Aarhus Universitets segl

Bo Vangsø Iversen

ph.d., Lektor

Bo Vangsø Iversen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Hovedinteresser

Hydrologi, Jordfysik

Arbejdsområde

Jeg er uddannet cand.scient. i geologi ved Aarhus Universitet med speciale i pedologi. Desuden har jeg en ph.d.-grad som miljøingeniør ved Aalborg Universitet. Fra 1996 til 2003 har jeg været ansat som forsker ved Danmarks JordbrugsForskning. Fra 2003 og frem som seniorforsker. 1. januar, 2007 blev vi fussioneret med Aarhus Universitet, så nu er jeg vendt tilbage til rødderne nu ansat som lektor.

Jeg arbejder hovedsageligt med hydrologiske og jordfysiske problemstillinger. Specielt har jeg interesse i at studere de processer, der er styrende for transporten af vand og opløst stof i jorden.

I forbindelse med studier af transportprocesserne i jorden har jeg arbejdet med den hydrauliske karakterisering af jorden herunder måling af jordens vandretentionsegenskaber samt måling af umættet og mættet hydraulisk ledningsevne. Effekter af jordens iboende egenskaber samt effekter af dyrkningssystemer på jorden hydrauliske egenskaber er i denne forbindelse blevet undersøgt. Desuden har jeg anvendt en-, to- og tredimensionelle modeller i forbindelse med studierne af transportprocesserne.

Jeg har arbejdet en del med alternative metoder til bestemmelse af jordens mættede hydrauliske ledningsevne. Dette arbejde har hovedsageligt koncentreret sig om in situ målinger af jordens luftpermeabilitet. I forbindelse med luftpermeabilitetsmålinger og måling af jordens mættede hydrauliske ledningsevne har jeg også arbejdet en del med rumlig variabilitet og skalaforhold. Desuden har jeg arbejdet med neurale netværk til estimering af markoporetransport ud fra simple jordparametre.

I dag har jeg hovedfokus på vandtransport i det agrare landskab i relation til strategier, der har fokus på en differentieret kvælstofregulering. Her har jeg speciel fokus på prædiktering og modellering af afstrømning i drænrør. Desuden underviser jeg bachelor- og kandidatstuderende i jordbundslære, og jeg vejleder phd-studerende i relation til forskellige projekter.

Vis alle (287) »

Vis alle (12) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 658