DPU

Aarhus Universitets segl

Birgitte Romme Larsen

Lektor

Birgitte Romme Larsen

Profil

Forskningsområder

Regional specialisering: Danmark, Skandinavien, landdistrikter, Lolland

Tematisk specialisering: Migration, flygtninge, asylcentre og asylansøgere, integration, velfærdsstaten, familie, børn og unge, domestiske rutiner, lokalsamfund, naboskab, social inklusion og eksklusion, det hverdagslige møde mellem migranter og lokale indbyggere i danske landdistrikter, udflytning af statslige arbejdspladser

 

Metodisk specialisering: Antropologi, etnografi, deltagerobservation, kvalitative interviews

 

Social impact

- Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) anvender min forskningscase (2015-18) omhandlende asylcenter-naboskab i Jelling som et eksempel på humanistisk forskning med samfundsimpact. Læs DFF-pjecen om samfundsimpact og om min forskning, og se DFF's korte dokumentar om min forskningscase fra Jelling:

https://ufm.dk/publikationer/2017/innovation-refleksion-og-sammenhaengskraft-seks-humanistiske-forskningscases-med-impact-1

https://www.youtube.com/watch?v=tKDnw1XSuTw

 

- Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, har anvendt min forskning som et eksempel på den impact, forskere har i samfundet. Læs HUM-udgivelsen om social impact, indeholdende min forskningscase (2015-18) fra Jelling -  'Asylcentret som just another local institution':

https://humanities.ku.dk/collaboration/impact/pdf/Impact_cases_august_17.pdf (PDF)

https://humanities.ku.dk/collaboration/impact/ (Online)

Vis alle (41) »

ID: 79722186