• Bartholins Allé 11, 1351, 318

  8000 Aarhus C

  Danmark

 • Palle Juul-Jensens Boulevard 35, 1340, 259

  8200 Aarhus N

  Danmark

1983 …2024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Profil

Bobby (Robert) Zachariae er cand.psych., dr.med og professor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, og Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Han er leder af Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS), en tværvidenskabelig forskningsenhed med særlig fokus på biologiske, psykologiske og sociale aspekter ved kræft og kræftbehandling. Han er desuden national forskningskoordinator ved DCCL - Dansk Center for Brystkræftsenfølger.

Bobby Zachariaes aktuelle forskningsinteresser omfatter kliniske, socioøkonomiske og psykosociale forholds betydning for senfølger og livskvalitet blandt personer behandlet for kræft, f.eks. stress, angst, depression, smerter, søvnproblemer, træthed og kognitive vanskeligheder. En række igangværende projekter på EPoS evaluerer effekter af psykologiske behandlinger, både personligt leverede og digitale interventioner, overfor disse problemstillinger.

Forskning i ikke-kræftrelaterede sundhedsproblemer har omfattet stress, psoriasis, behandling for barnløshed, KOL og smerter. Bobby Zachariaes tidlige forskning har omhandlet hypnose, visualisering og psykoneuroimmunology (sammenhænge mellem psykologiske faktorer og immunsystemet). En række publikationer fokuserer endvidere på systematiske reviews og meta-analyser, f.eks. af sammenhænge mellem stress og infektioner og effekter af psykologisk behandling på bl.a. smerter, søvnproblemer, angst og depression.

Bobby Zachariae has været research fellow ved Beth Israel Hospital, Harvard Medical School, Boston, and Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA, og visiting professor ved Centre for Medical Psychology and Evidence-based Decision-making (CeMPED), University of Sydney, Australien.

Han er forfatter til >378 bøger, bogkapitler og videnskabelige artikler i sundhedsvidenskabelige og psykologiske tidsskrifter, som er citeret >18.000 gange, svarende til et h-index på 76 (Google Scholar, maj, 2024).

link: Google Scholar profile and citation index 

Link: CV

Link: Publication list

Link: DCCL – Dansk Center for Brystkræftsenfølger

Undervisning

I forbindelse med specialevejledninger, vil det være formålstjenligt at afstemme forventningerne. Ved at følge linket kan du læse om mine tanker om vejledningsprocessen og mine erfaringer vedrørende, hvordan jeg bedst kan bidrage til processen. 

Vejlederbrev

Emneord

 • Forsknings- og undersøgelsesmetoder
 • Randomiserede kontrollerede forsøg
 • Meta-analyse
 • Sygdomme og deres årsag
 • Kræftsygdomme
 • Sygdomsbehandlinger
 • Internet-baseret

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Robert Zachariae er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler