Aarhus Universitets segl

Camilla Skovbjerg Paldam

Lektor, Ph.d., Lektor

Curriculum Vitae

1994-2001 studier i Århus (Århus Universitet), Paris (École des Hautes Études en Sciences Sociales og Paris VII - Denis Diderot) og Berlin (Institut für Soziologie, Freie Universität)

1999-2008 I redaktionen af tidsskriftet Passage

2001 cand.mag. i litteraturhistorie, sociologi og samfundsvidenskabelig metode

2001-02 scholarstipendiat ved Institut for Litteraturhistorie, AU, med projektet ”Skandalens litteratur? Om erotikkens italesættelse i surrealismen”

1999-2002 underviser på Tværfag, Litteraturhistorie og Retorik, AU, samt på Århus Daghøjskole og Brandbjerg Højskole.

2003- Phd.studerende ved Institut for Æstetiske Fag, Afdeling for Kunsthistorie, Århus Universitet (stipendium forlænget pga. barsel)

2005 University College London (UCL). Ph.d.-vejleder Timothy Mathews, Afdeling for fransk

2007-2008 undervisning på Afdeling for Kunsthistorie, Afdeling for Litteraturhistorie, Afdeling for Æstetik og Kultur, samt tværfagligt på Institut for Æstetiske Fag

2008 (februar) - Ph.d. med afhandlingen "Konstruktive Collager - fra 1920'ernes surrealisme til Young British Artists"

2008-2012 Adjunkt ved afdeling for Kunsthistorie, Institut for Æstetiske fag, AU

2012- Lektor ved Kunsthistorie, Institut of Kommunikation og Kultur, AU

2013- Bestyrelsesmedlem i Kunsthal Aarhus

2013-2014 Efteruddannelse i forskningsledelse

2013- Leder af den tværfaglige forskningsgruppe Seksualitetsstudier, sexualitystudies.au.dk

2016-2019 Fællestillidsrepræsentant på Institut for Kommunikation og Kultur. Lokal tillidsrepræsentant på lokation Kasernen

2018-2022 Projektleder sammen med Louise Fabian i Velux-projektet "Køn Redelighed" (Gender Blender) i samarbejde med Køn - Gender Museum Denmark i Aarhus.

2019-2020 Bestyrelsesformand i Kunsthal Aarhus

2019-2020 Afdelingsleder for afdeling for Kunsthistorie, Æstetik og Kultur og Museologi

2021- Redaktionsmedlem i tidsskriftet Passepartout

2022- Bestyrelsesmedlem på Randers Kunstmuseum