Bodil Marie Stavning Thomsen

Ph.d., Professor MSO

2013-20: Medansøger og projektdeltager i Erin Mannings: Immediations: Art, Media, Event, financieret af Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. Canadiske, Australske og Europæiske HUBs samarbejder i dette projekt.

Curriculum Vitae

Curriculum vitæ for Bodil Marie Thomsen, f. 1956.

Mor til tre drenge, født i 1990, 1994 og 1996.

Professor MSO ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet fra dec. 2015.

Lektor i kultur og medier ved Nordisk Institut, Aarhus Universitet fra 1998.

Uddannelse:
Ph.d. i kulturforskning ved Center for Kulturforskning, AU, 1994.
Cand. phil. ved Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, AU, 1982.

Akademisk løbebane:

2015-2021: Leder af det kollektive projekt Affects, Interfaces, Events, støttet af FKK, Det Frie Forskningsråd, DK. http://projects.au.dk/aie/

2013-2021: Partner i det internationale forskningsprojekt Immediations: Media, Art, Event, ledet af Erin Manning (Concordia UniversityI og støttet af det canadiske forskningsråd (SSHRC). 

2008-2010: Leder af NordPlus Higher Education “Globaliseringen, Norden og kunstens former" med deltagelse af Aarhus, Oslo, Trondheim, Stockholms, Karlstad og Humboldt Universitet i Berlin.

2004-07: Deltager i "Digitale mediers virtuelle rum relateret til film, tv og video" ved SHF-forskningsprojektet Interfacekulturens Æstetik ledet af Søren Pold. http://www.interfacekultur.au.dk/

2005 forår: Fulbright Visiting Professor ved Scandinavian Studies, University of Washington, USA.

1999-2002: Leder af SHF-forskningsprojektet Realitet, realisme, det reelle i visuel optik (www.hum.au.dk/nordisk/realisme).

1995-98: Forskningsadjunkt ved SHF-projektet Moderne Æstetisk Teori ledet af Morten Kyndrup, Center for Kulturforskning, AU.

1990-94: Forskningsstipendiat ved Center for Kulturforskning, AU, i projektet "Filmstjernens retoriske forandring fra stum- til talefilm i Hollywood, 1920-40". Afsluttet med ph.d.-afhandling.

1987-90: Stipendiat på ved Styringsgruppen for Kvindeforskning i projektet "Mode og modernitet".

1984-86: Kandidatstipendiat (sm. Christa Lykke Christensen) ved Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, i projektet "Mode og modernitet". 

1980-84: Undervisningsassistent ved Tværfag ved Det Humanistiske Fakultet, AU, i æstetiske og filmvidenskabelige emner. Kandidat i 1982.

1978-80: Deltog som studerende i to offentlige projekter: dels lysbilledshowet Som at sprætte gamle kjoler op og sy dem om til nye, 1979, dels udstillingen Gennem kvinderum - en rejse i indre byer, Århus Kunstmuseum 1980.

1975: Klassisk sproglig student fra Esbjerg Statsskole.

Publikationer og aktiviteter
Forfatter til 130 publikationer på dansk, norsk, svensk, finsk, portugisisk og engelsk. Har redigeret tidsskrifter og bøger og været konsulent på Den Store Danske Encyklopædi (1991-99). Desuden foredragsholder og anmelder ved Standart (1987-95). Medlem af NSU-styrelsen 1986-88 og 2015-16. Medlem af Cekvinas bestyrelse, AU, 1986-88. Medlem af Akademisk Råd, AU, 2004-12. Medlem af Museumsrådet for Film, DFI, fra 2005-12. Medlem af Novo Nordisk Fondens bestyrelse vedr. kunsthistorisk forskning fra 2006-16. Medlem af Postdoctoral Fellowships Selection Committee ved Social Sciences and Humanities Research Council i Canada, 2014. Editor-in-Chief af Journal of Aesthetics and Culture, 2017-2019. Formand for bestyrelsen for Forfatterskolen i København, udpeget af kulturminister Bertel Haarder (2016-2020). Medlem af bedømmelsesudvalget for Humaniora og Samfundsfag i det Svenske Vetenskapsrådet i 2018, og medlem af Vetenskapsrådets Omfördelingspanel för HS i 2019.