DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Birgitte Romme Larsen

Lektor

Birgitte Romme Larsen

Profil

Forskningsområder

Regional specialisering: Danmark, Skandinavien, landdistrikter

Tematisk specialisering: Migration, flygtninge, asylcentre og asylansøgere, integration, velfærdsstaten, familie, børn og unge, domestiske rutiner, lokalsamfund, naboskab, social inklusion og eksklusion, det hverdagslige møde mellem migranter og lokale indbyggere i danske landdistrikter

Metodisk specialisering: Antropologi, etnografi, deltagerobservation, kvalitative interviews

 

Social impact

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) anvender min forskningscase omhandlende asylcenter-naboskab som et eksempel på humanistisk forskning med samfundsimpact. Læs DFF-pjecen om samfundsimpact og min forskning, og se DFF's korte dokumentar om min forskningscase:

https://dff.dk/aktuelt/humanistisk-forskning-vigtigere-end-nogensinde

https://www.youtube.com/watch?v=tKDnw1XSuTw

 

- Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, har fremhævet min forskning som et eksempel på den impact, forskere har i samfundet. Læs HUM-udgivelsen om social impact, indeholdende min forskningscase 'Asylcentret som just another local institution':

https://humanities.ku.dk/collaboration/impact/pdf/Impact_cases_august_17.pdf (PDF)

https://humanities.ku.dk/collaboration/impact/ (Online)

Vis alle (31) »

Vis alle (1) »

ID: 79722186