraoui, F. (red.), Bruna, G. (red.), Declan, M. (red.) & Lorenzo, G. (red.), 2005, I : EUR 21748 EN. s. 13-13

Climate change - impacts on hydrology in a Danish lowland river basin

Andersen, H. E., Kronvang, B., Larsen, S. E. & Hoffmann, C. C., 2005.

EUROHARP NUTRET: A Tool to Support Nutrient Retention Calculations in River Basins

Kronvang, B., Hejzlar, J., Boers, P., Jensen, J. P., Behrendt, H., Andersen, T., Arheimer, B., Venohr, M., Hoffmann, C. C. & Nielsen, C. B., 2005, I : E U R O H A R P Newsletter. 4, s. 3-5

Monitering og estimering af fosfortab fra danske landbrugsarealer

Kronvang, B., Rubæk, G. H., Djurhuus, J., Heckrath, G., Hoffmann, C. C., Grant, R., Poulsen, H. D. (red.) & Rubæk, G. H. (red.), 2005, Danmarks Jordbrugsforskning. (DJF Rapport - Husdyrbrug, Bind 68).

N-mineralisation and phosphorous: important elements in decision support for grassland systems

Nielsen, L., Hoffmann, C. C., O'Mara, F. P. (red.), Wilkins, R. J. (red.), Mannetje, L. . (red.), Lovett, D. K. (red.), Rogers, P. A. M. (red.) & Boland, T. M. (red.), 2005, XX International Grassland Congress: Offered papers, University College, Dublin, Ireland, June 26 - July 1, 2005. O'Mara, F. P., Wilkins, R. J., Mannetje, L. ., Lovett, D. K., Rogers, P. A. M. & Boland, T. M. (red.). Wageningen Academic Publishers, 920 s.

N-mineralisation and phosphorous: important elements in decision support for grassland systems

Nielsen, L., Hoffmann, C. C., Jarvis, S. C. (red.), Murray, P. J. (red.) & Roker, J. A. (red.), 2005, Optimisation of nutrient cycling and soil quality for sustainable grasslands, Proceedings of a satellite workshop of the XXth International Grassland Congress, Oxford England, July 2005. Jarvis, S. C., Murray, P. J. & Roker, J. A. (red.). Wageningen Academic Publishers, 85 s.

Nutrient Retention Handbook: Software Manual for EUROHARP-NUTRET & Scientific Reveiw on Nutrient Retention

Kronvang, B., Hejzlar, J., Boers, P., Jensen, J. P., Behrendt, H., Anderson, T., Arheimer, B., Venohr, M., Hoffmann, C. C. & Nielsen, C. B., 2005, Norwegian Institute for Water Research (NIVA). 103 s. (EUROHARP Report 9-2004; NIVA report SNO 4878/2004).

Phosphorus Losses from Agricultural Areas in River Basins: Effects and Uncertainties of Targeted Mitigation Measures

Kronvang, B., Bechman, M., Lundekvam, H., Behrendt, H., Rubæk, G. H., Schoumans, O. F., Syversen, N., Andersen, H. E. & Hoffmann, C. C., 2005, I : Journal of Environmental Quality. 34, s. 2129-2144

Re-establishing freshwater wetlands in Denmark

Hoffmann, C. C., Baattrup-Pedersen, A. & B.C. Braskerud (ed.), (red.), 2005, I : Proceedings from NJF seminar. 374, s. 100-103

Groundwater/surface water interaction - a Danish typological approach

Nilsson, B., Dahl, M., Langhoff, J. H., Kronvang, B., Christensen, S., Andersen, H. E., Hoffmann, C. C. & Refsgaard, J. C., 2004.

Ophør af omdrift på lavbundsarealer

Hoffmann, C. C., Grant, R. & Uffe Jørgensen (red.), (red.), 2004, DJF rapport. Danmarks Jordbrugsforskning, s. 180-187 (DJF Rapport - Markbrug, Bind 103).

Overvågning af Vandmiljøplan II - vådområder 2004

Hoffmann, C. C., Baattrup-Pedersen, A., Jeppesen, E., Amsinck, S. L. & Clausen, P., 2004, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 103 s. (Faglig rapport fra DMU, Bind 518).

Re-establishing freshwater wetlands in Denmark

Baattrup-Pedersen, A., Hoffmann, C. C. & Fabricius, K., 2004.

Subsurface tile drainage loss of modern pesticides: field experiment results

Kronvang, B., Strøm, H. L., Hoffmann, C. C., Laubel, A. & Friberg, N., 2004, I : Water Science and Technology. 49, 3, s. 139-148

Vandbalance og sedimentation på oversvømmede enge

Andersen, I. K., Kronvang, B. & Hoffmann, C. C., 2004, Vand&Jord. s. 152-156 (Vand&Jord; Nr. 4, Bind 10).

Videreudvikling af ådalstypologi: Grundvand- Overfladevand Interaktion (GOI)

Dahl, M., Langhoff, J. H., Kronvang, B., Nilsson, B., Christensen, S., Andersen, H. E., Hoffmann, C. C., Rasmussen, K. R., Platen-Hallermund, F. & Refsgaard, J. C., 2004, Miljøstyrelsen. 163 s. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, Bind 16).

Drænvandets rolle - kvantitet og kvalitet

Kronvang, B., Hoffmann, C. C., Andersen, H. E. & ATV Jord og Grundvand, (red.), 2003, Samspil mellem grundvand og overfladevand: Helnan Marselis Hotel, Århus, 6. november 2003. ATV Jord og Grundvand (red.). ATV, s. 61-67

Ekstensiv afgræsning af ferske enge: Botanisk diversitet, småpattedyr, miljø og produktion

Hald, A. B., Hoffmann, C. C. & Nielsen, L. (red.), 2003, Danmarks Jordbrugsforskning. 191 s. (DJF Rapport - Markbrug, Bind 91).

Enges betydning for stofomsætning ved grundvandsudsivning til vandløb

Hoffmann, C. C. & ATV Jord og Grundvand, (red.), 2003, Samspil mellem grundvand og overfladevand: Helnan Marselis Hotel, Århus, 6. november 2003. ATV Jord og Grundvand (red.). ATV, s. 53-60

Fate of Nutrients during Flooding Events in a Riparian Wetland

Hoffmann, C. C., Kronvang, B., Andersen, I., Jacobsen, J. P., Morawska, D. (red.), Siedlecki, T. (red.) & Stelmaszczyk, M. (red.), 2003, Proceedings of the Warsaw conference of ECOFLOOD, Towards natural flood reduction strategies. Morawska, D., Siedlecki, T. & Stelmaszczyk, M. (red.). Warsaw Agricultural University, 6 s.

HYdrokemisk interaktion mellem Grundvand og Overfladevand (HYGRO): En metode til klassificering af ådale i typeområder

Nilsson, B., Refsgaard, J. C., Dahl, M., Møller, I., Kronvang, B., Andersen, H. E., Hoffmann, C. C., Christensen, S., langhoff, J. H. & Rasmussen, K. R., 2003, Miljøstyrelsen. 121 s. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, Bind 10).

Introduktion til en multi-disciplinær undersøgelse af ferske enge

Hald, A. B., Nielsen, L., Hoffmann, C. C., Hald, A. B. (red.), Hoffmann, C. C. (red.) & Nielsen, A. L. (red.), 2003, DJF rapport - Markbrug. Danmarks Jordbrugsforskning, s. 7-13 (DJF Rapport - Markbrug, Bind 91).

Lavbundsarealerne ved Fussingø

Hoffmann, C. C., Jacobsen, O. S., Nielsen, L., Debosz, K., Hald, A. B., Hald, A. B. (red.), Hoffmann, C. C. (red.) & Nielsen, L. (red.), 2003, DJF rapport - Markbrug. Danmarks Jordbrugsforskning, s. 15-27 (DJF Rapport - Markbrug, Bind 91).

Methodology to Classify Groundwater/Surface Water Interaction

Nilsson, B., Christensen, S., Kronvang, B., Langhoff, J. H., Dahl, M., Hoffmann, C. C., Andersen, H. E., Rasmussen, K. R. & Refsgaard, J. C., 2003.

Næringsstofomsætning og -tab ved ekstensiv afgræsning på lavbundsarealerne ved Fussingø

Hoffmann, C. C., Ovesen, N. B., Hald, A. B. (red.), Hoffmann, C. C. (red.) & Nielsen, L. (red.), 2003, DJF rapport. Danmarks Jordbrugsforskning, s. 85-101 (DJF Rapport - Markbrug, Bind 91).

Overvågning af VandmiljøplanII vådområder 2003

Hoffmann, C. C., Baattrup-Pedersen, A., Jeppesen, E., Amsinck, S. L. & Clausen, P., 2003, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 83 s. (Faglig rapport fra DMU, Bind 472).

