Billede af Bjørg Kjær
 • Tuborgvej 164, D, 356

  2400 København NV

  Danmark

1988 …2024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forskning

Kulturforsker med udgangspunkt i etnografiske studier af daginstitutioner og fritidshjem. Ph.d.-afhandlingen beskæftigede sig med fritidshjemmet som social og kulturel arena i børneperspektiv, og havde fokus på børns identitetsforhandlinger og normalitetskonstruktioner inden for den institutionelle ramme. Jeg udforsker spørgsmål relateret til inkluderende pædagogik, specialpædagogik og pædagogisk kvalitet i arbejdet med børn i udsatte positioner i daginstitutioner. Gennem mange år har jeg undersøgt normalitet og afvigelse som socialt fænomen med særligt henblik på diagnoser som forståelsesramme og diagnosticeringsprocesser som de udspiller sig i formelle og uformelle sammenhænge i et spænd fra internationale diagnosemanualer over PPR til hverdagsliv. Også forældres situation og erfaringer har min store forskningsmæssige interesse, især forældre til børn i særlige vanskeligheder.

Jeg har de senere år fordybet mig særligt i diagnosen autismespektrumforstyrrelse (ICD-11) som social og kulturel kategori, samt med pædagogisk personales problem-, diagnose-, og handicapforståelser og disse forståelsers relation til de muligheder og umuligheder som sættes i spil i pædagogisk praksis.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Etnologi, Ph.d., Børn og barndom på fritidshjem. Et folkloristisk studie af fortolkning og forhandling om barnlig identitet, University of Gothenburg

Dimissionsdato: 5 dec. 2005

Folkloristik og retorik, Cand. mag., Københavns Universitet

Dimissionsdato: 14 okt. 1994

Eksterne ansættelser

Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE)

20062010

Forsker, Højvangseminariet

20012003

Emneord

 • Børn og unge-forskning
 • Etisk arbejde i forskningen
 • Barnlig identitet som forhandling og normaliseringsproces
 • Børn som sociale og kulturelle aktører
 • Specialpædagogik
 • Børn med særlige behov
 • Forældresamarbejde
 • Pædagogisk kvalitet
 • Inkluderende pædagogik
 • Problemforståelser, aflæsninger og praktisk pædagogik
 • Børneinstitutioner
 • Daginstitution som kulturelt system
 • Professionel identitet
 • Inkluderende pædagogik

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Bjørg Kjær er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller