• Moesgård Allé 20, 4236, 120

  8270 Højbjerg

  Danmark

1996 …2024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Profil

Jeg er en antropolog med interesse for studiet af, hvordan ting kunne være anderledes, altså at undersøge, hvordan mange af de ting, vi tager for givet, ofte er mere og andet, end vi tror.  Jeg har udført feltarbejde i Indonesien i de sidste tredive år og har blandt andet studeret, hvordan demokrati til tider reproduceres af korruption på uventede måder; hvorfor corona konspirationsteorier og korruption er så sammenviklede in Indonesien; hvordan menneskeskabte klima- og miljøforandringer medproduceres af dyr og andre væsner; hvordan visse sten kan siges at være levende; og hvordan hekseri ikke er så væsensforskelligt fra en viral pandemi, som man skulle tro.

Mine nuværende forskningsinteresser kredser om havet, klima- og miljøforandringer, multispecies etnografi, og den underfundige epoke, som nogen kalder Antropocæn. Min konkrete forskning i øjeblikket undersøger forholdet mellem koraldød og Jesu genkomst i Papua; hvordan omsorgen for sangfugle på Java ironisk nok truer deres eksistens i naturen; og hvorfor støjmusik kan provokere politisk i Indonesien, et land hvor få mennesker ellers bliver provokerede af støj.

 

Forskningsprojekter:

 • Jeg er PI på forskningsprojektet BLUE: Multispecies Ethnographies of Oceans in Crisis. Projektet, der er finansieret af Det Frie Forskningsråd (DFF), undersøger fire af de globale kriser som verdenshavene står overfor: stigende havtemperaturer, forsuring, mikroplastforurening og invasive arter.
 • Jeg er deltager i forskningsprojektet Java-Futurism: Chronotopes of Sonic Activism in Indonesia. Projektet er en æstetisk-antropologisk undersøgelse af noise og eksperimentel musik i Indonesien. Igennem feltarbejde, performanceanalyser og online research  afdækker vi forbindelserne imellem musik, mystik, politik og fremtidsforestillinger og bidrager herigennem til en dekolonisering af vestlig musikhistorie og en provincialisering af universelle ideer om æstetik.  Projektet er finansieret af Det Svenske Videnskabsråd og ledes af Sanne Krogh Groth fra Lunds Universitet.
 • Jeg er deltager og medlem af styrekomiteen af forskningsprojektet “Comparative Analysis of Conspiracy Theories (COMPACT)”, finansieret af EU COST programmet.

Samarbejder og Formidling

Når jeg ikke underviser, er jeg:

 • Redaktør (Editor-in-Chief) (med Mark Graham) af tidsskriftet Ethnos, et internationalt, peer-reviewet tidsskrift for antropologi. Ethnos er optaget i Social Citation Index og og havde i 2020 en "impact factor" på 1,9 i Thompson Citation Report. Ethnos er dermed det vigtigste antropologiske tidsskrift i Europa og blandt de højest rangerende antropologiske tidsskrifter i verden.

 

 • I 2019-2020 var jeg professor II ved Norges Arktiske Universitet i Tromsö.
 • I 2016-2017 var jeg gæsteprofessor ved Arken Kunstmuseum i et udstillingsprojekt om det antropocæne. Se Youtube videoen om udstillingen her.

 

Jeg bastler i øjeblikket med: 

 1. En monografi om koraller, økoturisme og Jesu genkomst i et indonesisk ferieparadis
 2. En bog om eksperimentel musik, æstetik, mystik og politik i Indonesian (med Sanne Krogh Groth)
 3. En bog med titlen Animal Magic for Cambridge University Press
 4. En artikel om sten og det antropocæne
 5. En artikel om konspirationsteorier i Argentina, Indonesien, og Trump's USA (med Noa Vaisman)
 6. En artikel om aestetisk equvivocation i javanesisk støjmusik (med Sanne Krogh Groth).
 7. Et kapitel om kærligheden til sangfugle, artsudryddelse og om hvordan mennesker lærer fugle at synge som andre fuglearter i Indonesien. Kapitlet er del af bogen What on Earth!  Outrage and Anthropology on a Disrupted Planetsom jeg redigerer sammen med Peter Crawford for Anthem Press.

Forskning