Perspektiver for drift af ferske enge

Nielsen, L., Hald, A. B., Hoffmann, C. C., Olsen, H., Hald, A. B. (red.), Hoffmann, C. C. (red.) & Nielsen, L. (red.), 2003, DJF rapport - Markbrug. Danmarks Jordbrugsforskning, s. 183-190 (DJF Rapport - Markbrug, Bind 91).

Re-establishing freshwater wetlands in Denmark

Hoffmann, C. C., Baattrup-Pedersen, A., Stamphøj, E. M., Fabricius, K., Morawska, D. (red.), Siedlecki, T. (red.) & Stelmaszczyk, M. (red.), 2003, Proceedings of the Warsaw Conference of ECOFLOOD, Towards natural flood reduction strategies, 6-13 September 2003. Morawska, D., Siedlecki, T. & Stelmaszczyk, M. (red.). Warsaw Agricultural University, 5 s.

Re-establishing freshwater wetlands in Denmark

Hoffmann, C. C., Baattrup-Pedersen, A., Stamphøj, E. M. & Fabricius, K., 2003.

Water exchange and sedimentation during inundation of a lowland floodplain

Kofoed Andersen, I., Hoffmann, C. C., Kronvang, B., Morawska, D. (red.), Siedlecki, T. (red.) & Stelmaszczyk, M. (red.), 2003, Proceedings of the Warzaw Conference of ECOFLOOD, Towards natural flood reduction strategies, 6-13 September 2003. Morawska, D., Siedlecki, T. & Stelmaszczyk, M. (red.). Warsaw Agricultural University, 6 s.

Deposition og omsætning på de vandløbsnære arealer

Iversen, H. L., Hoffmann, C. C., Hanse, H. O. (red.) & Andersen, J. M. (red.), 2002, Arbejdsrapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, s. 25-26 (Arbejdsrapport fra DMU, Bind 173).

Overvågning af effekten af retablerede vådområder

Hoffmann, C. C., Nygaard, B., Jensen, J. P., Kronvang, B., Madsen, J., Madsen, A. B., Larsen, S. E., Pedersen, M. L., Jels, T., Baattrup-Pedersen, A., Riis, T., Blicher-Mathiesen, G., Iversen, T. M., Svendsen, L. M., Skriver, J. & Laubel, A. R., 2002, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 112 s. (Teknisk anvisning fra DMU, Bind 19).

Re-Establishing Sixteen Thousands Hectares of Freshwater Wetlands in Denmark

Hoffmann, C. C., Baattrup-Pedersen, A., Andersen, V., Stamhøj, E. M., Fabricius, K. & Rasmussen, A-M., 2002.

Re-Establishing Sixteen Thousands Hectars of Freshwater Wetlands in Denmark

Hoffmann, C. C., Baattrup-Pedersen, A., Andersen, V., Stamhøj, E. M., Fabricius, K. & Rasmussen, A-M., 2002, Proceedings. 6th International Conference on Diffuse Pollution, Amsterdam, The Netherlands, 30 September - 4 October, 2002. International Water Association - IWA, s. 658-659

Subsurface Tile Drainage Loss of Modern Pesticides: Field Experiment Results

Kronvang, B., Strøm, H. L., Hoffmann, C. C., Laubel, A. & Friberg, N., 2002, Proceedings. 6th International Conference on Diffuse Pollution, Amsterdam, The Netherlands, 30 September - 4 October, 2002. International Water Association - IWA, s. 42-49

Transporteres pesticider via dræn til vandløb?

Kronvang, B., Strøm, H. L., Iversen, H. L., Hoffmann, C. C., Laubel, A., Jørgensen, J. O. & Friberg, N., 2002, Vand & Jord. s. 99-104 (Vand & Jord; Nr. 3, Bind 9).

Undersøgelse af næringsstofomsætning og -tab, emission af drivhusgasser, denitrifikation samt geologiske og hydrologiske karakteristika på lavbundsarealerne ved Fussingø

Hoffmann, C. C., Vinther, F. P., Jacobsen, O. S., Blicher-Mathiesen, G., Ovesen, N. B., Brüsch, W. & Danmarks JordbrugsForskning, (red.), 2002, Intern rapport fra Danmarks JordbrugsForskning. Forskningscenter Foulum, s. 45-54 (Intern rapport fra Danmarks JordbrugsForskning, Bind 154).

Vidensstatus for sammenhængen mellem tilstanden i grundvand og overfladevand

Refsgaard, J. C., Henriksen, H. J., Nilsson, B., Rasmussen, P., Kronvang, B., Skriver, J., Jensen, J. P., Dalsgaard, T., Søndergaard, M. & Hoffmann, C. C., 2002, Miljøstyrelsen. 110 s. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, Bind 21 (elektronisk)).

Nitrogen Transport and Fate in European Streams, Rivers, Lakes and Wetlands

Kronvang, B., Jensen, J. P., Hoffmann, C. C., Boers, P., Follett, R. F. (red.) & Hatfield, J. L. (red.), 2001, Nitrogen in the Environment: Sources, Problems, and Management. Follett, R. F. & Hatfield, J. L. (red.). Pergamon Press, s. 183-206

Subsurface Drainage Loss of Modern Pesticides: A Comparison of Catchment and Experimental Field Results

Kronvang, B., Strøm, H. L., Iversen, H. L., Hoffmann, C. C., Jørgensen, J. O., Laubel, A. & Vejrup, K., 2001.

Denitrification Rates Predicted by Nitrogen-15 Labeled Nitrate Microcosm Studies, In Situ Measurements, and Modeling

Hoffmann, C. C., Rysgaard, S. & Berg, P., 2000, I : Journal of Environmental Quality. 29, 6, s. 2020-2028

Deposition og omsætning på de vandløbsnære arealer

Hoffmann, C. C., Iversen, H. L., Jessen, K., Svendsen, L. M. (red.) & Hansen, H. O. (red.), 2000, Arbejdsrapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, s. 21-24 (Arbejdsrapport fra DMU, Bind 139).

Emissions of Nitrous Oxide and Methane from an Organic Wetland Grazed by Steers

Vinther, F. P., Hoffmann, C. C., Søegaard, K. (red.), Ohlsson, C. (red.), Sehested, J. (red.), Hutchings, N. J. (red.) & Kristensen, T. (red.), 2000, I : Grassland Science in Europe. 5, s. 487-489

Fate of Two Pesticides in a Freshwater Wetland: Comparison of Field Injection and Laboratory Results

Nilsson, B., Dahl, M., Juhler, R. K., Hoffmann, C. C., Engesgaard, P., Bjerg, P. L. (red.), Engesgaard, P. (red.) & Krom, T. D. (red.), 2000, Groundwater 2000: Proceedings of the International Conference on Groundwater Research, Copenhagen, Denmark, June 6-8, 2000. Bjerg, P. L., Engesgaard, P. & Krom, T. D. (red.). Rotterdam: Balkema, s. 275-276

Groundwater Dissolved N2 and N2 Degassing Measured in a Riparian Wet Meadow: Initial Observations

Blicher-Mathiesen, G., Hoffmann, C. C., Søegaard, K. (red.), Ohlsson, C. (red.), Sehested, J. (red.), Hutchings, N. J. (red.) & Kristensen, T. (red.), 2000, I : Grassland Science in Europe. 5, s. 490-492

Guidelines for Monitoring of Wetland Functioning

Davidsson, T., Kiehl, K., Hoffmann, C. C., Trepel, M. (red.) & Opitz, S. (red.), 2000, EcoSys. Verein zur Förderung der Ökosystemforschung zu Kiel e.V, s. 5-50 (EcoSys - Beiträge zur Ökosystemforschung, Bind 8).

Headwater Restoration of the River Gudenå: 1. Implications for Nitrate Transport

Pedersen, M. L., Hoffmann, C. C. & Svendsen, L. M., 2000, I : International Association of Theoretical and Applied Limnology. Proceedings. 27, s. 593-597

Headwater Restoration of the River Gudenå: 2. Implications for Nutrients in Riparian Areas

Hoffmann, C. C., Pedersen, M. L. & Laubel, A. R., 2000, I : International Association of Theoretical and Applied Limnology. Proceedings. 27, s. 602-609

Hydrological Processes in a Danish Fen-Meadow System

Hoffmann, C. C. & Pedersen, M. L., 2000.

