Bo Melander

Lektor

Bo Melander
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Jeg arbejder med ikke-kemisk ukrudtsregulering i konventionelle og økologiske landbrugs- og havebrugsafgrøder. Min forskning omfatter undersøgelser af virkemåderne og effekterne af en række mekaniske og termiske bekæmpelsesmetoder. Især interesserer jeg mig for, hvordan direkte fysiske metoder bedst kombineres med forebyggende og kulturtekniske metoder med henblik på at udvikle effektive reguleringsstrategier mod ukrudt i de enkelte afgrøder. I de senere år har arbejdet også omfattet ukrudtsproblemer i relation til reduceret jordbearbejdning med særlig fokus på enårige græsukrudtsarter og alm. kvik. Mit forskningsområde omfatter ligeledes ukrudtsproblemer på befæstede arealer, samt hvorledes disse kan løses ikke-kemisk. Nuværende og kommende opgaver vil desuden omfatte integrerede bekæmpelsesmuligheder mod ukrudt, hvor ikke-kemiske og kemiske bekæmpelsesmetoder kombineres. Endelige er jeg involveret i undervisning på Århus Universitet.

Vis alle (315) »

Vis alle (39) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 31863801