Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bo Kristian Holm

cand. theol. ph.d., Professor MSO

Profile photo

Bo Kristian Holm

Professor MSO

  • Institut for Kultur og Samfund - Systematisk Teologi, fag
Postaddresse:
Jens Chr. Skous Vej 3
1453, 428
8000
Aarhus C
Danmark

E-mail: teobh@cas.au.dk

Publikationer

Forståelsen af menneskets helliggørelse hos Martin Luther og Jürgen Moltmann

Holm, B. K., 1995, Aarhus Universitet: Upubliceret prisopgave. 263 s.

Jürgen Moltmanns livtag med den reformatoriske tradition

Holm, B. K., 1996, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 59, 3, s. 219-237 19 s.

Helliggørelsen i den evangelisk-lutherske tradition; et soteriologisk og ekklesiologisk deficit?

Holm, B. K. & Petersen, A. K., 1997, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 60, 3, s. 193-217 25 s.

Wechsel ohnegleichen: Über die Grundstruktur der Rechtfertigung und Heiligung und das Austauschen von "Gaben" in Luthers "Tractatus de libertate christiana"

Holm, B. K., 1998, I: Neue Zeitschrift fuer Systematische Theologie und Religionsphilosophie. 40, s. 182-196 15 s.

Den salige økonomi: Om retfærdiggørelse, helliggørelse og udvekslingen af "gaver" i Luthers "Tractatus de libertate christiana"

Holm, B. K., 1999, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 62, 2, s. 129-147 19 s.

Retfærdiggørelse i verdens kontekster: Rapport fra Wittenberg-konferencen 1998 (Incl.  dokumentet "The Implications of Justification in the World's Contexts")

Holm, B. K., 1999, I: Præsteforeningens Blad. 32, s. 696-704 5 s.

Luther og kampen om den rene gave

Holm, B., 2001, I: Foenix. 25, 3, s. 176-187 12 s.

Nærværende i selve troen: Indføring i den nyere finske Lutherforskning

Holm, B., 2001, I: Praesteforeningens Blad. 91, 27, s. 618-624 7 s.

Trøsten kommer af det, der ses. Anmeldelse af Lakshmi Sigurdsson: Mulmet i hjertet, tro, trøst og billeddannelse hos Martin Luther

Holm, B., 2001, I: Praesteforeningens Blad. 91, 24, s. 557-559 3 s.

Liv og lov: Luthers forståelse af det kristne menneske undersøgt i lyset af udfordringen fra den nyere Pauluseksegese

Holm, B. K., 2001, Aarhus Universitet. 283 s.

Den luthersk-ortodokse dialog (1997-2000)

Holm, B., 2002, I: Nordisk Ekumenisk Orientering. 3, s. 5-7 3 s.

Udviklingen i den luthersk-ortodokse dialog - 1998-2000

Holm, B. K., 2002, I: Økumenisk Tid. 1, 4, s. 4-7 4 s.

Anmeldelse af Thomas Wabel, Sprache als Grenze in Luthers theologischer Hermeneutik und Wittgensteins Sprachphilosophie

Holm, B., 2002, I: Dansk Teologiske Tidsskrift. 65, 1, s. 71-72 2 s.

Anmeldelse af Ulrich Asendorf, Lectura in Biblia. Luthers Genesisvorlesung (1535-1545)

Holm, B. K., 2002, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 65, 1, s. 69-71 3 s.

Luther og den økumeniske verden

Gregersen, N. H. & Holm, B., 2003, I: Økumenisk Tid. 2, 2, s. 8-12 5 s.

Lutherdommens fremtid - fremtidens Lutherforskning

Gregersen, N. H. & Holm, B., 2003, I: Årsskrift 2009. s. 62-69 8 s.

Bekendelse mellem relativering og uniformering

Holm, B. K., 2003, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 66, 4, s. 298-305 8 s.

Den økumeniske samtales betydning for Lutherforskningen - og vice versa

Holm, B. K., 2003, I: Økumenisk Tid. 2, 1, s. 9-13 5 s.

Fremtidens lutherske teologi - Den lutherske teologis fremtid

Holm, B. K., 2003, I: Praesteforeningens Blad. 36, s. 778-783

Anmeldelse af Oswald Bayer: Vernunft ist Sprache: Hamanns Metakritik Kants

Holm, B. K., 2003, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 66, 3, s. 233-234 2 s.

Anmeldelse af Stephen E. Fowl: Engaging Scripture. A Model for Theological Interpretation

Holm, B. K., 2003, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 66, 3, s. 234-235 2 s.

Ånden i luthersk teologi

Holm, B. K., 2004, I: Kritisk Forum for Praktisk Teologi. 96, s. 3-13 11 s.

Anmeldelse af Wolfgang Simon, Die Messopfertheologie Martin Luthers. Voraussetzung, Genese, Gestalt und Rezeption

Holm, B. K., 2004, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 67, 1, s. 72-74 3 s.

Luther between Present and Past: Studies in Luther and Lutheranism

Nissen, U. B. (red.), Vind, A. (red.), Holm, B. K. (red.) & Vainio, O-P. (red.), 2004, Helsinki: Luther-Agricola-Gesellschaft.

Luthers dobbelte udlægnings-"princip": Skriften alene - troen alene

Holm, B. K., Brandt-Pedersen, H. (red.) & Thomsen, N. (red.), 2004, Det står skrevet: Essays om 2000 års bibelfortolkning. København: Forlaget Anis, s. 23-33 11 s.

Rechtfertigung und Gegenseitigkeit

Holm, B. K., Nissen, U. B. (red.), Vind, A. (red.), Holm, B. K. (red.) & Vainio, O-P. (red.), 2004, Luther between Present and Past: Studies in Luther and Lutheranism. Helsinki: Luther-Agricola-Gesellschaft, s. 70-88 19 s.

Zur Funktion der Lehre bei Luther

Holm, B. K., 2005, I: Kerygma und Dogma. 51, 1, s. 17-32

Krig - dens legitimitet i religion og politik

Holm, B. K. (red.), 2005, København: Forlaget Anis. 164 s.

The Gift of Grace: The Future of Lutheran Theology

Holm, B. K. (red.), Gregersen, N. H. (red.), Peters, T. (red.) & Widmann, P. (red.), 2005, Minneapolis: Augsburg Fortress.

Kanon og kanon er ikke det samme: Autoritet og kritik i reformationstidens omgang med den bibelske kanon

Holm, B. K., 2005, Collegium Biblicums Årsskrift. Kanon og kanonicitet. s. 25-31

Luther's Theology of the Gift

Holm, B. K., 2005, Gift of Grace: The Future of Lutheran Theology. Gregersen, N. H., Holm, B. K., Peters, T. & Widmann, P. (red.). Minneapolis: Fortress Press, s. 78-86

Sand lære og farlig løgn: Kætteri, blasfemi og hellighed i reformationens teologiske litteratur

Holm, B. K., 2005, Litteraturen og det hellige: Urtekst - Intertekst - Kontekst. Davidsen, O., Nielsen, K., Klint, S. & Jacobsen, R. N. (red.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 311-328, ill.

Indledning

Holm, B. K., 2005, Krig - dens legitimitet i religion og politik. Holm, B. K. (red.). København: Forlaget Anis, s. 7-15

Introduction to "Justice", "Ecumenics" and "World"

Holm, B. K., 2005, The Gift of Grace: The Future of Lutheran Theology. Gregersen, N. H., Holm, B. K., Peters, T. & Widmann, P. (red.). Minneapolis: Fortress Press, s. 145f, 213f, 251f

Jyllands-Postens påskekrise

Holm, B. K., 31 mar. 2005, I: Jyllands-Posten. s. 10

Luther og guddommeliggørelsen

Holm, B. K., 15 nov. 2005, I: Kristeligt Dagblad. s. 8

Luther, guddommeliggørelsen og traditionstabet

Holm, B. K., 17 dec. 2005, I: Kristeligt Dagblad. s. 11

Veje og vildveje for det lutherske skriftprincip

Holm, B. K., 2006, I: Kritisk Forum for Praktisk Teologi. 105, s. 3-19 17 s.

Anmeldelse af John Witte: Law and Protestantism. The Legal Teachings of the Lutheran Reformation

Holm, B. K., 2006, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 4, s. 310-311 2 s.

Anmeldelse af Philipp Melanchthon: Heubtartikel Christlicher Lere. Melanchthons deutsche Fassung seiner Loci Theologici, nach dem Autograph und dem Originaldruck von 1553 herausgegeben von Ralf Jenett und Johannes Schilling

Holm, B. K., 2006, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 4, s. 308-310 2 s.

Gabe und Geben bei Luther: Das Verhältnis zwischen Reziprozität und reformatorischer Rechtfertigungslehre

Holm, B. K., 2006, Berlin: De Gruyter. 290 s.

Nåden og den frie vilje

Pedersen, E. M. W. (red.) & Holm, B. K. (red.), 2006, Frederiksberg: Forlaget Anis. 367 s.

Den frie vilje er kun til af navn: Luther, Melanchthon og Erasmus

Holm, B. K., 2006, Nåden og den frie vilje: Grace and free will. Holm, B. K. & Wiberg Pedersen, E. M. (red.). Frederiksberg: Forlaget Anis, s. 119-152 34 s.

Anmeldelse af Martin Luther: Om verdslig øvrighed. Oversat af Svend Andersen. Med indledning af Thorkild C. Lyby, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2006

Holm, B. K., 2007, I: Religionsvidenskabeligt Tidsskrift. 50, s. 99-100 2 s.

Anmeldelse af Oswald Bayer: Martin Luthers Theologie. Eine Vergegenwärtigung. 3. udg. Tübingen: Mohr Siebeck 2007

Holm, B. K., 2007, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 2, s. 185-186 2 s.

Luther og menneskets helliggørelse

Holm, B. K., 2008, I: Over Alt. 20, s. 100-107 8 s.

Luther's Theology of the Gift

Holm, B. K., 2008, I: Luther Digest. 16, s. 88-90 3 s.

Nordic Luther Research in Motion

Holm, B. K., 2008, I: Dialog. 2, s. 93-104 12 s.

Synet på skriften - fra Luther til i dag

Holm, B. K., 2008, I: Bibliana. 1, s. 55-60 6 s.

Anmeldelse af Helle Christiansen & Henning Thomsen (red.), Pastoralteologi, Anis 2007

Holm, B. K., 2008, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 2, s. 142-143 2 s.

Ondskabens tvetydighed - en teologisk diskussion af ondskabsbegrebets relancering i filosofi og politik

Holm, B. K., 2008, Ondskab - et politisk begreb. Thordsen, S. N. & Sørensen, H. D. (red.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 148-171 24 s.

Anmeldelse af Johann Gerhard: Exercitium pietatis quotidianum quadripartitum (1612). Ed. Johann Anselm Steiger. Stuttgart - Bad Cannstadt: frommann-holzboog 2008 og Johann Gerhard: Tractatus de legitima scripturae sacrae interpretatione (1610). Ed. Johann Anselm Steiger og Vanessa von der Lieth. Stuttgart - Bad Cannstadt: frommann-holzboog 2007.

Holm, B. K., 2009, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 2, s. 151-154 3 s.

The 2009 Aarhus Conference on the Future of Reformation Theology

Holm, B. K. & Gregersen, N. H., 1 jun. 2009, I: Dialog. 48, 2, s. 111-112

Word - Gift - Being: Justification - Economy - Ontology

Holm, B. K. (red.) & Widmann, P. (red.), 2009, Mohr Siebeck. 215 s. (Religion in Philosophy and Theology; Nr. 37).

A summary of the discussion

Holm, B. K. & Widmann, P., 2009, Word - Gift - Being: Justification - Economy - Ontology. Holm, B. K. & Widmann, P. (red.). Tübingen: Mohr Siebeck, s. 187-194 8 s. (Religion in Philosophy and Theology; Nr. 37).

Christian Glarbo - Den kristelige etiks afvisning af en teologisk retsteori

Holm, B. K., 2009, Kærlighedens lov: Retsteorier i dansk teologisk etik. Andersen, S. & Nissen, U. B. (red.). København: Forlaget Anis, s. 147-169 23 s.

Der Trost kommt vom Sehen - zu Katechismussystematik und Lehrbegriff

Holm, B. K., 2009, Denkraum Katechismus: Festgabe für Oswald Bayer zum 70. Geburtstag. von Lüpke, J. & Thaidigsmann, E. (red.). Tübingen: Mohr Siebeck, s. 109-124 16 s.

Der fröhliche Verkehr: Rechtfertigungslehre als Gabe-Theologie

Holm, B. K., 2009, Die Gabe: Ein "Urwort" der Theologie?. Hoffmann, V. (red.). Frankfurt am Main: Verlag Otto Lembeck, s. 33-53 21 s.

Justification and reciprocity: "Purified gift-exchange" in Luther and Milbank

Holm, B. K., 2009, Word - Gift - Being: Justification - Economy - Ontology. Holm, B. K. & Widmann, P. (red.). Tübingen: Mohr Siebeck, s. 87-116 30 s. (Religion in Philosophy and Teology; Nr. 37).

Rechtfertigung als gegenseitige Anerkennung bei Luther

Holm, B. K., 2009, Angeklagt und anerkannt: Luthers Rechtfertigungslehre in gegenwärtiger Verantwortung. Knuth, H. C. (red.). Erlangen: Martin-Luther-Verlag, s. 23-42 20 s. (Veröffentlichungen der Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e.V.; Nr. 6).

Word - Gift - Being. Introduction

Holm, B. K. & Widmann, P., 2009, Word - Gift - Being: Justification - Economy - Ontology. Holm, B. K. & Widmann, P. (red.). Tübingen: Mohr Siebeck, s. 1-16 16 s. (Religion in Philosophy and Theology; Nr. 37).

Kommentar: Tidehverv i praksis. Forfængelighed kan også være skjult

Holm, B. K. & Mikkelsen, H. V., 2009, I: Kristeligt Dagblad. s. 16

Doctrine and Life in Luther and Melanchthon

Holm, B. K. & Batka, L., 2010, I: Lutherjahrbuch. 2009, 76, s. 241-244 4 s.

Anmeldelse af Berndt Hamm og Michael Welker: Die Reformation. Potentiale der Freiheit, Tübingen: Mohr Siebeck 2008.

Holm, B. K., 2010, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 73, 4, s. 314-316 2 s.

Anmeldelse af: Philipp Melanchthon: Ethica Doctrinae Elementa et Enarratio Libri quinti Ethicorum, red. Günter Frank og Michael Beyer. Editionen zur Frühen Neuzeit. Lateinisch-deutsche Quelleneditionen 1, Stuttgart - Bad Cannstadt: fromman-holzboog 2008.

Holm, B. K., 2010, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 73, 2, s. 144-145

Gudstankens aktualitet: Bidrag om teologiens opgave og indhold og protestantismens indre spændinger. Festskrift til Peter Widmann

Holm, B. K. (red.), Pedersen, E. M. W. (red.) & Jacobsen, A-C. (red.), 2010, 1 udg. København: Forlaget Anis. 479 s.

Luthers kristologi og de "protestantiske principper"

Holm, B. K., 2010, Gudstankens aktualitet: Bidrag om teologiens opgave og indhold og protestantismens indre spændinger. Festskrift til Peter Widmann. Pedersen, E. M. W., Holm, B. K. & Jacobsen, A-C. (red.). 1 udg. København: Forlaget Anis, s. 317-338 22 s.

Kaldstanken er blevet umoderne

Holm, B. K., 16 jul. 2010, I: Kristeligt Dagblad. s. 7

Rechtfertigung und Gabe: Ein Beitrag zur "Resozialisierung" der Rechtfertigungslehre

Holm, B. K., 2011, I: Oekumenische Rundschau. 60, 2, s. 178-190

Reformatorisk teologi

Holm, B. K., 2011, I: Figenbladet. 52, s. 14-15 2 s.

Anmeldelse af Heinz Scheible: Aufsätze zu Melanchthon, Tübingen: Mohr Siebeck 2010

Holm, B. K., 2011, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 74, 3, s. 250-251 2 s.

Review of Paul R. Hinlicky's Luther and the Beloved Community: A Path for Christian Theology after Christendom

Holm, B. K., 20 jun. 2011, I: Journal of Lutheran Ethics. July 2001

"Teologi og den moderne universitetsutopi"

Holm, B. K., 2011, I: Økumenisk Tid. 10, 2, s. 12-14 3 s.

Transformations in Luther's Theology: Historical and Contemporary Reflections

Holm, B. K. (red.) & Christine, H. (red.), jun. 2011, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt. 286 s. (Arbeiten zur Kirchen- und Theologiegeschichte, Bind 32).

Da enhver blev sin egen præst

Holm, B. K., dec. 2011, Værdier, værdier, værdier.: Et debatmagasin fra Københavns Stift. 2011/2012. Gjeseing, E. G. & Godtfredsen, S. (red.). København: Københavns stift, s. 58-61 4 s. (Stiftsårbogen, Bind 2011).

Introduction

Holm, B. K. & Helmer, C., jun. 2011, Transformations in Luther's Theology: Historical and Contemporary Reflections. Helmer, C. & Holm, B. K. (red.). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, s. 9-15 6 s. (Arbeiten zur Kirchen- und Theologiegeschichte, Bind 32).

Luthersk ægteskabsteologi hinsides rettighedstænkning

Holm, B. K., 21 mar. 2011, I: Kristeligt Dagblad.

Gud til ære, os til gavn: Luther appellerede til den kristne kærlighed

Holm, B. K. & Rasmussen, T. R., 11 apr. 2011, I: Kristeligt Dagblad.

Det selvopløsende autoritetsopgør

Holm, B. K., 18 mar. 2011

Reformationens tøvende omfortolkning af kætterbegrebet

Holm, B. K. & Thomsen, S. F., 2012, I: Religionsvidenskabeligt Tidsskrift. 59, s. 26-41 16 s.

Teologi og samfundsstudier

Holm, B. K., jul. 2012, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 75, 2, s. 136-141 6 s.

Anmeldelse af: Dorothea Wendebourg: Essen zum Gedächtnis. Der Gedächtnisbefehl in den Abendmahlstheologien der Reformation. Tübingen: Mohr Siebeck 2009.

Holm, B. K., 2 dec. 2012, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 75, 3, s. 227-228 2 s.

Anmeldelse af: Martin Schwarz Lausten: Philipp Melanchthon: Humanist og luthersk reformator i Tyskland og Danmark. København: Forlaget Anis 2010.

Holm, B. K., 2012, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 75, 2, s. 150-152 2 s.

Beyond juxtaposing Luther and the »New Perspective on Paul«: A common quest for the »other« way of giving?

Holm, B. K., 2013, I: Lutherjahrbuch. 80, s. 159-183 25 s.

Skal man pege på én teolog ved siden af Luther ... Friedrich Schleiermacher: Filosofi, Teologi, Pædagogik. Udvalgte tekster. Oversat fra tysk af Peter Grove. Udg. af Peter Grove i samarb. m. Anders Moe Rasmussen og Peter Widmann. Aarhus: Philosophia 2010.

Holm, B. K., 27 sep. 2013, I: Præsteforeningens Blad. 39, s. 877-881 5 s.

Den Gud, der er kærlighed: Regin Prenter og Luther

Holm, B. K., 2013, Lutherbilleder i dansk teologi 1800-2000. Gregersen, N. H. (red.). København: Forlaget Anis, s. 255-273 18 s.

Die Ökonomie der Rechtfertigung und die Soziologie der Gabe

Holm, B. K., 2013, Spurenlese: Kulturelle Wirkungen der Reformation. Die Reformationsgeschichtliche Sozietät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (red.). Evangelische Verlagsanstalt, s. 135-153 19 s. (Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation und der luthersichen Orthodoxie, Bind 20).

Kirkens højrefløj vægter moralen over nåden

Holm, B. K., 27 jun. 2013, I: Kristeligt Dagblad.

Rezension von: Michael Fricke, Matthias Heesch (Hg.), Der Humanist als Reformator. Über Leben, Werk und Wirkung Philipp Melanchthons, Leipzig (Evangelische Verlagsanstalt) 2011, 372 S., ISBN 978-3-374-02887-0, EUR 36,00.

Holm, B. K., 5 okt. 2013

Anmeldelse af: Matias Møl Dalsgaard: Det protestantiske selv. Kravet om autenticitet i Kierkegaards tænkning. København: Forlaget Anis 2012

Holm, B. K., 2014, I: Dansk Teologisk Tidsskrift. 77, 4, s. 95-96 2 s.

Contra Henricum regem Angliae, 1522 (WA 10/II, 180-222): Antwort deutsch auf König Heinrichs Buch, 1522 (WA 10/II, 227–262)

Holm, B. K., mar. 2014, Das Luther-Lexikon. Leppin, V. & Schneider-Ludorff, G. (red.). Regensburg: Bückle & Böhm, s. 148-149

De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium, 1520 (WA 6, 497–573)

Holm, B. K., mar. 2014, Das Luther-Lexikon. Leppin, V. & Schneider-Ludorff, G. (red.). Regensburg: Bückle & Böhm, s. 153-154

Gabe

Holm, B. K., mar. 2014, Das Luther-Lexikon. Leppin, V. & Schneider-Ludorff, G. (red.). Regensburg: Bückle & Böhm, s. 235-236 2 s.

Gift, Gifts: V Christianity C Modern Europe and America

Holm, B. K., dec. 2014, Encyclopedia of the Bible and its Reception. Allison Junior, D. C., Helmer, C., Leppin, V., Seow, C-L., Spieckermann, H., Walfish, B. D. & Ziolkowski, E. (red.). Berlin/Boston: De Gruyter, Bind 10. 2 s.

Gnade

Holm, B. K., mar. 2014, Das Luther-Lexikon. Leppin, V. & Schneider-Ludorff, G. (red.). Regensburg: Bückle & Böhm, s. 263-265 3 s.

Paulus (Apostel)

Holm, B. K., mar. 2014, Das Luther-Lexikon. Leppin, V. & Schneider-Ludorff, G. (red.). Regensburg: Bückle & Böhm, s. 537-539 3 s.

Julen som gavetræning

Holm, B. K., 16 dec. 2014

Review of Martin Wendte: Die Gabe und das Gestell. Luthers Metaphysik des Abendmahls im technischen Zeitalter (Tübingen: Mohr Siebeck 2013)

Holm, B. K., sep. 2015, I: Theologische Literaturzeitung. 140, 9, s. 982-283 2 s.

Review of Robert Kolb, Irene Dingel, and L'ubomír Batka (eds.), The Oxford Handbook of Martin Luther's Theology (Oxford: Oxford University Press 2014).

Holm, B. K., sep. 2015, I: Church History and Religious Culture. 95, 2-3, s. 328-330 3 s.

Lutherrenaissance Past and Present

Helmer, C. (red.) & Holm, B. K. (red.), 17 jun. 2015, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 256 s. (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte, Bind 106).

Resources and Dead Ends of the German Lutherrenaissance: Karl Holl and the Problems of Gift, Sociality, and Anti-Eudaemonism

Holm, B. K., 17 jun. 2015, Lutherrenaissance: Past and Present. Helmer, C. & Holm, B. K. (red.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, s. 127-143 17 s.

Reformationen 1517-2017: Hovedtemaer

Appel, C. (red.) & Holm, B. K. (red.), 2015

Gavekrisen lurer

Holm, B. K., 11 nov. 2015

Jul på borgen

Holm, B. K., 7 dec. 2015

Kan en forelæsning sætte en reformation i gang?

Holm, B. K., 17 apr. 2015

Luthers mus

Holm, B. K., 26 maj 2015

Luthers ændring af de ti bud

Holm, B. K., 10 aug. 2015

Reformation og videnskab

Holm, B. K., 18 aug. 2015

Reformationen 1517-2017: Hovedtemaer (red. B.K. Holm & C. Appel): Artikler om Luther og de reformatoriske ideer: Tro og gerninger, Staten og kirken, Kirkerum og gudstjenste, Præst og menighed, Bibelen og ordet, Familie og opdragelse, Køn og kønsroller, Skole og dannelse, Disciplin og demokrati, Livet og døden.

Holm, B. K. & Vind, A., 23 feb. 2015

Reformationen 1517-2017: Hovedtemaer (red. B.K. Holm & C. Appel): Artikler om Luther og de reformatoriske ideer: Moral og velfærd, Det internationale og det nationale, Sang og musik, Det gode og det onde, Universitet og videnskab

Holm, B. K. & Vind, A., 5 maj 2015

Reformationen og den almene nytte

Holm, B. K., 2 nov. 2015

Reformationsbloggen

Holm, B. K. (red.) & Vosgerau, U. (red.), 2015

Var reformationen allerede begyndt for 500 år siden?

Holm, B. K., 31 aug. 2015

Positive Ökonomie als Promissio

Holm, B. K., 11 mar. 2016, Die Gabe : Zum Stand der interdizciplinären Diskussion. Hoffmann, V., Link-Wieczorek, U. & Mandry, C. (red.). Freiburg: Verlag Karl Alber, s. 141-162 22 s. (Scientia & religio, Bind 14).

Holl, Karl

Holm, B. K., 2016, Encyclopedia of the Bible and its Reception. Allison Junior, D. C., Helmer, C., Leppin, V., Seow, C-L., Spieckermann, H., Walfish, B. D. & Ziolkowski, E. (red.). Berlin / Boston: De Gruyter, Bind 12. s. 82-83 1 s.

Reformationen skal fejres og forstås mere nuanceret

Holm, B. K. & Koefoed, N. J., 17 jun. 2016, I: Kristeligt Dagblad.

Reformationen: Et mangetydigt fænomen med flere tolkningsmuligheder

Holm, B. K., 22 mar. 2016, I: Kristeligt Dagblad. 22. marts 2016, s. 10 1 s.

Luther finder friheden hos Paulus

Holm, B. K., 17 okt. 2016

Luther, Karl Holl og det radikale afkald

Holm, B. K., 14 nov. 2016

Luther, evangeliet og musikken

Holm, B. K., 22 nov. 2016

Lutherdom i dag

Holm, B. K., 20 sep. 2016

Luthers brug af brylluppet som billede

Holm, B. K., 18 maj 2016

Martin Luther forståelse af forholdet mellem religion og politik

Holm, B. K., 1 dec. 2016

Munken Luther er ved at få stress

Holm, B. K., 11 okt. 2016

Paven, Luther og den vanskelige anerkendelse

Holm, B. K., 31 okt. 2016

Reformationen i Danmark, ca. 1520-1539

Holm, B. K., okt. 2016

Reformationen og mennonitterne - et sort kapitel i reformationshistorien

Holm, B. K., 13 jun. 2016

Reformationsteorier og flodheste

Holm, B. K., 23 maj 2016

Luther støttede videnskaben - med troen som vejleder

Holm, B. K., 29 jan. 2017, I: Videnskab.dk.

Anmeldelse af: Asger Chr. Højlund: Urimeligt godt nyt. Luthers reformatoriske opdagelse og dens konsekvenser (Kolon, 2017)

Holm, B. K., nov. 2017, I: Tidsskrift for Teologi og Kirke. 44, 3, s. 275-278 4 s.

Forfatter efterlyser selvkritik hos danskerne, men er selv skråsikker: Anmeldelse af Bjørn Thomassen, Kampen om de danske sjæle. En ny fortælling om reformationen, Kristeligt Dagblads Forlag 2017

Holm, B. K., 17 okt. 2017, I: Kristeligt Dagblad.

Reformationen

Holm, B. K., 1 maj 2017, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 60 s. (Tænkepauser, Bind 49).

Reformationen i Danmark: Teologi og kultur

Holm, B. K., maj 2017, Aarhus: danmarkshistorien.dk. 40 s.

What is Human? Theological Encounters with Anthropology

Becker, E-M. (red.), Dietrich, J. (red.) & Holm, B. K. (red.), 2017, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Preface

Becker, E-M., Dietrich, J. & Holm, B. K., 2017, "What is Human?": Theological Encounters with Anthropology. Becker, E-M., Dietrich, J. & Holm, B. K. (red.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, s. 9-10 2 s.

What is Human? Theological Encounters with Anthropology: Introduction to the Volume

Becker, E-M., Dietrich, J. & Holm, B. K., 2017, "What is Human?": Theological Encounters with Anthropology. Becker, E-M., Dietrich, J. & Holm, B. K. (red.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, s. 11-20 10 s.

Den fortsatte reformation: Hvad med individualiseringen?

Holm, B. K., aug. 2017, Reformationen i dansk kirke og kultur: Bind 3: 1914-2017. Gregersen, N. H. & Bach-Nielsen, C. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, Bind 3. s. 469-476 8 s.

Det onde jeg og den gode verden

Holm, B. K., sep. 2017, Reformationen: 1500-tallets kulturrevoultion: Europa. Høiris, O. & Ingesman, P. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, Bind 1. s. 85-104 20 s.

Theologisch-soziale Formationen der lutherischen Wirkungsgeschichte

Holm, B. K., nov. 2017, Reformatio Baltica: Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des Ostseeraums. Assel, H., Steiger, J. A. & Walter, A. E. (red.). Berlin / Boston: De Gruyter, s. 921-932 12 s.

Theologische Anthropologie

Holm, B. K., aug. 2017, Philipp Melanchthon: Der Reformator zwischen Glauben und Wissen. Ein Handbuch. Frank, G. & Lange, A. (red.). Berlin/New York: De Gruyter, s. 395-408 14 s.

Wechselseitige Liebe

Holm, B. K., maj 2017, Luther! 95 Schätze - 95 Menschen: Begleitbuch zur nationalen Sonderausstellung. Gutjahr, M., Hasselhorn, B., Leis, D., Nichols, C. & Schneider, K. (red.). München: Hirmer Verlag GmbH, s. 185-189 5 s.

Beck, Vilhelm

Holm, B. K., aug. 2017, Dictionary of Luther and the Lutheran Tradition. Wengert, T., Granquist, M. A., Haemig, M. J., Kolb, R., Mattes, M. C. & Strom, J. (red.). Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, s. 82 1 s.

Gift in Martin Luther's Theology

Holm, B. K., mar. 2017, Oxford Encyclopedia of Martin Luther. Nelson, D. R. & Hinlicky, P. R. (red.). Oxford: Oxford University Press, Bind I. s. 558-573 16 s.

Grundtvig, Nikolai Frederik Severin

Holm, B. K., aug. 2017, Dictionary of Luther and the Lutheran Tradition. Wengert, T. J., Granquist, M. A., Haemig, M. J., Kolb, R., Mattes, M. C. & Strom, J. (red.). Grand Rapids, MI: Baker Academic, s. 306 1 s.

Munk, Kaj

Holm, B. K., aug. 2017, Dictionary of Luther and the Lutheran Tradition. Wengert, T., Granquist, M. A., Haemig, M. J., Kolb, R., Mattes, M. C. & Strom, J. (red.). Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, s. 522 1 s.

Bibeloversætteren Luther og Salmernes Bog

Holm, B. K., 11 maj 2017, TAK: Salmernes Bog på nudansk. Larsen, B. S., Raaberg, C. V. & Kristensen, K. K. (red.). København: Bibelselskabets Forlag, s. 291-307 16 s.

Katolske krumspring på stedet

Holm, B. K., 1 dec. 2017, I: Jyllands-Posten. s. 34 1 s.

Reformationens positive betydning: 500-året for Reformationen har været bemærkelsesværdigt

Holm, B. K., 6 nov. 2017, I: Jyllands-Posten. s. 15 1 s.

Afladsbrev med Luthers navn fundet

Holm, B. K., 24 okt. 2017, Aarhus Universitet : Århus Universitet.

Dogmatik med missionsteologi og økumenisk teologi: 75 år med teologi ved Aarhus Universitet

Holm, B. K., Jacobsen, A-C., Lodberg, P. & Pedersen, E. M. W., jan. 2017

For 499 år siden: Vov at vide - Melanchthon holder tiltrædelsesforelæsning

Holm, B. K., 30 aug. 2017

For 500 år siden: Luthers teser mod den skolastiske teologi

Holm, B. K., 5 sep. 2017

Johannes Bugenhagen, 1485-1558

Holm, B. K., 20 mar. 2017

Jødevenner og jødefjender på Luthers tid

Holm, B. K., 7 feb. 2017

Præstevalg i 1523 og kommunalvalg i 2017

Holm, B. K., 21 nov. 2017, Aarhus Universitet

Reformationen 500 år

Holm, B. K., 31 okt. 2017, Aarhus : Aarhus Universitet.

Reformationsjubilæum: folkeoplysning og blå hunde

Holm, B. K., 9 jan. 2017

Tro og fornuft hos Luther

Holm, B. K., 20 jun. 2017

Dogmatikkens, missionsteologiens og den økumeniske teologis fremtid

Jacobsen, A-C., Holm, B. K., Pedersen, E. M. W., Lodberg, P. & Thorsen, J. E., sep. 2017

Luthers opgør med afladshandlen - 95 teser der indledte reformationen

Holm, B. K. & Plauborg, H., 26 jan. 2017

Martin Luther og Reformationens nye verdensbillede

Holm, B. K. & Plauborg, H., 26 jan. 2017

Martin Luther: Reformationens spor i nutiden

Holm, B. K. & Simmen, J., okt. 2017

Detektiv i hælene på en reformators blodige spor

Simmen, J., Holm, B. K., Koefoed, N. J. & Appel, C., okt. 2017

Rethinking Reformation after 2017 (editorial)

Holm, B. K., 17 dec. 2018, I: Open Theology. 4, 1, s. 675-676 2 s.

Jubilæumsåret, der gik. Hvor gik det hen i kulturen?

Holm, B. K. & Koefoed, N. J., 17 jan. 2018, I: Kristeligt Dagblad. 17.januar 2018

Lutheran Theology and the Shaping of Society: The Danish Monarchy as Example

Holm, B. K. (red.) & Koefoed, N. J. (red.), jun. 2018, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 365 s. (Academic Studies , Bind 33). (Refo500 (R5AS) Academic Studies, Bind 33).

Religion som forklaring? Om kirke og religion i stat og samfund. Festskrift til Per Ingesman

Koefoed, N. J. (red.), Holm, B. K. (red.) & Mathiasen Stopa, S. E. (red.), nov. 2018, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 363 s.

Dynamic Tensions in the Social Imaginaries of the Lutheran Reformation

Holm, B. K., jun. 2018, Lutheran Theology and the Shaping of Society: The Danish Monarchy as Example. Holm, B. K. & Koefoed, N. J. (red.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, s. 85-106 21 s. (Academic Studies , Bind 33). (Refo500 (R5AS) Academic Studies, Bind 33).

Studying the Impact of Lutheranism on Societal Development: An Introduction

Holm, B. K. & Koefoed, N. J., jun. 2018, Lutheran Theology and the Shaping of Society: The Danish Monarchy as Example. Holm, B. K. & Koefoed, N. J. (red.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, s. 9-24 25 s. (Academic Studies , Bind 33). (Refo500 (R5AS) Academic Studies, Bind 33).

Folkekirkens dåb mellem identitet og relevans

Holm, B. K., 20 aug. 2018, I: Kristeligt Dagblad. s. 11 1 s.

I pinsen kan vi se tilbage på forholdet mellem kirkerne

Holm, B. K., 19 maj 2018, I: Kristeligt Dagblad. s. 9 1 s.

Hvordan så Luther på nadveren?

Holm, B. K., 17 sep. 2018, 2 s. www.kristendom.dk : Kristeligt Dagblad A/S.

Lutheran Theology and the Shaping of Society

Holm, B. K. & Koefoed, N. J., 6 jul. 2018, 2 s. www.lumen.au.dk

Dåbens fundament er Guds utvetydige personlige tilsagn

Holm, B. K. & Mathiasen Stopa, S. E., 14 feb. 2019, I: Foenix. 3 s.

Il Dio che donae: nove prospettive sulla "theosis" in Lutero

Holm, B. K., dec. 2019, Lutero e la Theosis: La divinizzazione dell-uomo. Buzzi, F., Kampen, D. & Ricca, P. (red.). Torino: Claudiana, s. 135-151 17 s.

Luther, Seneca, and benevolence in both creation and government

Holm, B. K., 7 jun. 2019, Apprehending love: theological and philosophical inquiries. Kärkkäinen, P. & Vainio, O-P. (red.). Helsinki: Luther-Agricola-Society, s. 287-312 (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft , Bind 73).

Biskoppernes forbehold over for fælleserklæring holder ikke

Holm, B. K., 31 okt. 2019, I: Kristeligt Dagblad.

Sammenhængende og vedkommende portræt af Aarhus-teolog Jørgen K. Bukdahl: Nils Gunder Hansen: Tanker af en anden verden. Jørgen K. Bukdahl – hans liv, værk og aktualitet. Gyldendal

Holm, B. K., 26 apr. 2019, I: Kristeligt Dagblad. s. 21 2 s.

"Social imaginaries" as a tool for interdisciplinary Reformation research

Holm, B. K. & Koefoed, N. J., 14 feb. 2019, 2 s. Aarhus Universitet

Bo Kristian Holm er gæsteprofessor ved Det Teologiske Fakultet i Kiel

Holm, B. K., dec. 2019, 2 s. Aarhus Universitet : Afdeling for Teologi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Dogmatikkens rolle i diskussionen af Folkekirkens gudstjeneste og liturgi

Holm, B. K., jun. 2019, 4 s. Aarhus Universitet : Afdeling for Teologi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Er digital nadver nadver?

Holm, B. K., 2020, I: Kritisk Forum for Praktisk Teologi. 159, s. 91-105 15 s.

Hvad kærligheden befaler. Anmeldelse af Martin Luther: Hvordan man skal forholde sig ved epidemier. Oversat og tilrettelagt ved Finn B. Andersen. Den store Lutherserie 19. Books on Demand 2020, 40 sider (fås også som e-bog).

Holm, B. K., 27 mar. 2020, I: Praesteforeningens Blad. 110, 13, s. 303-305

Næstekærlighedsbuddet forsøgt efterlevet af epokegørende biskop

Holm, B. K., 28 nov. 2020, I: Kristeligt Dagblad. Sektion 2 (Bøger og Kultur), 1 s., e802b5dd.

Professor: Kritik af teologi er et problem, der ikke findes

Holm, B. K., 29 okt. 2020, I: Kristeligt Dagblad.

På sporet af [Gud]: En teologisk analyse af fire bud på nye gudstjenesteformer

Holm, B. K., nov. 2020, Mellem afbrydelse og forkyndelse: gudstjenester til tid og sted. Rønkilde, J. B. & Demant, J. (red.). København: Eksistensen Akademisk, s. 241-254

Er det luthersk?

Holm, B. K., 16 jul. 2021, I: Præsten. 111, 28-29, s. 624-626 3 s.

God’s Caring Vice-Regent: The Lutheran transformation of the Senecan ideal of the benevolent monarch as the basis of both absolutism and social responsibility

Holm, B. K., 2021, (Accepteret/In press) I: Toronto Journal of Theology.

Kan virtuell nattvard bära evangeliet?

Holm, B. K., 13 sep. 2021, I: Tidens Tecken. 6, s. 79-94 15 s.

Review of Simul-Existenz. Spuren reformatorischer Anthropologie. Ed. Christoph Barnbrock/Christian Neddens. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2019. 271 S. = Lutherische Theologie im Gespräch

Holm, B. K., jan. 2021, I: Theologische Literaturzeitung. 146, 1, s. 78-80 3 s.

Professor: Digitalt nadver fejrer man med sig selv. Er det ikke netop det modsatte af, hvad nadver er?

Holm, B. K., 19 jan. 2021, I: Kristeligt Dagblad.

”Druk” begynder med Kierkegaard, men slutter med Løgstrup

Holm, B. K., 21 maj 2021, I: Kristeligt Dagblad. Sektion 2 , s. 9-9 1 s., e8465bab.

Pligt og Omsorg: Velfærdsstatens lutherske rødder

Harste, G., Koefoed, N. J. (red.), Holm, B. K. (red.), Mathiesen Stopa, S. E., Nørby Pedersen, M. & Harste, G., 17 aug. 2021, København: Gads Forlag. 41 s.

Pligt og omsorg: velfærdsstatens lutherske rødder

Koefoed, N. J. (red.) & Holm, B. K. (red.), 19 aug. 2021, København : Gads Forlag. 320 s.

Et nyt Gudsforhold og dets konsekvenser

Holm, B. K., aug. 2021, Pligt og omsorg: velfærdsstatens lutherske rødder. Koefoed, N. J. & Holm, B. K. (red.). København: Gad, s. 39-75

Gemeinsame Verheißung und gemeiner Nutzen: Ein Beitrag für eine aktuelle Würdigung der Confessio Augustana als gemeinsames ökumenisches Dokument

Holm, B. K., 2021, (Accepteret/In press) Die "Confessio Augustana" im ökumenischen Gespräch. Frank, G., Leppin, V. & Licht, T. (red.). Berlin: De Gruyter, s. 261-279 19 s.

Nachfolge, Kreuzestheologie und Gabe-Ökonomie

Holm, B. K., jan. 2021, Bedeutsame Stunde: Impulse Bonhoeffers für eine Theologie der Gegenwart. Hertel-Holst, S. C. & Zeller, K. (red.). Münster: LIT Verlag, s. 1-24

Sozial-theoretische Aspekte im Werk Karl Holls exemplifiziert anhand seines Aufsatzes ‚Luthers Kirchenbegriff‘ (1915)

Holm, B. K., feb. 2021, Karl Holl : Biographie – Werke – Briefe. Assel, H. (red.). Tübingen: Mohr Siebeck, s. 413-432

Afslutning: Velfærdsstatens lutherske rødder

Koefoed, N. J. & Holm, B. K., 19 aug. 2021, Pligt og omsorg: Velfærdsstatens lutherske rødder . København: Gad, s. 271-280

En luthersk autoritet i dansk enevælde

Koefoed, N. J. & Holm, B. K., aug. 2021, Pligt og omsorg: Velfærdsstatens lutherske rødder . København : Gad, s. 79-101

Indledning: på sporet af velfærdsstatens dybe rødder

Koefoed, N. J. & Holm, B. K., 19 aug. 2021, Pligt og omsorg: velfærdsstatens lutherske rødder . København : Gad, s. 19-35

Den politiske lutherdom og velfærdsstatens rødder

Holm, B. K. & Koefoed, N. J., 19 aug. 2021, I: Kristeligt Dagblad.

Professor: Der går en lige vej fra Luther til enevælden og velfærdsstaten

Holm, B. K., 22 aug. 2021, I: Berlingske Tidende.

Spørg: Hvorfor førte Luthers opgør med pavekirken "kun" til en ny retning inde for kristendommen?

Holm, B. K., maj 2021, Kristeligt Dagblad A/S.

Uden tilsyn ingen kirke. Uden lære ingen myndighed.

Holm, B. K., 20 jan. 2021, København : Kristeligt Dagblad A/S.

Projekter

Reformatorisk teologi og konfessionskultur

Holm, B. K., Ingesman, P., Pedersen, E. M. W., Andersen, S., Malmgart, L., Bach-Nielsen, C., Widmann, P., Johansen, K. H., Koefoed, N. J., Arnórsdóttir, A. S., Thomsen, S. F., Mathiasen Stopa, S. E., Dieter, T., Westhelle, V., Nielsen, M. V. & Mogensen, C. L.

01/08/200731/12/2016

Mapping the Field of Anthropology: Theological Perspectives and Paradigms

Becker, E., Dietrich, J. & Holm, B. K.

01/09/201530/11/2016

Lutherdom og dansk samfundsudvikling

Koefoed, N. J., Holm, B. K., Harste, G., Mathiasen Stopa, S. E. & Pedersen, M. N.

01/11/201631/10/2021

LUMEN: LUMEN - Center for the Study of Lutheran Theology and Confessional Societies

Andersen, P., Holm, B. K., Koefoed, N. J., Harste, G., Østergaard, U., Arnórsdóttir, A. S., Svendsen, G. T., Pedersen, E. M. W., Andersen, S., Nissen, U., Ingesman, P., Bach-Nielsen, C., Jensen, M. F., Kristiansen, M. S., Atzbach, R., Ladegaard, J., Skinnebach, L. K., Østergaard, U., Mathiasen Stopa, S. E., Jakobsen, R. S., Sommer, M. S., Hilson, M., Nielsen, M. V., Tarp, L., Rasmussen, L. L., Zeller, K., Rønkilde, J. B., Ørnbjerg, J., Jørgensen, E. K., Christensen, A. W. V., Rasmussen, L. L., Pedersen, M. N. & Appel, C.

Universitetsledelsens Strategiske Midler

01/09/201531/12/2020

Forskningsenhed for Teologisk Etik

Nissen, U., Andersen, S., Becker, E., Dietrich, J., Holm, B. K., Jacobsen, A., Lodberg, P., Nissen, J., Pedersen, E. M. W., Rabjerg, B., Schmidt, U., Mathiasen Stopa, S. E., Welz, C. & Balle, S.

01/01/2016 → …

EPCOT: EPCOT - Eucharistic, political and cultural organizational transformations before, under and after the Reformation

Rønkilde, J. B., Jakobsen, R. S., Holm, B. K., Mathiasen Stopa, S. E., Østergaard, U., Arnórsdóttir, A. S., Ingesman, P., Harste, G., Skinnebach, L. K., Koefoed, N. J. & Jørgensen, E. K.

30/06/201731/12/2018

Netzwerk Gabe: DFG-Netzwerk: Gabe - Beiträge der Theologie zu einem interdiziplinären Forschungsfeld

Holm, B. K.

01/08/200901/09/2013

An Economy of Reception? The relation between sacrament and sociality in Lutheran Protestant societies

Jørgensen, E. K., Rønkilde, J. B. & Holm, B. K.

01/01/201631/12/2021

Aktiviteter

„Zum allgemeinen Nutzen“ Die Rolle der Theologie in der interdisziplinären Zusammenarbeit mit Geschichte und Soziologie“.

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

30 jan. 2020

„Von Gabentausch, Anerkennung, Macht und Versöhnung. Interdisziplinäre Forschungen zum Phänomen der Gabe.“

Bo Kristian Holm (Arrangør)

19 aug. 201322 aug. 2013

”Luthers Kirchenbegriff” (1915) und sozial-theoretische Aspekte im Werk Karl Holls

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

4 nov. 2016

Workshop i Teologisk "gave"-netværk

Bo Kristian Holm (Deltager)

13 okt. 200914 okt. 2009

Workshop i Teologisk "gave"-netværk

Bo Kristian Holm (Deltager)

20 mar. 200921 mar. 2009

Værd at vide om reformationen: Kirke og stat

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

30 okt. 2017

Værd at vide om reformationen:

Bo Kristian Holm (Arrangør)

30 okt. 2017

Vorbereitungsworkshop zur internationalen Tagung "Reformatio Baltica"

Bo Kristian Holm (Deltager)

15 mar. 201218 mar. 2012

Visioner for dansk reformationsforskning

Bo Kristian Holm (Taler)

20 maj 2015

Viborg Stifts reformationsjubilæumsudvalg (Ekstern organisation)

Bo Kristian Holm (Medlem)

20122017

University of Helsinki (Ekstern organisation)

Bo Kristian Holm (Medlem)

15 dec. 201015 maj 2011

Under Forsknings- og Innovationsstyrelsens projekt: Udvikling af Bibliometrisk Forskningsindikator (Ekstern organisation)

Bo Kristian Holm (Medlem)

1 jan. 200831 dec. 2016

Udviskes grænserne? Om bevægelser i den lutherske teologi ogsamtidens udfordringer

Bo Kristian Holm (Deltager)

12 aug. 2009 → …

Tænkepause-Teater: Reformationen

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

30 apr. 2017

Tro, kærlighed og kirkens forkyndelse

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

23 mar. 2006

Tro og kærlighed som udvekslingsrelationer. Luthers brug af monastiske motiver i kampen med romerrettens retfærdighedsbegreb

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

14 maj 2012

Third RefoRC Conference 2013

Bo Kristian Holm (Deltager)

16 maj 201318 maj 2013

Theology of Giving

Bo Kristian Holm (Taler)

10 maj 2011

Theology and Consolation in Melanchthon and Luther

Bo Kristian Holm (Oplægsholder)

8 aug. 2012

Theologisch-soziale Formationen der reformatorischen Wirkungsgeschichte

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

12 sep. 2015

The theological background for the affirmation of worldly life in the Lutheran Reformation and its political consequences

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

18 maj 2019

The clash of Political Imaginaries: Lutheran presence and modern representation

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

14 jun. 2019

The Problem of Gift, Sociality and Anti-Eudaimonism as exemplified by Karl Holl

Bo Kristian Holm (Oplægsholder)

23 okt. 2011

The Lutheran transformation of the ideal of the benevolent ruler as the basis of both absolutism and social responsibility

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

23 nov. 201926 nov. 2019

The Lutheran Understanding of Scripture between Ambiguity and Unambiguity

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

5 apr. 2016

The Challenge of Radical Orthodoxy

Bo Kristian Holm (Arrangør)

27 nov. 200928 nov. 2009

The Augsburg confession in the light of the reformers`constructive use of the monastic and humanistic traditions

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

10 okt. 2019

Tenth Annual RefoRC conference on Early Modern Christianity

Bo Kristian Holm (Arrangør) & Nina Javette Koefoed (Arrangør)

27 maj 202029 maj 2020

Tantur Ecumenical Institute

Bo Kristian Holm (Gæsteforsker)

18 apr. 200427 apr. 2004

TPC Løgumkloster

Bo Kristian Holm (Gæsteunderviser)

7 mar. 2013

Studiedag om Gudstjenestens Bønner II

Bo Kristian Holm (Taler)

18 sep. 2014

Sozietät Greifswald/Leipzig

Bo Kristian Holm (Deltager)

10 jan. 202011 jan. 2020

Skabelse, selvhengivelse og sakramente

Bo Kristian Holm (Deltager)

24 nov. 200525 nov. 2005

Seneca, Luther, and Melanchthon

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

19 sep. 2008

Scriptural Principle and Reformation Theology in Contemporary Perspectives

Bo Kristian Holm (Arrangør)

5 apr. 20166 apr. 2016

Samtalesalon om reformationen på Silkeborg Højskole

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

11 apr. 2017

Sammenhængen i Luthers nadverlære. en genovervejelse af faseinddelingen af Luthers nadverskrifter

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

30 jan. 2017

Sacramental realism in Luther's Theology: Ronald Thiemann's critique of Charles Taylor

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

13 mar. 2014

Robert W. Jenson: A Lutheran Theologian?

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

23 sep. 2009

Rethink reformation

Bo Kristian Holm (Arrangør)

5 maj 2017

Retfærdiggørelse som "sociallære"?: Teologi og samfundstænkning hos Luther

Bo Kristian Holm (Deltager)

13 maj 2009 → …

Renæssancens verden: Religion og reformation

Bo Kristian Holm (Deltager)

16 sep. 2009

Renæssancens Verden: Reformationen

Bo Kristian Holm (Deltager)

11 nov. 2010

Religion som forklaring?

Nina Javette Koefoed (Arrangør) & Bo Kristian Holm (Arrangør)

9 nov. 2018

Religion i det offentlige rum.: Der er ikke lige meget, hvad vi tror

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

22 sep. 2009

Regin Prenters bidrag til og betydning for teologi og kirke

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

4 jan. 2020

Reformationshistorisk Netværk (Ekstern organisation)

Bo Kristian Holm (Medlem)

1 jan. 2013 → …

Reformationens virkningshistorie

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

18 apr. 2017

Reformationens perspektivveksel: Mennesket som modtager

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

30 okt. 2015

Reformationens hvem, hvad, hvor – de vigtigste begivenheder og temaer

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

2 okt. 2017

Reformationen: Fra tordenvejr til bruddet med Erasmus af Rotterdam

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

8 mar. 2017

Reformationen: Fra nadverstrid til velfærdsstat

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

8 mar. 2017

Reformationen rocker

Bo Kristian Holm (Konsulent)

2016

Reformationen kort

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

21 feb. 2017

Reformationen - Tænkepauseforedrag

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

15 maj 2017

Reformationen

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

31 maj 2019

Reformation og deformation

Bo Kristian Holm (Arrangør)

7 maj 2010

Reformation og Donation

Bo Kristian Holm (Arrangør)

30 okt. 2015

Reformation Theology : Reception and Transformation

Bo Kristian Holm (Arrangør)

21 aug. 200924 aug. 2009

Reformation Studies

Bo Kristian Holm (Deltager)

1 okt. 200330 nov. 2007

Reformatio Baltica

Bo Kristian Holm (Arrangør)

9 sep. 201514 sep. 2015

RefoRC PhD Summer School 2014

Bo Kristian Holm (Taler)

27 aug. 2014

Refo500 Seminar: Melanchthon as the second reformer

Bo Kristian Holm (Arrangør)

5 dec. 20117 dec. 2011

Rechtfertigung und Gabe. Beitrag zur "Resozialisierung" der Rechtfertigungslehre

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

29 okt. 2010

Rechtfertigung als gegenseitige Anerkennung bei Luther

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

9 okt. 2008

Radical Orthodoxy and Lutheran Theology

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

28 nov. 2009

RETHINK Reformation 2017

Bo Kristian Holm (Arrangør) & Rasmus Dyring (Arrangør)

1 nov. 20173 nov. 2017

Protestantisme og kætteri v. Forskergruppen for Reformatorisk teologi

Bo Kristian Holm (Taler)

12 okt. 2011

Prenters Luther

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

9 maj 2012

Philipp Melanchthon - den anden reformator

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

2015

PhD-kursus om Luthers messeofferteologi med Dr. Wolfgang Simon, Erlangen

Bo Kristian Holm (Arrangør)

28 okt. 2008 → …

Opposition ex auditorio ved Ulrik Becker Nissens Disputatsforsvar: Between Universality and Specificity: A Study of Christian Social Ethics with Particular Emphasis on Dietrich Bonhoeffer's Ethics

Bo Kristian Holm (Andet)

7 mar. 2014

Oplæg om "In the Beginning was the Word. The Bible in the Life of the Lutheran Communion. A Study Document on Lutheran Hermeneutics"

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

7 dec. 2017

Oplysningens religion

Bo Kristian Holm (Deltager)

15 mar. 2010 → …

Open Theology... Topical issue: Rethinking Reformation, eds. B.K. Holm & N.H. Gregersen (Tidsskrift)

Bo Kristian Holm (Redaktør) & Niels Henrik Gregersen (Redaktør)

1 jan. 201831 dec. 2018

Ondskabens tvetydighed

Bo Kristian Holm (Deltager)

1 dec. 2009

Ondskabens tvetydighed

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

8 apr. 2013

Om det lutherske

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

9 feb. 2017

Officiel opponent ved Miikka Anttilas forsvar for doktorafhandlingen "The Innocent Pleasure. A Study in Luther's Theology of Music"

Bo Kristian Holm (Eksaminator)

11 maj 2011

Offertanken i Luthersk teologi

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

10 jun. 2015

Nuptial Imagery and the Erotic. From Bernard to Bataille

Bo Kristian Holm (Taler)

1 mar. 2012

Nordisk Systematiker Konference

Bo Kristian Holm (Deltager)

10 jan. 201313 jan. 2013

Nordic Luther Workshop

Bo Kristian Holm (Arrangør)

7 apr. 20119 apr. 2011

Nordic Luther Network (Ekstern organisation)

Bo Kristian Holm (Medlem)

1 jan. 2005 → …

Nadver, nærvær og medialitet

Jette Bendixen Rønkilde (Arrangør), Jakob Egeris Thorsen (Arrangør) & Bo Kristian Holm (Arrangør)

15 dec. 2020

Mellem opgør og opbyggelighed. Luthers teologi i overblik

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

1 okt. 2011

Matchpoints 2017

Bo Kristian Holm (Arrangør)

20 maj 201721 maj 2017

Martin. Martin Luthers liv tegnet og fortalt af Tom Kristensen

Bo Kristian Holm (Konsulent)

2017

Martin Luther og den frie vilje

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

26 nov. 2015

Læresamtaler mellem Metodistkirken i Danmark og Den Danske Folkekirke

Bo Kristian Holm (Rådgiver)

17 sep. 2012 → …

Luthersk oven i hovedet

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

21 mar. 2017

Luthersk oven i hovedet

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

30 mar. 2017

Luthers tredje teologi

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

21 feb. 2006

Luthers liv og lære

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

25 jan. 2017

Luthers dåbsforståelse

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

11 jun. 2014

Luthers Teologi

Bo Kristian Holm (Deltager)

29 jan. 2011

Luthers Katekismer

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

8 apr. 2006

Lutherdommen og homo oeconomicus

Bo Kristian Holm (Oplægsholder)

1 mar. 2013

Lutheran Confessional Culture

Bo Kristian Holm (Arrangør)

26 aug. 201327 aug. 2013

Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e.V. (Ekstern organisation)

Bo Kristian Holm (Medlem)

3 okt. 2007 → …

Luther, the Gospel, and the Music

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

29 mar. 2017

Luther og spiritualitet

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

15 maj 2010

Luther og reformationen, der forandrede Europa

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

23 feb. 2017

Luther og den nyeste forskning (2)

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

19 apr. 2005

Luther in the "New Perspective on Paul": The Common Quest for the Other Way of Giving?

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

9 aug. 2012

Luther and Mystical Theology

Bo Kristian Holm (Arrangør)

17 apr. 2009 → …

Luther Research in Scandinavia

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

20 sep. 2007

Luther Renaissance: Past and Present II

Bo Kristian Holm (Arrangør)

12 apr. 201214 apr. 2012

Luther Renaissance: Past and Present I

Bo Kristian Holm (Arrangør)

22 okt. 201123 okt. 2011

Luther - sozialtheoretisch. Von Iwand zu Moltmann

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

28 aug. 2018

Lutero e la theosis

Bo Kristian Holm (Taler)

7 okt. 2014

Love and Authority in Family and Society

Bo Kristian Holm (Arrangør)

13 mar. 2014

Liturgie und Lehre als Co-operation: Ökumenische Perspektiven für Theologie und Gottesdienst

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

12 maj 2016

Lehrgespräch Kirchengemeinschaft

Bo Kristian Holm (Rådgiver)

1 apr. 201331 dec. 2016

LUMEN (Ekstern organisation)

Bo Kristian Holm (Formand)

1 sep. 201531 dec. 2016

Københavns Universitet (Ekstern organisation)

Bo Kristian Holm (Medlem)

18 maj 2012

Københavns Universitet (Ekstern organisation)

Bo Kristian Holm (Medlem)

29 maj 2018

Kursus: Reformation i 500 år

Bo Kristian Holm (Taler)

27 sep. 2014

Konsultation Klingenthal: Lutherische Identität

Bo Kristian Holm (Deltager)

13 sep. 201616 sep. 2016

Konfession und Politik in der dänischen Gesellschaft als Streit zwischen offenbare und verhüllte lutherische Prägungen. Beiträge einer Aarhuser Forschungsinitiativ.

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

22 jun. 2010

Klingenthal-Konsultation: Einheit der Kirche im Kontext einer sich pluralisierenden Christenheit

Bo Kristian Holm (Deltager)

17 sep. 201920 sep. 2019

Kirchengemeinschaft 2018: Einheitsvorstellungen im Ekklesiologie-Dokument der GEKE

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

18 sep. 2019

Karl Holl 1866 - 2016

Bo Kristian Holm (Taler)

3 nov. 20165 nov. 2016

Kanon og kanon er ikke det samme.: Autoritet og kritik i reformatorisk teologi.

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

24 jan. 2005

Justification and Gift-Giving: Can We Learn from the Lutherrenaissance and Still Overcome its Dead Ends?”

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

16 apr. 2012

Institut for Kultur og Samfund - Systematisk Teologi, fag (Organisation)

Bo Kristian Holm (Medlem)

1 okt. 200915 dec. 2009

Indføring i konferencens tema

Bo Kristian Holm (Foredragsholder) & Charlotte Appel (Foredragsholder)

20 maj 2017

IRTG Baltic Borderlands Workshop: Typen lutherischer Konfessionskulturen im deutschen, dänischen und estnischen Vergleich

Bo Kristian Holm (Deltager)

21 jun. 201022 jun. 2010

II International Congress of the Faculdades EST

Bo Kristian Holm (Taler)

11 sep. 2014

Hvad engen er for koen… Om oversætteren Luther og Salmernes Bog

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

29 maj 2017

Herbsttagung der Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e.V. 2011

Bo Kristian Holm (Deltager)

5 okt. 20118 okt. 2011

Helligånd og helliggørelse - i luthersk teologi

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

15 maj 2006

Hauptartikel christlicher Lehre (1553) as the „fourth loci‟ – Christology and human freedom in the late German Loci"

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

6 dec. 2011

Gudstjeneste mellem teologi og ritualdeltagelse

Bo Kristian Holm (Taler)

20 jan. 2015

Grace and reciprocity

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

24 aug. 2009

Grace and gift (-economy) in Luther's Theology: Summer Academy of Lutheran Theology, Bratislava

Bo Kristian Holm (Deltager)

29 jun. 20091 jul. 2009

Gave og nåde

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

10 jun. 2008

Gabe und Tausch: Ein neuer Blick auf die reformatorische Rechtfertigungslehre

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

2 jul. 2009

GEKE-Konsultation

Bo Kristian Holm (Deltager)

5 feb. 20158 feb. 2015

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen

Bo Kristian Holm (Gæsteforsker)

1 jul. 20094 jul. 2009

Frelsesbilleder hos Luther

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

7 nov. 2005

Freedom from and Freedom to: Paul and Luther in critical dialogue

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

26 sep. 2015

Fourth International Lutheran World Federation Hermeneutics Conference

Bo Kristian Holm (Taler)

24 sep. 201528 sep. 2015

Forstå forskellene: Katolicisme og protestantisme

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

4 apr. 2017

Forskershow: Reformationen Live

Bo Kristian Holm (Deltager)

31 okt. 20174 dec. 2017

Formand for Teologisk Forening

Bo Kristian Holm (Deltager)

15 maj 20081 maj 2012

Folketingets præsidium for reformationsjubilæet 2017 (Ekstern organisation)

Bo Kristian Holm (Medlem)

sep. 20132017

Folkekirken og luthersk dåbsteologi

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

30 apr. 2019

Folkekirken (Ekstern organisation)

Bo Kristian Holm (Medlem)

1 jan. 201731 dec. 2018

Folkekirken (Ekstern organisation)

Bo Kristian Holm (Medlem)

1 aug. 2011 → …

Faculty of Theology, University of Helsinki (Ekstern organisation)

Bo Kristian Holm (Medlem)

11 maj 2011

FUV - Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse

Bo Kristian Holm (Gæsteunderviser)

24 nov. 2015

Er fremtidens lutherske teologi trinitarisk?

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

21 feb. 2006

Die Confessio Augustana im ökumenischen Gespräch"

Bo Kristian Holm (Deltager)

10 okt. 201912 okt. 2019

Diakonhøjskolen

Bo Kristian Holm (Gæsteunderviser)

7 feb. 2013

Det salige bytte

Bo Kristian Holm (Deltager)

10 aug. 2009 → …

Det lærde selskab, Aarhus Universitet (Ekstern organisation)

Bo Kristian Holm (Medlem)

1 jun. 2015 → …

Der fröhliche Verkehr.: Rechtfertigungslehre als Gabe-Theologie

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

4 apr. 2008

Den trefoldige gave.: Gud som giver i Luthers teologi

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

27 jan. 2015

Den rene gave? Luthers gudstjenestesyn i et nyere perspektiv

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

15 sep. 2015

Den digitale forestilling og det tvetydige nærvær. Liturgiske aspekter ved den digitale gudstjeneste

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

30 sep. 2020

De store verdensreligioner: Kristendommen

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

5 nov. 2013

Dansk Teologisk Tidsskrift (Tidsskrift)

Bo Kristian Holm (Redaktør)

1 maj 201730 jun. 2017

Dansk Teologisk Tidsskrift (Tidsskrift)

Bo Kristian Holm (Redaktør)

1 jun. 200626 maj 2014

Dansk Teologisk Tidsskrift (Tidsskrift)

Bo Kristian Holm (Redaktør)

26 maj 2014 → …

Dansk Lutherforum (Ekstern organisation)

Bo Kristian Holm (Medlem)

1 aug. 2013 → …

Da kirke og samfund blev reformeret.: Et portræt af Martin Luther

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

28 jan. 2006

DGF-Workshop: Gabe und Ethik

Bo Kristian Holm (Deltager)

28 okt. 201129 okt. 2011

DFG-Workshop: Gabe und Theologie

Bo Kristian Holm (Deltager)

13 maj 201114 maj 2011

DFG-Netzwerk: Gabe - Beiträge der Theologie zu einem interdisziplinären Forschungsfeld (Ekstern organisation)

Bo Kristian Holm (Medlem)

1 sep. 2008 → …

Confessional Culture: Methods for the study of the impact of specific religious traditions upon society and culture.

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

9 dec. 2016

Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel.

Bo Kristian Holm (Gæsteforsker)

1 okt. 201929 feb. 2020

CONSTITUTIONALISING EUROPE

Nina Javette Koefoed (Taler), Gorm Harste (Deltager), Bo Kristian Holm (Deltager) & Sasja Emilie Mathiasen Stopa (Deltager)

9 dec. 201610 dec. 2016

Bøn og spiritualitet i Himlen i mine fodsåler

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

1 jun. 2011

Bonhoeffer, Kreuzestheologie und Gabe-Ökonomie

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

25 maj 2019

Bispeembedet i lutherskforstand i relation til CA 28 (og i relation til LVF)

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

28 jan. 2013

Bispeembedet

Bo Kristian Holm (Deltager)

28 jan. 201329 jan. 2013

Beskikkelse som teologisk sagkyndig til deltagelse i behandlingen af gejstlige læresager.

Bo Kristian Holm (Rådgiver)

1 jan. 201331 dec. 2016

Beskikkelse som teologisk sagkyndig til deltagelse i behandlingen af gejstlige læresager.

Bo Kristian Holm (Rådgiver)

1 jan. 200931 dec. 2012

Being in Relation. God, Man, and Relationality in Luther's Thinking

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

13 mar. 2008

Auswertung des Reformationsjubiläums: Reformationsfeier einer Majoritätkirche

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

21 mar. 2018

Auswertung des Reformationsjubiläums und Perspektiven für die zukünftige Ökumene - Treffen der Klingenthalgruppe 2018

Bo Kristian Holm (Deltager)

20 mar. 201823 mar. 2018

Aarhus Stifts reformationsjubilæumsudvalg (Ekstern organisation)

Bo Kristian Holm (Medlem)

20142017

AAR / SBL Annual Meeting

Bo Kristian Holm (Deltager)

23 nov. 201926 nov. 2019

22. Heidelberger Ökumenisches Forum

Bo Kristian Holm (Arrangør)

12 maj 201613 maj 2016

12th International Congress for Luther Research

Bo Kristian Holm (Taler)

9 aug. 2012

11th International Congress for Luther Research

Bo Kristian Holm (Arrangør)

22 jul. 200727 jul. 2007

'Social imaginaries' in Luther and Melanchthon

Bo Kristian Holm (Oplægsholder)

26 maj 2016

"Die Ökonomie der Rechtfertigung"

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

12 jun. 2007

"Så moren i køkkenet, barnet på gaden og manden på torvet kan forstå det": Luthers Bibeloversættelse og dens betydning

Bo Kristian Holm (Foredragsholder)

22 jun. 2015