Nutrient Dynamics in a Meadow Grasland under Contrasting Hydrological Conditions

Hoffmann, C. C., Vinther, F. P., Jacobsen, O. S., Søegaard, K. (red.), Ohlsson, C. (red.), Sehested, J. (red.), Hutchings, N. J. (red.) & Kristensen, T. (red.), 2000, I : Grassland Science in Europe. 5, s. 427-430

Simulation der Vegetationsdynamik in Feuchtgrünland unter dem Einfluss sich wandelnder Standortbedingungen

Schröder, H. K., Andersen, H. E., Hoffmann, C. C., Kiehl, K., Kappen, L. (red.) & Hörmann, G. (red.), 2000, I : Gesellschaft fuer Oekologie. Verhandlungen. Band 30, s. 172

Transport, nedbrydning og sorption af pesticider i et vådområde

Dahl, M., Nilsson, B., Jacobsen, O. S., Aamand, J., Juhler, R. K., Larsen, L., Hoffmann, C. C., Jørgensen, C., Engesgaard, P., Christensen, B. S. B. & Jensen, S., 2000, Miljøforskning. s. 29-31 (Miljøforskning, Bind 42).

Våde enge og fosfortab

Hoffmann, C. C., Hørbye Jacobsen, O. (red.) & Kronvang, B. (red.), 2000, DJF rapport. Danmarks Jordbrugsforskning, s. 53-61 (DJF Rapport - Markbrug, Bind 34).

Ådale og vandløb

Kronvang, B., Svendsen, L. M., Ovesen, N. B., Hoffmann, C. C., Sand-Jensen, K. (red.) & Friberg, N. (red.), 2000, De strømmende vande. Sand-Jensen, K. & Friberg, N. (red.). Gad, s. 10-27

Denitrification as a Sink for Dissolved Nitrous Oxide in a Freshwater Riparian Fen

Blicher-Mathiesen, G. & Hoffmann, C. C., 1999, I : Journal of Environmental Quality. 28, 1, s. 257-262

Retention of Nutrients in River Basins

Kronvang, B., Hoffmann, C. C., Svendsen, L. M., Windolf, J., Jensen, J. P. & Dørge, J., 1999, I : Aquatic Ecology. 33, s. 29-40

Restoration of the Rivers Brede, Cole and Skerne: A joint Danish and British EU-LIFE demonstration project, IV - Implications for nitrate and iron transformation

Hoffmann, C. C., Pedersen, M. L., Kronvang, B. & Øvig, L., 1 jan. 1998, I : Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. 8, 1, s. 223-240 18 s.

A Joint Danish and British EU-LIFE Demonstration project. LIFE - Brede, Cole and Skerne River Restoration, IV - Implications for Nitrate and Iron Transformation

Hoffmann, C. C., Pedersen, M. L., Kronvang, B., Øvig, L., Hansen, H. O. (red.) & Madsen, B. L. (red.), 1998, River Restoration '96 - Session Lectures Proceedings: International Conference Arranged by the European Centre for River Restoration. Hansen, H. O. & Madsen, B. L. (red.). National Environmental Research Institute, s. 134-142

Nitrate Removal in a Regularly Flooded Riparian Meadow

Hoffmann, C. C., 1998, I : International Association of Theoretical and Applied Limnology. Proceedings. 26, s. 1352-1358

Nitratomsætning efter vandløbsrestaurering.

Pedersen, M. L., Hansen, H. O., Hoffmann, C. C., Kronvang, B. & Svendsen, L. M., 1998, Vand & Jord. s. 154-157 (Vand & Jord; Nr. 4, Bind 5).

Nutrient Retention in Wet Meadows and Fens

Hoffmann, C. C., 1998, National Environmental Research Institute. Department of Streams and Riparian Areas. 132 s.

Restoration of the Rivers Brede, Cole and Skerne: A Joint Danish and British EU-LIFE Demonstration project, IV - Implications for Nitrate and Iron Transformation

Hoffmann, C. C., Pedersen, M. L., Kronvang, B. & Øvig, L., 1998, I : Aquatic Conservation. 8, 1, s. 223-240

Vand- og næringsstofbalancer i de vandløbsnære arealer - Restaurering af Brede Å. Vandløbsøkologi

Pedersen, M. L., Hoffmann, C. C. & Kronvang, B., 1998, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 35 s. (Arbejdsrapport fra DMU, Bind 97).

Vandmiljøplan II: Faglig vurdering

Iversen, T. M., Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Andersen, H. E., Skop, E., Jensen, J. J., Hasler, B., Andersen, J., Hoffmann, C. C., Kronvang, B., Mikkelsen, H. E., Waagepetersen, J., Kyllingsbæk, A., Poulsen, H. D. & Kristensen, V. F., 1998, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 44 s.

Fate of Phosphate, Nitrate and other Elements During Short-term Flooding of a Riparian Meadow

Hoffmann, C. C., Kronvang, B. (red.), Svendsen, L. M. (red.) & Sibbesen, E. (red.), 1996, I : NERI Technical Report. 178, s. 135-142

Fate of Phosphorus in a Danish Minerotrophic Wetland

Paludan, C., Hoffmann, C. C., Kronvang, B. (red.), Svendsen, L. M. (red.) & Sibbesen, E. (red.), 1996, I : NERI Technical Report. 178, s. 123-129

Kvælstoffjernelse i engarealer

Hoffmann, C. C., 1996, Jord og Viden. s. 12-14 (Jord og Viden; Nr. 16, Bind 141).

Kvælstoffjernelse på vandløbsnære arealer

Hoffmann, C. C., 1996, Vand & Jord. s. 164-166 (Vand & Jord; Nr. 4, Bind 3).

Kvælstoffjernelse på vandløbsnære arealer

Hoffmann, C. C., 1996, I : Det Må Ud. 5, s. 1-5

Restoration of Aquatic Ecosystems and Water Quality

Iversen, T. M., Kronvang, B., Hoffmann, C. C., Søndergaard, M., Hansen, H. O. & Skotte Møller, H. (red.), 1995, Nature Restoration in the European Union: Proceedings of a Seminar, Copenhagen, Denmark, 29-31 May 1995. Skotte Møller, H. (red.). The National Forest and Nature Agency, s. 63-69

De våde enge og vandmiljøet

Hoffmann, C. C. & Iversen, T. M., 1994, I : Sportsfiskeren. 4, s. 44-45

Denitrifikation i ferske enge: Belyst ved en kortlægning af 3 udvalgte oplande

Mielby, S., Hansen, B., Hoffmann, C. C. & Jacobsen, O. S., 1994, Statens Planteavlsforsøg. 102 s. (SP rapport, Bind 9).

Nutrient Turnover and Mass Balances in Undrained Freshwater Meadows and Wetlands

Hoffmann, C. C., Mikkelsen, S. A. (red.), Christensen, B. T. (red.), Henriksen, K. (red.), Iversen, T. M. (red.) & Jensen, H. E. (red.), 1994, Mid-Term Report: Danish Centre for Root Zone Processes. Mikkelsen, S. A., Christensen, B. T., Henriksen, K., Iversen, T. M. & Jensen, H. E. (red.). s. 80-85

Ånære arealers samspil med vandløb: En sammenstilling af eksisterende viden

Rebsdorf, A. (red.), Friberg, N., Hoffmann, C. C. & Kronvang, B., 1994, Miljøstyrelsen. 140 s. (Miljøprojekt, Bind 275).

De vandløbsnære arealer: Hvad er deres potentiale for kvælstoffjernelse og hvilke risici er der?

Hoffmann, C. C., 1993, I : DAVID. 12, 2, s. 27-30

Vand- og stofbalance i en natureng

Hoffmann, C. C., Dahl, M., Kamp-Nielsen, L. & Stryhn, H., 1993, Miljøstyrelsen. 149 s. (Miljøprojekt, Bind 231).

Projekter

Development of genetically modified cereals adapted to the increased C02 level of the future

Vincze, É., Strandberg, B., Krogh, P. H., Holm, P. B. & Hoffmann, C. C.

01/01/201031/12/2013

I-DRÆN: Drænfilterteknologier til optimeret næringsstofreduktion

Hoffmann, C. C. & Kjærgaard, C.

01/01/201131/03/2016

SUPREMETECH: Sustainable Phosphorus Remediation and Recycling Technologies in the Landscape (SUPREME-TECH)

Hoffmann, C. C., Kjærgaard, C. & Hansen, H. C. B.

01/05/201001/09/2015

Aktiviteter

2013 SWS European Chapter Meeting International Conference

Carl Christian Hoffmann (Taler)
1 sep. 20134 sep. 2013

A Phosphorus index approach for Denmark

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
3 sep. 20077 sep. 2007

AMPHORA: Active Mapping of PHOsphorus Risk Areas for implementation of mitigation measures to reduce phosphorus losses to surface waters

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
18 sep. 200622 sep. 2006

Agro-Environmental Management. Nutrient Cycling. Forelæsning 17: N and P cycles and effects - freshwater

Carl Christian Hoffmann (Deltager)
18 nov. 2009 → …

Can nutrient retention in River Basins be reliable quantified?

