Personlig profil

Profil

Forskningsområder

Jeg bedriver etnografisk forskning i krydsfeltet mellem migration og lokalsamfund med særligt fokus på hverdagens møder i danske landdistrikter mellem etablerede lokalbefolkninger og forskellige former for nytilkomne, såsom flygtninge, asylansøgere og udflyttede statsligt ansatte

Regional specialisering: Danmark, Skandinavien, landdistrikter, Lolland

Tematisk specialisering: Migration, flygtninge, asylcentre og asylansøgere, integration, velfærdsstaten, familie, børn og unge, domestiske rutiner, lokalsamfund, naboskab, social inklusion og eksklusion, det hverdagslige møde mellem migranter og lokale indbyggere i danske landdistrikter, udflytning af statslige arbejdspladser

Metodisk specialisering: Antropologi, etnografi, deltagerobservation, kvalitative interviews

 

Social impact

- Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) anvender min forskningscase (2015-18) omhandlende asylcenter-naboskab i Jelling som et eksempel på humanistisk forskning med samfunds-impact. Læs DFF-pjecen om samfunds-impact og om min forskning, og se DFF's korte dokumentar om min forskningscase fra Jelling:

https://ufm.dk/publikationer/2017/innovation-refleksion-og-sammenhaengskraft-seks-humanistiske-forskningscases-med-impact-1

https://www.youtube.com/watch?v=tKDnw1XSuTw

 

- Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, har anvendt min forskning som et eksempel på den impact, forskere har i samfundet. Læs HUM-udgivelsen om social impact, indeholdende min forskningscase (2015-18) fra Jelling - 'Asylcentret som just another local institution':

https://humanities.ku.dk/collaboration/impact/pdf/Impact_cases_august_17.pdf (PDF)

https://humanities.ku.dk/collaboration/impact/ (Online)

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Adjunktpædagogikum (TLHE), Københavns Universitet

… → 2017

Dimissionsdato: 15 dec. 2017

Ph.D. i Antropologi, Københavns Universitet

… → 2011

Dimissionsdato: 27 jun. 2011

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Birgitte Romme Larsen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler