Institut for Virksomhedsledelse

Bjarne Rerup Schlichter

Lektor

Profile photoBjarne Rerup Schlichter
Lektor
Institut for Virksomhedsledelse
Postaddresse:
Fuglesangs Allé 4
2628, 205A
8210 Aarhus V
Danmark

E-mail: brs@mgmt.au.dk
Telefon: +4587164801

Curriculum Vitae

Fødselsår: 1962

Uddannelse

 • Ph.d., Informationssystemer, Handelshøjskolen i Århus, Århus Universitet, 2011

 • Cand. Scient. Datalogi, Århus Universitet, 1991

 • HD, Organisation, Handelshøjskolen i Århus, 1990

 
Kontakt: Hølkenvej 93, Dyngby, 8300 Odder
Privat: 8655 7186, Arbejde: 8716 4801, Mobil: 51 33 90 83
E-Mail: Bjarne@Schlichter.dk

Ansættelser

 • 2002, Århus Universitet, Institut for Marketing og Organisation, Lektor, Virksomhedsinformatik
 • 2001-2002, RAMBØLL Management A/S. Chefkonsulent
  Ansvar for
  • Salg og Kunderelationer
  • Internationale opgaver i IT-Management-divisionen

 • 1999-2001 PricewaterhouseCoopers Management Consultants A/S. Chefkonsulent og afdelingsleder/ Industrileder offentlig sektor, sundhed og forsvar
 • 1998-2000 Coopers & Lybrand Informatik. Chefkonsulent, Teamleder anskaffelsesrådgivning
 • 1994-1998, PLS Consult A/S. Konsulent
 • 1991-1993, Dansk Teknologisk Institut. IT-konsulent 
 • 1983-1990, RengøringsTeknisk Institut. Programmør


Sprog

 • Engelsk mundtligt: Forhandlingsniveau 
 • Engelsk skriftligt: Højt niveau
 • Dansk: Modersmål

 

Uddannelse/hverv

 • 1990 HD (Organisation)
 • 2012 Cand.scient. (Datalogi)
 • Ph.d. (Informationssystemer)
 • Udnævnt til æresprofessor på Ternopiil National Economic University


Anden erfaring og kernekompetencer

 • 1996 – (fortsat): Syns- og skønsmand inden for anskaffelse af IT-systemer, særligt virksomhedssystemer. Sager for byretter, Vestre- og Østre Landsret og Sø- og Handelsretten samt voldgifter. Rådgivning til advokater i it-relaterede konflikter, herunder forberedelse af retssager. Erfaring som koordinerende skønsmand i sager med flere skønsmænd.

 • Beskikket som sagkyndig i småsagsprocessen i henhold til retsplejelovens § 404, stk. 3
  Optaget på Voldgiftsinstituttets og Teknologisk Instituts lister over sagkyndige i it-relaterede sager.

 • Adgang til værksted/laboratorium ifm vurdering og måling på elektroniske komponenter.

 • Beskikket som censor for de Erhvervsøkonomiske Bachelor, Kandidat og Master uddannelser samt HD.

 • Systemanskaffelser, herunder projektledelse, kravspecificering, aftaleindgåelse og leverancestyring. IT strategier og projektafklaringer. Systemudviklingsmetoder. Effektvurdering og projektevaluering.

 • Internationale IT projekter, Indkøbsekspert under Euroaids programmer Phare og TACIS samt Verdensbanken.

 • Erfaring fra projektarbejde, herunder som projektdirektør, i: Baltikum, Færøerne, Rusland, Ukraine, Armenien, Polen, Rumænien, Bulgarien, Albanien, Ungarn, Moldova, Makedonien, Canada, Tyskland, Sverige, Norge, Uganda, Tanzania og Kenya.

 • Artikler og foredrag om målsætning i ERP og EPJ projekter.


Særlige referencer

 • 2004-11 Hovedrådgiver for det færøske Sundhedsvæsen om anskaffelse af integrerede Elektroniske Patientjournaler. Anskaffelsesforløb, aftaleindgåelse og leverancestyring.
 • 2006-09 også rådgiver for den Færøske Socialstyrelse på tilsvarende projekter.
 • 2002-04 Procurement Agent, TACIS projekt i Rusland. Indkøb af it-systemer og måleudstyr til boligkomplekser.
 • 2000-02 Hovedrådgiver for det Færøske Sundhedsvæsen om anskaffelse af løn- og vagtplansystemer til sundhedsvæsenet. Anskaffelsesforløb, aftaleindgåelse og leverancestyring.
 • 2001-02 Projektdirektør. Udvikling af IT strategi for Ugandas Statiske Bureau.
 • 1998-01 Rådgivning af en række større danske virksomheder omkring anskaffelse af ERP systemer. Anskaffelsesstrategi, Systemvalg og forhandling.
 • 1994-98 Rådgivning af en række danske offentlige institutioner om anskaffelse af større it systemer. Anskaffelsesstrategi, Systemvalg og forhandling.
 • 1997-98 Medlem af arbejdsgruppen som skrev betænkningen om Den Ny Kirkebog. Den nye elektroniske grundregistrering af personoplysninger i Danmark. 

 
Undervisning

 • Siden 2002 lektor i forretningsinformatik på Århus Universitet (Handelshøjskolen i Århus). Fagansvar for kurset IT i Virksomheden på HA hvor der bl.a. undervises i SAP Business One. Undervisning i anskaffelse af ERP systemer på Cand.Merc.(dat). Forskning i effektvurdering og målopfyldelse af/i ERP projekter, herunder behovsopgørelser og kravspecifikation. Ledelse af eksterne lektorer og 16 undervisningsassistenter.
 • Undervisning på cand.merc.dat. og Master(it) i projektledelse, systemarkitektur og procesledelse,
 • Handelshøjskolen i Århus, 1993 - 2002
  Ekstern Lektor, Systemudvikling – Cand. Merc. specialiseringen i Informatik og på HD informatik
 • Dansk Teknologisk Institut, 1991 - 1993
  Kursusleder, Systemudvikling (SPU), programmering (Pascal), Multikerner

Medlemskaber 

 • Dansk I

 • DJØF

 • AIS, Association of Information Systems

> Bjarne Rerup Schlichter's CV

> Annotated list of publications

 

 

Publikationer

Quality Tensions in Computational Literature Reviews

Hilbolling, S., Petersen, C. K., Tordrup, L., Kampf, C. E. & Schlichter, B. R., 3 maj 2022, (Afsendt). 8 s.

Diversity of Seniority in a Digital Innovation Challenge Experiment

Schlichter, B. R. & Nielsen, I. J., 2022, I: Procedia Computer Science. 196, s. 142-150 9 s.

Resources, Capabilities and Public Value Creation in a Healthcare IT Project—an Action Research Study

Svejvig, P. & Schlichter, B. R., jan. 2021, I: International Journal of Managing Projects in Business. 14, 1, s. 131-149 19 s.

Soft skills of delivery managers in a co-sourced software project

Schlichter, B. R. & Buchynska, T., 2021, I: Procedia Computer Science. 181, s. 905-912 8 s.

The Long Road to Benefits Management: Toward an Integrative Management Model

Svejvig, P. & Schlichter, B. R., feb. 2020, I: Project Management Journal. 51, 3, s. 312-327

Sourcing of information system resorces from an emergent market: an example of Ukraine

Schlichter, B. R. & Bolkvadze, N., sep. 2019, I: Journal of European Economy. 18, 2, s. 199-212 14 s.

Soft skills in co-sourcing of information system development services: The changing skills of the delivery manager

Schlichter, B. R. & Buchynska, T., 2019, MCIS 2019 Proceedings. Association for Information Systems, 11 s.

Value creation through data tracking technologies in the football industry: Obstacles and dysfunctional effects

Schütz, N. S., Pedersen, B. B. & Schlichter, B. R., 2019, MCIS 2019 Proceedings. Association for Information Systems, 13 s.

Bias in grading of IS-Subject

Schlichter, B. R. & Andersen, S., 28 sep. 2018, MCIS 2018 Proceedings.

FACILITATED CO-SOURCING IN ACTION

Schlichter, B. R., 30 sep. 2017, MCIS 2017 Proceedings.

Beyond ticketing digitalization? An analysis of a money and ticket passing practice in Ukrainian public transport with learning points from past to future

Schlichter, B. R., Verhun, L., Haahr, L. & Haahr, U., 2017.

Engagement of Students Teaching Assistants: Confessions From 5 Years of Conference Participation

Schlichter, B. R. & Brandt, C. J., 2016, MCIS 2016 Proceedings. AIS Electronic Library (AISeL), 8 s. 30

How Agile Methods Conquers General Project Management - The Project Half Double Initiative

Tordrup Heeager, L., Svejvig, P. & Schlichter, B. R., 2016, Proceedings / Information Systems Research In Scandinavia (IRIS).

How Agile Methods Inspire Project Management - The Half Double Initiative

Heeager, L. T., Svejvig, P. & Schlichter, B. R., 2016. 13 s.

How has Agile Methods Inspired an Industrywide Project Management Initiative?

Tordrup Heeager, L., Svejvig, P. & Schlichter, B. R., 2016, I: IRIS: Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia. 7

E-Skills of Delivery Managers: A case study of outsourced IS development in Ukraine

Schlichter, B. R., 6 jun. 2015. 9 s.

Implementation of Blackboard at Aarhus University: A Case Study

Laursen, K. & Schlichter, B. R., 21 mar. 2015. 8 s.

AGILE DRAFTING OF OUTSOURCING CONTRACTS: A conceptualizing case study

Schlichter, B. R. & Storgaard, K., 2015, AIS Library. 11 s.

An Action Research Study of a Healthcare Enterprise information System at the Faroe Islands: Towards a problem-solving method for IT public value

Schlichter, B. R., Svejvig, P. & Andersen, P. E. R., 2015, Enterprise Systems: Strategic, Organizational, and Technological Dimensions. Springer, s. 111-118 (Lecture Notes in Business Information Processing).

Business Development with Information Systems

Schlichter, B. R., Obwegeser, N. & Brandt, C. J., 2015, Wiley.

Managing Risk Areas in Software Development Offshoring: A CMMI Level 5 Case

Persson, J. S. & Schlichter, B. R., 2015, I: J I T T A. 16, 1, s. 5-24

Public Value Creation Enabled by Healthcare IS Projects – a resource-based-view

Schlichter, B. R., Svejvig, P. & Laursen, M., 2015. 21 s.

Trust in Co-sourced Software Development

Schlichter, B. R. & Persson, J. S., sep. 2014, Proceedings of the 8th Mediterranean Conference on Information Systems, Verona, Italy, September 03-05. 13 s.

Measuring ICT usage quality for information society building

Schlichter, B. R. & Danylchenko, L., jan. 2014, I: Government Information Quarterly. 31, 1, s. 170–184

An Examination of Which Implications New Media Platforms Can Have on Study Group Work and Learning Opportunities in the Environment of the Course Information Systems for Business. A Case Study of New Media Platforms in a Collaboration and Learning Environment at University Level

Hougaard, S. Q., Trankjær, M. B. & Schlichter, B. R., 2014, Proceedings of VII International Conference for Young Scientists and Students, Ternopil, Ukraine. National Academy of Sciences Ukraine, 19 s.

An analysis of Implementation issues of an e-learning tool in the environment of the Management Marketing and Communication programme: A case study of e-tools in a learning environment

Jensen, N. B., Jensen, K. D. & Schlichter, B. R., 2014, Proceedings of VII International Conference for Young Scientists and Students, Ternopil, Ukraine. 24 s.

Value Creation from Public Healthcare IS: An Action Research Study in the Faroe Islands

Schlichter, B. R., Svejvig, P. & Andersen, P. E. R., 2014, Creating Value for All Through IT: IFIP Advances in Information and Communication Technology. Bergvall-Kåreborn, B. & Nielsen, P. A. (red.). 1 udg. Springer VS, Bind 429. s. 1-15 16 s. (IFIP AICT - Advances in Information and Communication technology, Bind 429).

Co-sourcing in software development offshoring: A case study of risk perception and alleviation

Schlichter, B. R. & Persson, J. S., 15 dec. 2013, Proceedings of the 8th International Research Workshop on Information Technology Project Management (IRWITPM). 2013 udg. Milano: AIS Special Interest Group on Information Technology Project Management, s. 5-14 10 s.

Optimal use of video for teaching the practical implications of studying business information systems: - a case study among of first semester business students

Fog, B., Ulfkjær, J. K. S. & Schlichter, B. R., 20 apr. 2013. 13 s.

Decoupling, re-engaging: managing trust relationships in implementation projects

Rose, J. & Schlichter, B. R., 2013, I: Information Systems Journal. 23, 1, s. 5-33 29 s.

Trust dynamics in a large system implementation: Six theoretical propositions

Schlichter, B. R. & Rose, J., 2013, I: European Journal of Information Systems. 22, July 2013, s. 455-474 20 s.

From business IT value to public IT value: An action research study of healthcare in the Faroe Islands

Svejvig, P., Schlichter, B. R. & Andersen, P. E. R., 2012.

Interventions during the problem -solving cycle: An action research study of emergent benefit realization from healtcare enterprise information systems in the Faroe Islands

Schlichter, B. R., Svejvig, P. & Andersen, P. E. R., 2012.

The use of videos for exam preparation: A qualitative case-study among first year business students on the effect of exam instruction videos

Mathiesen, C. B., Nørgaard, M. & Schlichter, B. R., 2012.

Motivation of first semester undergraduate students: A qualitative case-study on the influence of attitudes and qualities of student teaching assistants

Schlichter, B., Sigvardsen, K. & Jonsson, S., 30 apr. 2011. 15 s.

Recovering From Trust Breakdowns In Large System Implementations

Schlichter, B. R. & Andersen, P. E. R., 1 apr. 2011, I: Journal of Information Technology Case and Application Research. 13, 2, s. 42-65 24 s.

A comprehensive literature review of the e-government research field over a decade

Kræmmergaard, P. & Schlichter, B., 17 mar. 2011. 27 s.

Dynamics of Trust in System Implementation: A longitudinal interpretive case study on the Faroe Islands

Schlichter, B. R., 23 feb. 2011, Aarhus: Handelshøjskolen i Århus. 200 s. (PHD Thesis; Nr. 2011:6).

Recovering from trust breakdowns in large system implementations

Rerup Schlichter, B. R. & Andersen, P. E. R., 2011, I: Journal of Information Technology Case and Application Research. 13, 2, 42 s.

Stack 'em deep and teach 'em cheap: Policy Paper on large-scale operations within education

Agerdal-Hjermind, A., Johansen, T. S., Clausen, M. & Schlichter, B. R., 2011, 10 s.

Development of trust during large scale system implementation

Schlichter, B. R., 2010, I: Journals of Cases on Information Technology. 12, 2, s. 1-15 16 s.

Dynamic trust in  implementation of large information systems -  conceptualized by features from Giddens Theory of Modernity.

Schlichter, B. R., 2010, I: Systems, Signs & Actions. 4, 1, s. 1-22 22 s.

Recovering from trust breakdowns in large system Implementations

Schlichter, B. R. & Andersen, P. E. R., 2010. 14 s.

A comprehensive literature review of the ERP research field

Schlichter, B. R. & Jensen, P. K., 2009, Aalborg: Aalborg Universitet, 20 s.

Analyzing Trust Perceptions in System Implementations

Schlichter, B. R. & Rose, J., 2009, 4th Mediterranean Conference on Information Systems. Pouloudi, A. (red.). s. 1241 14 s.

Research Literature on ERP Systems: A Review of Research Domains and Issues

Schlichter, B. R. & Kræmmergaard, P., 2008.

Udvikling af model til effektvurdering af digitale sygehussystemer, Det Digitale Sygehus, Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn

Jensen, T. B., Nielsen, S. E., Schlichter, B. R. & Andersen, P. E. R., 2003, Århus: Handelshøjskolen i Århus. 73 s.