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
28 jun. 200529 jun. 2005

Carbon sequestration in a re-established wetland

Bente Philippsen (Foredragsholder), Carl Christian Hoffmann (Andet), Jesper Olsen (Andet)
21 jun. 2018

Changes in Nutrient Mineralization and Carbon Pools During Maximized Denitrification in Riparian Wetlands

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
5 jun. 20009 jun. 2000

Changes in nitrogen and phosphorus concentrations during flooding events in a riparian meadow

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
25 jul. 200430 jul. 2004

Definition af referencetilstanden i danske vandløb: fastsættelse af referencekriterier, screening og fremtidsperspektivering

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
23 jan. 200824 jan. 2008

Denitrification Rates in a Riparian Fen Receiving High Nitrate Load: Use of Microcosm and Massbalance Approaches

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
22 sep. 199627 sep. 1996

Denitrification and N2O Production in a Freshwater Riparian Fen

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
4 mar. 19966 mar. 1996

Denitrifikation i lavbundsområder: Fordele og ulemper set ud fra et miljømæssigt synspunkt

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
7 nov. 1996

Dissolution of fresh and aged aluminum hydroxide in lake water at different pH: Implications for lake restoration by aluminum addition

Carl Christian Hoffmann (Eksaminator)
15 okt. 2010

Effekten af infiltrationsbassiner til begrænsning af diffus fosforbelastning til Nordborg Sø: Censor

Carl Christian Hoffmann (Eksaminator)
29 aug. 2008 → …

Effekter af randzoner på natur og miljø

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
9 jan. 200710 jan. 2007

Emissions of Nitrous Oxide and Methane from an Organic Wetland Grazed by Steers

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
22 maj 200025 maj 2000

Enges betydning for stofomsætning ved grundvandsudsivning til vandløb

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
6 nov. 2003

Evaluation of nutrient retention before and after restoration of the riparian areas and remeandering of Odderbaek stream

Carl Christian Hoffmann (Foredragsholder)
17 jun. 201221 jun. 2012

Evaluering af næringssaltbalancen i den grundvandsbetingede Vedsted Sø: Sensor

Carl Christian Hoffmann (Deltager)
19 jun. 2008 → …

Fate of Nutrients during Flooding Events in a Riparian Wetland

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
6 sep. 200313 sep. 2003

Fate of Phosphate during Short-Term Flooding of Riparian Areas

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
9 okt. 199512 okt. 1995

Fate of Phosphorus in a Danish Minerotrophic Wetland

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
9 okt. 199512 okt. 1995

Fate of Phosphorus in a Danish Minerotrophic Wetland

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
9 okt. 199512 okt. 1995

Fate of Phosphorus in a Danish Minerotrophic Wetland

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
9 okt. 199512 okt. 1995

Fate of nitrogen deposited on two Danish floodplains: Laboratory experiments

Carl Christian Hoffmann (Foredragsholder)
21 maj 2009

Fosfatadsorption på lavbundsjorde i relation til etablering af bufferzoner i ådale: Censor

Carl Christian Hoffmann (Eksaminator)
19 jun. 2008 → …

Groundwater Dissolved N2 and N2 Degassing Measured in a Riparian Wet Meadow: Initial Observations

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
22 maj 200025 maj 2000

HydroEco´2011 3rd international Multidisciplinary conference on Hydrology and Ecology

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
2 maj 20115 maj 2011

Interaktioner mellem vandløb og vandløbsnære arealer

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
19 aug. 199920 aug. 1999

Joint Meeting of Society of Wetland Scientists, WETPOL and Wetland Biogeochemistry Symposium

Carl Christian Hoffmann (Deltager)
3 jul. 20118 jul. 2011

Knust beton som filtermateriale til at fjerne fosfor fra regnvandsbetingede udløb til nordborg Sø

Carl Christian Hoffmann (Eksaminator)
18 jan. 2011

Kvælstoffjernelse i danske engarealer

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
14 dec. 1995

Kvælstofs vandring i landskabet, med vægt på rumlige variationer i tilknytning til vådområder

Carl Christian Hoffmann (Foredragsholder)
5 dec. 2013

LIFE-Brede/Cole/Skerne Remeandering: Implications of River Restoration on Nutrient Retention

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
9 sep. 199613 sep. 1996

Landbrugets påvirkninger af natur- og miljøtilstanden i vandområder og oplande

Carl Christian Hoffmann (Deltager)
9 dec. 2008 → …

Landbrugets påvirkninger af natur- og miljøtilstanden i vandområder og oplande. Forelæsning 10: Retablering af vådområder - typer, nøgleprocesser, overvågning, resultater

Carl Christian Hoffmann (Deltager)
8 dec. 2009 → …

Liberation of phosphorus from sediment deposited after flooding

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
3 sep. 20077 sep. 2007

Liberation of phosphorus from sediment deposited after temporary floodings of riparian areas in Denmark

Carl Christian Hoffmann (Foredragsholder)
18 feb. 2008

Modelling sediment, nutrient and carbon deposition in a hydraulically restored lowland river-floodplain in Denmark

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
17 feb. 200822 feb. 2008

N-mineralisation and phosphorus: important elements in decision support for grassland systems

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
26 jun. 20051 jul. 2005

Nitrate Removal in a Regularly Flooded Riparian Meadow

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
23 jul. 199529 jul. 1995

Nutrient Dynamics in a Meadow Grasland under Contrasting Hydrological Conditions

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
22 maj 200025 maj 2000

Nutrient cycling and environmental management

Carl Christian Hoffmann (Deltager)
5 nov. 20087 nov. 2008

Nutrient cycling and environmental management

Carl Christian Hoffmann (Deltager)
3 dec. 2008 → …

Nutrient cycling and environmental management

Carl Christian Hoffmann (Deltager)
1 dec. 2008 → …

Phosphorus dynamics in wetlands and riparian areas

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
3 sep. 20077 sep. 2007

Phosphorus, Aluminium, and Iron Distributions in a Range of Danish Wetlands: Implications for Ameliorating Non-Point Source Phosphorus Inputs

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
19 jul. 199825 jul. 1998

Planning for Wetlands in Denmark: National Goals and what have been done so far?

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
10 maj 200111 maj 2001

Re-establishing freshwater wetlands in Denmark

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
20 jun. 200522 jun. 2005

Restoration of the Head Waters of the River Gudenå: II: Implications for Nutrients in Riparian Areas

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
8 aug. 199814 aug. 1998

Restoration of the Headwaters of the River Gudenå: I. Implications for Nutrient Transport

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
8 aug. 199814 aug. 1998

Restoration of wetlands and their nutrient removal potential: Danish experiences

Carl Christian Hoffmann (Foredragsholder)
19 maj 2008

Retention of Nutrients in River Basins

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
15 jun. 199719 jun. 1997

Revitalizing the Natural Phosphorus Storage in River Basins: Danish Experiences from Restoring Lowland Rivers and Floodplains

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
16 aug. 200419 aug. 2004

Sediment, organic matter and particulate phosphorus sinks and sources following restoration of Danish rivers and floodplains

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
28 aug. 20052 sep. 2005

Simulation der Vegetationsdynamik in Feuchtgrünland unter dem Einfluss sich wandelnder Standortbedingungen

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
11 sep. 200015 sep. 2000

Subsurface Tile Drainage Loss of Modern Pesticides

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
30 sep. 20024 okt. 2002

Temadag på SDU: Fosforfældning, bassiner , vådområder

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
7 jun. 2011

Testing of horizontal and vertical cw’s with mixed matrices of woodchips and mussel shells for removal of nutrients in agricultural drainage water

Carl Christian Hoffmann (Foredragsholder)
18 sep. 2014

Vandet i åen og ådalen: Fundamentet for et levende landskab

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
13 apr. 1996

Virkemidler til opfyldelse af vandplanerne

Carl Christian Hoffmann (Deltager)
1 sep. 201116 dec. 2011

Våde enge og fosfortab

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
1 nov. 2000

Vådområder - kend processen i et vådområdeprojekt

Carl Christian Hoffmann (Taler)
27 feb. 2014

Vådområder - kend processen i et vådområdeprojekt

Carl Christian Hoffmann (Taler)
27 feb. 2014

Wastewater treatment in constructed wetlands. Undervisning på Geologisk Institut, Århus Universitet

Carl Christian Hoffmann (Deltager)
15 apr. 2008

Water exchange and sedimentation during inundation of a lowland floodplain

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
6 sep. 200313 sep. 2003

Wetland and river restoration in Denmark as measures in the Second and Third Action Plan on the Aquatic Environment

Carl Christian Hoffmann (Foredragsholder)
9 maj 2008

Wetland restoration - How can it be optimized?

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
19 apr. 200621 apr. 2006

Wetland restoration and GHG emission factors for Danish organic soils

Carl Christian Hoffmann (Oplægsholder)
5 okt. 20076 okt. 2007