Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bo Kristian Holm

cand. theol. ph.d., Professor MSO

Curriculum Vitae

 

Personlige oplysninger

1970

Født 1970.

Uddannelse & grader

1988

Klassisk sproglig student, Viborg Katedralskole

1995

Aarhus Universitets Guldmedalje for afhandlingen "Forståelsen af menneskets helliggørelse hos Martin Luther og Jürgen Moltmann"

1996

Cand. theol. Aarhus Universitet

2001

Ph.d. i teologi på afhandlingen "Liv og lov. Luthers forståelse af det kristne menneske undersøgt i lyset af udfordringen fra den nyere Pauluseksegese"

2004

Lektorkvalificeret (Dogmatik)

2014

Professorkvalificeret (Dogmatik)

Priser

 

1995

Aarhus Universitets Guldmedalje for afhandlingen "Forståelsen af menneskets helliggørelse hos Martin Luther og Jürgen Moltmann"

2017

Geheimeråd Brandts Reformationspris (75.000) – sammen med medforfattere.

Ansættelser

01-09-1996  -  31-12-1996

Forskningsassistent, Institut for Systematisk Teologi (IST), senere Afdeling for Systematisk Teologi (AST)

01-02-1997  -  31-07-2000

Ph.d.-stipendiat, IST

01-09-2000  -  31-01-2001

Ekstern lektor, IST

15-03-2001  -  30-04-2004

Adjunkt i dogmatik, IST

01-08-2002  -  31-01-2003

Registration officer for the conference "The Future of Lutheran Theology: Charisms and Contexts".

01-10-2002

Ulønnet hjælpepræst i Skelager pastorat, Aarhus.

01-05-2004  -  30-04-2005

Adjunkt finansieret af Carlsberg-fondet (AST)

01-05-2005  -  13-08-2007

Lektor finansieret af Carlsberg-fondet (AST)

14-08-2007  -  13-08-2009

Lektor og projektleder finansieret af bevilling fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation *(AST)

14-08-2009 - 31-12-2010

Lektor i Dogmatik ved Afdeling for Systematisk Teologi

01-01-2011 - 02-08-2020

Lektor i Dogmatik, Afdeling for Teologi, Institut for Kultur og Samfund

02-08-2020 -

Professor mso i Dogmatik, Afdeling for Teologi, Institut for Kultur og Samfund

Redaktionsarbejde

 

 01-06-2006  -

Medlem af redaktionen af Dansk Teologisk Tidsskrift

01-06-2014 - 

Hovedredaktør af Dansk Teologisk Tidsskrift

01-01-2014 – 31-12-2017

Medredaktør af ”Reformationstemaer” på Reformationspræsidiets officiellehjemme side www.luther2017.dk)

01-04-2015 – 31-12-2017

Redaktør af ”Reformationsbloggen” på www.reformation.au.dk

Udlandsophold

17-09-1993  -  18-02-1994

Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, prof. Jürgen Moltmann

01-04-1998  -  31-07-1998

Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, prof. Oswald Bayer

18-05-2004  -  27-05-2004

Tantur Ecumenical Institute, Jerusalem.

14-10-19 – 19.02.20

Scandinavian Guest Professor på Christan-Albrechts-Universität zu Kiel.

Administrative  og organisatoriske poster

2001

Suppleant for tillidsrepræsentanten

01-01-2002  -  20-01-2003

Member of the Organizing Committee for the confererence: "The Future of Lutheran Theology: Charisms & Contexts", University of Aarhus, January 16-20, 2003.

01-01-2004  -  01-10-2004

Koordinator for satsningsområdet "Etik, Ret & Religion"

15-10-2004  -  30-06-2005

Fungerende tillidsrepræsentant

01-01-2005 -

Medlem af styregruppen for Nordic Luther Network

03-10-2007  -

Vicepræsident for Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e.V., genvalgt 2011, 2015 og 2018.

2009 - 2013

Seniorforskermedlem af DFG-netværket: Die Gabe: Beiträge der Theologie zu einem interdisziplinären Forschungsfeld

  

09-09-2009 - 31-12-2012

Tillidsrepræsentant (Fællestidllidsrepræsentant for IKS 01.01.12-31.12.12).

01-10-2011 -

Medlem af Det Mellemkirkelige Råds Teologiske Arbejdsgruppe

2013 – 2017

Dansk repræsentant i arbejdsgruppen bag dokumentet om Churchfellow for CPCE (Community of Protestant Churches in Europe“

2012-2015

Medlem af forberedelsesgruppen for konferencen konferencen ”Reformatio Baltica”, Vilnius, sep. 2015.

01-01-2013 - 

Suppleat for tillidsrepræsentanten

01-09-2013 - 31-12-2017

Medlem af Folketingets Præsidium for Reformationjubilæet i Danmark

2016 -

Medlem af Det økumeniske institut i Strasbourgs ”Klingenthal-gruppe”

2015-2017

Medarranggør af Matchpoints 2017: Reformationen og det danske samfund

01-01-2011 - 31.12.2016

Koordinator for forskningsenheden "Reformatorisk teologi og konfessionskultur"

 01-01-2017 -

 Centerleder for LUMEN: Center for the Study of Lutheran Theology and Confessional Societies

02-08-2020 - 

Forskningsprogramleder for teologi

  

Forskningsprojekter

01-05-2004  -  13-08-2007

Mellem eksplikation og kommunikation. Forskelle og fællestræk i teologiforståelsen hos Martin Luther og Philipp Melanchthon (Between Explanation and Communication. Differences and common features in the understanding of theology by Martin Luther and Philipp Melanchthon)

14-08-2007 - 13-08-2009

Reformatorisk teologi. Reception og transformation (Kollektivt FKK-projekt)

 

13-08-2009 - 31-12-2016

Luthersk teologi og konfessionskultur (Forskningssamarbejde på Aarhus Universitet)

01-01-2016 – 31-12-2018

AUFF NOVA-projekt ”An Economy of Reception? The relation between sacrament and    sociality in Lutheran Protestant societies

01-01-2017 - 31-12-2020

FKK-projekt: Lutheranism and Danisch Societal Development, ledet af Nina Koefoed

01-01-2017 – 31-12-2020

Kollektivt projekt “The Nordic Household State”, finansieret af Riksbankens Jubileumsfond, Sverige, ledet af Urban Claesson

Bevillinger

01-05-2004  -  30-04-2005

Forskningsstipendium fra Carlsbergfondet (500.000)

01-05-2005  -  30-04-2007

Forskningsstipendium fra Carlsbergfondet (1.,000.000)

01-08-2007  -  30-07-2009

Forskningsbevilling fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation til kollektiv-projektet "Reformatorisk teologi. Reception og transformation" (1.500.000)

01-08-2015 – 31-12-2016

Bevilling fra Rektoratets stategiske pulje til netværket: LUMEN: Lutheran Mentality in the Nordic Countries (150.000).

01-01-2016 - 31-12-2018

Forskningsbevilling fra AUFF til kollektiv-projektet "An Economy of Reception? The Relation between Sacrament and Sociality in Lutheran Protestant Societies" (2.000.000)

Undervisning & vejledning

Ph.d.-vejleder for

Bo Bergholt Grymer (Systematisk Teologi)

Søren Feldtfos Thomsen (Religionvidenskab)

Jette Bendixen Rønkilde (Praktisk Teologi)

Sasja Emilie Mathiassen Stopa (Systematisk Teologi)

Kinga Zeller (Systeamtisk Teologi)

Mattias Skat Sommer (Kirkehistorie)

2003 -

Undervisning og vejledning på alle akademiske niveauer

1998  - 

Talrige foredrag om Luther og luthersk teologi på stiftspræstekurser, Præsternes efteruddannelse og TPC, Løgumkloster m.m.

Bedømmelsesudvalg

2018

Martin Ravn: ”Ubi verbum, ibi trinitas” En systematisk-teologisk studie i Martin Luthers treenighedstænkning” (Københavns Universitet)

2012

Nete Helene Enggaard: Nærvær som refiguration, begivenhed og materialitet. En genlæsning af Martin Luthers Dass diese Wort (1527) og Vom Abendmahl Christi (1528) i diskussion med nyere systematisk-teologiske fortolkninger af nova lingua (Københavns Universitet)

2011

Miikka Anttilla: Luther and Music (Helsinki University)

2009 (formand)

Kenneth Vandahl: "A Love Beyond Desire? Investigations into the Theologies of Jansenius and Fénelon" (Aarhus Universitet)